Ένα αυτόνομο περονοφόρο μηχάνημα σε λειτουργία
Ευφυΐα και ευελιξία

Αυτοματισμοί στα intralogistics

Αυτομάτως καλύτερες επιδόσεις

Οι προκλήσεις στον τομέα των intralogistics παρουσιάζουν αμείωτες δυσκολίες εδώ και χρόνια: Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός, οι ολοένα πιο κατακερματισμένες ροές εμπορευμάτων, η μη σταθερή χρήση του δυναμικού των στόλων και η αυξανόμενη έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού ενισχύουν την ανάγκη για απόδοση και ευελιξία. Η αυτοματοποίηση επιμέρους βημάτων μιας διαδικασίας ή της συνολικής ροής υλικών αποτελεί μια ευκαιρία για τις εταιρείες ώστε να αντιμετωπίσουν αυτήν την πρόκληση.

Εξετάζοντας πιο προσεκτικά την εσωτερική ροή υλικών μπορεί κανείς να εντοπίσει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι αυτοματισμοί στις επιμέρους διαδικασίες. Ας ξεκινήσουμε με ένα βασικό ερώτημα: Ποιες διαδικασίες είναι όντως κατάλληλες για την εφαρμογή αυτοματισμών; Σε αυτές περιλαμβάνονται μετακινήσεις υλικών χαμηλής προστιθέμενης αξίας, επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, η χρήση τυποποιημένων μεταφορέων εμπορευμάτων ή η λειτουργία πολλαπλών βαρδιών. Πρόκειται για διαδικασίες που παρατηρούνται κυρίως στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων για την αποθήκευση έτοιμων προϊόντων και την τροφοδοσία της γραμμής παραγωγής.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι αυτοματισμοί συμβάλλουν στη μείωση των τραυματισμών του προσωπικού, των ζημιών σε εμπορεύματα και υποδομές, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας των μεταφορών, της αξιοπιστίας, της παραγωγικότητας και της αξιοποίησης του δυναμικού των στόλων. Ταυτόχρονα, απαλλάσσει τους εργαζομένους από την εκτέλεση κουραστικών εργασιών μεταφοράς.Αυτοματισμοί από τη Linde

Στη Linde, μια ολόκληρη ομάδα εμπειρογνωμόνων εστιάζει αποκλειστικά σε αυτοματισμούς στον τομέα των intralogistics και προτείνει στις εταιρείες λύσεις για επιμέρους βήματα διαδικασιών ή για τη συνολική ροή υλικών, ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

Χάρη σε μια προηγμένη, σπονδυλωτή προσέγγιση, οι εταιρείες μπορούν να υλοποιούν και να χρησιμοποιούν τους αυτοματισμούς με ιδιαίτερα απλό, ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο χωρίς να απαιτείται κάποια επιπρόσθετη υποδομή. Οι αυτοματισμοί ενσωματώνονται σε υφιστάμενα συστήματα και εφαρμόζονται σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες.

Η Linde διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε project στον συγκεκριμένο τομέα, καθώς και ένα ολοκληρωμένο δίκτυο πωλήσεων και service. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες έχουν στη διάθεσή τους τις βέλτιστες για εκείνες λύσεις και τη σχετική τεχνική υποστήριξη. Η Linde προσφέρει επίσης αυτόματες λύσεις με τη γνωστή υψηλή ποιότητα που τη χαρακτηρίζει αλλά και με βάση τα ισχύοντα πρότυπα για την ασφάλεια.

Τα οφέλη με μια ματιά

Ευκολία και ευελιξία

Οι λύσεις αυτοματισμών προσφέρουν τη δυνατότητα γρήγορης εγκατάστασης, ενσωματώνονται με ευκολία σε υφιστάμενες υποδομές και προσαρμόζονται με ευελιξία μέσω της τεχνολογίας γεωπλοήγησης.

Εύκολη ενσωμάτωση

Το τυποποιημένο λογισμικό εγγυάται ομαλή ενσωμάτωση σε υφιστάμενα συστήματα. Τα περονοφόρα μηχανήματα συνδέονται εύκολα με άλλες εφαρμογές και παρέχεται η δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ χειροκίνητης και αυτόματης λειτουργίας.

Σταδιακή εφαρμογή

Οι λύσεις αυτοματισμών αποτελούν ένα τυποποιημένο σύστημα τόσο για μεμονωμένες όσο και για ολοκληρωμένες λύσεις και μπορούν να επεκτείνονται ή να προσαρμόζονται σταδιακά. Νέες διαδρομές ή στάσεις μπορούν να προστεθούν με ευκολία.

Οικονομία

Αυξημένη παραγωγικότητα 24/7, χαμηλά ποσοστά σφαλμάτων και ατυχημάτων, μειωμένα έξοδα βλαβών και γρήγορη απόδοση της επένδυσης συντελούν σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους.

Ευελιξία

Η Linde προσφέρει ευέλικτες και σταδιακά εφαρμοζόμενες λύσεις αυτοματισμών που βασίζονται σε μια μεγάλη γκάμα περονοφόρων μηχανημάτων και σε τεχνολογία πλοήγησης που δεν προϋποθέτει την εγκατάσταση σταθερής υποδομής.

Η τεχνολογία αυτοματισμών της Linde ενσωματώνεται ομαλά σε υφιστάμενα τυποποιημένα συστήματα Η/Υ και στην υποδομή logistics της εταιρείας. Η τεχνολογία αυτοματισμών επιτρέπει την άμεση επικοινωνία με εφαρμογές επιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP) ή συστήματα διαχείρισης αποθήκης (WMS) κατά την εκτέλεση μιας διαδικασίας.

Αν χρειαστεί, το σύστημα συντονίζει επίσης τη διάδραση με συστήματα ρολών ασφαλείας, μηχανές συσκευασίας, ιμάντες μεταφοράς και μηχανήματα παραγωγής για την ασφαλή και αποτελεσματική εκτέλεση της εκάστοτε διαδικασίας. Η συγκεκριμένη τεχνολογία παρέχει επίσης τη δυνατότητα προσθήκης ή σύνδεσης εφαρμογών.

Η προτεινόμενη γκάμα αυτόματων μηχανισμών ξεκινά από την τροφοδοσία των γραμμών παραγωγής ή των σταθμών συσκευασίας με απλούς συρμούς ρυμουλκούμενων και παλετοφόρα μηχανήματα, και φτάνει στην αποθήκευση μέσω περονοφόρων μηχανημάτων στοίβαξης παλετών και στη διακίνηση φορτίων σε αποθήκες με ψηλά ράφια και στενούς διαδρόμους, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού των οχημάτων μεταφοράς φορτίων με χρήση barcode ή ετικετών RFID.

Μέγιστη ευελιξία χάρη στη γεωπλοήγηση

Πέντε πλεονεκτήματα της γεωπλοήγησης

 • Δικτύωση: Η προτεινόμενη γκάμα επιλογών ξεκινά από την υλοποίηση χωρίς τη σύνδεση συστημάτων και φτάνει μέχρι τη δικτύωση με λειτουργικά συστήματα, μηχανές και εγκαταστάσεις.
 • Ασφάλεια:Ο ολοκληρωμένος εξοπλισμός, όπως scanners και κάμερες, εγγυάται την οδική ασφάλεια, ακόμη και υπό μικτές συνθήκες εργασίας.
 • Ευκολία:Η καινοτόμος γεωπλοήγηση δεν απαιτεί δαπανηρές υποδομές.
 • Ευελιξία:Διαδρομές και σημεία αναφοράς προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες λειτουργίας, ακόμα και την τελευταία στιγμή.
 • Διαφάνεια:Το σύστημα παράγει αξιόπιστα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ακρίβεια στη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας για διαδικασίες στον τομέα των logistics.

Οι αυτοματισμοί εξαρτώνται απολύτως από την κατάλληλη τεχνολογία πλοήγησης του περονοφόρου μηχανήματος. Αν για τον σκοπό αυτό απαιτούνται περίπλοκες προσαρμογές στην υποδομή, τότε συχνά προκύπτει υπέρβαση του προϋπολογισμού της εταιρείας. Οι προσαρμογές σε νέες ή τροποποιημένες διαδικασίες θα πρέπει να μπορούν να εκτελούνται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και εύκολα.

Η τεχνολογία γεωπλοήγησης της Linde ενσωματώνεται εύκολα στο υφιστάμενο περιβάλλον της αποθήκης ή της μονάδας παραγωγής και η πλοήγηση βασίζεται στα σταθερά σημεία αναφοράς που υπάρχουν στον χώρο. Για τον σκοπό αυτό, ο περιβάλλων χώρος καταγράφεται πρώτα με τη μορφή χάρτη, ο οποίος στη συνέχεια διαμορφώνεται για τις ανάγκες της πλοήγησης πριν από την οριστική χάραξη των διαδρομών. Τα αυτόνομα περονοφόρα μηχανήματα χρησιμοποιούν τον χάρτη για να καθορίσουν τη θέση τους μέσα στον χώρο. Έτσι, συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τον χάρτη αναφοράς με τις δομές που ανιχνεύονται από το laser πλοήγησης τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Αλλαγές στη διαρρύθμιση του χώρου ή νέες διαδρομές μπορούν στη συνέχεια να ενσωματώνονται στο σύστημα γρήγορα και εύκολα. Για επιπρόσθετη ευελιξία, οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να μεταβούν στη χειροκίνητη λειτουργία και να εκτελέσουν διαφορετικούς ελιγμούς με το περονοφόρο μηχάνημα. Με τον τρόπο αυτό οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε συνθήκες.

Η Linde διευκολύνει τις εταιρείες να υιοθετήσουν αυτοματισμούς παρέχοντας τις κατάλληλες αποδείξεις της προτεινόμενης λύσης (Proof of Concept). Αυτό σημαίνει ότι οι ειδικοί της Linde ενσωματώνουν ενδεικτικά ένα περονοφόρο μηχάνημα στη ροή υλικών προσφέροντας μια πιο απτή εικόνα της προτεινόμενης λύσης αυτοματισμών. Έτσι, οι εταιρείες μπορούν εύκολα να βιώσουν τα οφέλη της αυτόματης λύσης στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας.

Αυτόματα μηχανήματα της Linde στον χώρο παραγωγής

Η Linde προσφέρει αξιόπιστες λύσεις αυτοματισμών που βοηθούν τους πελάτες να βελτιστοποιήσουν τις εσωτερικές ροές υλικών της επιχείρησής τους μειώνοντας σημαντικά με τον τρόπο αυτόν τα έξοδά τους.

Οικονομία

Χάρη σε ένα μοναδικό σύστημα γεωπλοήγησης, στην ολοκληρωμένη τεχνογνωσία στον τομέα των intralogistics και σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, οι λύσεις αυτοματισμών της Linde βοηθούν τις εταιρείες να βελτιστοποιούν τις ροές υλικών τους και να μειώνουν τα έξοδα κατά την εκτέλεση των διαφόρων διαδικασιών.

Οι εταιρείες μπορούν να εξοικονομήσουν πόρους ενσωματώνοντας απλώς την τεχνολογία αυτοματισμών, κυρίως επειδή δεν απαιτούνται πλέον ειδικές υποδομές και η υλοποίηση είναι εύκολη και άμεση. Η σημαντική μείωση των γενικών λειτουργικών εξόδων εγγυάται άμεση απόδοση της επένδυσης.

Επιπλέον, οι αυτοματισμοί μειώνουν τους τραυματισμούς του προσωπικού, τις ζημιές σε εμπορεύματα και υποδομές και βελτιώνουν την ποιότητα των μεταφορών, την αξιοπιστία, την παραγωγικότητα και την αξιοποίηση του δυναμικού. Η εξοικονόμηση πόρων όσον αφορά δαπάνες προσωπικού και ζημιών, ειδικότερα, μειώνει σημαντικά τα συνολικά λειτουργικά έξοδα.

Ασφάλεια

Οι εταιρείες επωφελούνται από τα υψηλά πρότυπα της Linde σε θέματα ασφάλειας και αξιοπιστίας, αλλά και από τις επιδόσεις των περονοφόρων μηχανημάτων MATIC. Η σειρά MATIC βασίζεται σε δοκιμασμένα περονοφόρα μηχανήματα της Linde που αναβαθμίζονται με στοιχεία αυτοματισμών.

Ένα ευφυές σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας αποτελούμενο από αισθητήρες, κάμερες 3D, συσκευές οπτικής και ακουστικής προειδοποίησης και διακόπτες έκτακτης ανάγκης, εγγυάται ότι τα αυτόνομα περονοφόρα μηχανήματα δεν προκαλούν ζημιές σε ράφια, μέσα μεταφοράς προϊόντων ή εμπορεύματα. Επιπλέον, τα ρομποτικά περονοφόρα μηχανήματα προσφέρουν ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα χειροκίνητου χειρισμού. Αν κάποιος ενεργοποιήσει κάποιο χειριστήριο στη μονάδα ελέγχου, η αυτόματη λειτουργία διακόπτεται αμέσως. Αυτό σημαίνει ότι το περονοφόρο μηχάνημα μπορεί να μετακινηθεί εκτός μιας επικίνδυνης περιοχής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή να χρησιμοποιηθεί για μια εργασία που βρίσκεται εκτός του αυτόματου κύκλου λειτουργίας του.

Με τον τρόπο αυτόν, βελτιώνεται η αξιοπιστία και η ποιότητα της τροφοδοσίας, ενώ παράλληλα αυξάνεται η επαγγελματική ασφάλεια στο εσωτερικό της αποθήκης. Οι πελάτες επωφελούνται επίσης από το εκτεταμένο δίκτυο service της Linde, το οποίο εγγυάται υψηλό βαθμό διαθεσιμότητας των συστημάτων και των μηχανημάτων όλο το 24ωρο.

Χαρακτηριστικά ασφάλειας

Πρωτεύοντα:

 • Υψηλό επίπεδο ασφάλειας (επίπεδο επιδόσεων D)
 • Ασφάλεια 360° για το περονοφόρο μηχάνημα στο ύψος του εδάφους
 • Ρυθμιζόμενη προειδοποίηση και σύστημα ακινητοποίησης ανάλογα με την ταχύτητα και την κατεύθυνση πορείας
 • Επιπρόσθετα μπουτόν έκτακτης ανάγκης

Δευτερεύοντα:

 • Ανίχνευση ύψους
 • Ρυθμιζόμενη ταχύτητα ανάλογα με την απόσταση των εμποδίων
 • Το περονοφόρο μηχάνημα συνεχίζει να κινείται αυτομάτως μετά την υπέρβαση του εμποδίου
 • Εύκολη μετάβαση στον χειροκίνητο τρόπο λειτουργίας με άγγιγμα του βραχίονα χειρισμού
 • Οπτική προειδοποίηση μέσω του BlueSpot

Διακίνηση φορτίων:

 • Αισθητήρας ανίχνευσης φορτίου κάτω από τις περόνες και πάνω από το φορτίο
 • Αισθητήρας ανίχνευσης φορτίου μέσω barcode (1D και 2D) ή ετικετών RFID
 • Αυτόματο σύστημα απόζευξης (P-MATIC)

Γκάμα προϊόντων

Με παλετοφόρα ψηλής και χαμηλής πλατφόρμας, ελκυστήρες ρυμούλκησης, περονοφόρα μηχανήματα αντίβαρου και ένα υψηλής λειτουργικότητας περονοφόρο μηχάνημα για εργασία σε στενούς διαδρόμους, η αυτόματη σειρά MATIC καλύπτει το 80% όλων των εργασιών διακίνησης φορτίων στον τομέα των logistics για χώρους παραγωγής και αποθήκες.

C-MATIC από τη Linde Material Handling

C-MATIC – Αυτοματοποιημένο καρότσι

 • Μεταφορά εμπορευμάτων μικρού βάρους στη γραμμή παραγωγής
 • Δυνατότητα προσαρμογής για χρήση στη γραμμή συναρμολόγησης
 • Απόρριψη επαναχρησιμοποιούμενων υλικών

P-MATIC από τη Linde Material Handling

P-MATIC – Αυτόματα μηχάνημα έλξης

 • Μεταφορά εμπορευμάτων μεγάλου βάρους στη γραμμή παραγωγής
 • Δυνατότητα εφαρμογής με συρμό ρυμουλκούμενων
 • Απόρριψη επαναχρησιμοποιούμενων υλικών

Προς τη σελίδα με τα προϊόντα
T-MATIC από τη Linde Material Handling

T-MATIC – Αυτόματο Παλετοφόρο

 • Μεταφορές σε μεγάλες αποστάσεις
 • Παράδοση στον χώρο προετοιμασίας αποστολών
 • Μεταφορά φορτίων πολύ μεγάλου μήκους

Προς τη σελίδα με τα προϊόντα
L-MATIC από τη Linde Material Handling

L-MATIC – Αυτόματο μηχάνημα στοίβαξης

 • Χειρισμός και αποθήκευση σε μικρότερο ύψος
 • Από τον ιμάντα μεταφοράς στη συλλογή παραγγελιών με χρήση μηχανών
 • Χειρισμός παλετών και κλωβών παλετών

Προς τη σελίδα με τα προϊόντα
L-MATIC HD από τη Linde Material Handling

L-MATIC HD - Αυτόματο μηχάνημα στοίβαξης (Heavy Duty)

 • Εξοπλισμός μεσαίων διαστάσεων για ανύψωση και αποθήκευση
 • Μεταφορά φορτίων από την αποθήκη στη μηχανή
 • Διακίνηση κλωβών παλετών και containers

L-MATIC AC από τη Linde Material Handling

L-MATIC AC – Αυτόματο μηχάνημα συλλογής παραγγελιών

 • Χειρισμός και αποθήκευση σε μικρότερο ύψος
 • Από την αποθήκευση και τη συλλογή μέχρι τους ιμάντες μεταφοράς
 • Χειρισμός κλειστών παλετών, παλετοκιβωτίων ή κλωβών παλετών

Προς τη σελίδα με τα προϊόντα
K-MATIC από τη Linde Material Handling

K-MATIC – Αυτόματο Περονοφόρο μηχάνημα στενών διαδρόμων

 • Μετακίνηση εμπορευμάτων προς και από χώρους αποθήκευσης με στενούς διαδρόμους, σε μεγάλο ύψος ανύψωσης
 • Δομοστοιχειωτό σύστημα
 • Ολοκληρωμένη διακίνηση παλετών

Προς τη σελίδα με τα προϊόντα

Πλοήγηση σε στενούς διαδρόμους χωρίς κίνδυνο

Ο βοηθός ασφάλειας διαδρόμου (ASA) συμβάλλει στη μείωση των ζημιών στην αποθήκη, καθώς το περονοφόρο όχημα προσαρμόζει την κίνησή του στον περιβάλλοντα χώρο.

Μάθετε περισσότερα

Πλοήγηση Αποθήκης (Warehouse Navigation) Linde

Στενοί διάδρομοι και μεγάλα ύψη ανύψωσης - η αποθήκευση εμπορευμάτων σε στενούς διαδρόμους είναι σίγουρα αποδοτικός τρόπος αποθήκευσης για τις επιχειρήσεις, αλλά συγχρόνως θέτει υψηλές απαιτήσεις για τα περονοφόρα οχήματα και τους χειριστές τους. Το σύστημα Πλοήγησης Αποθήκης Linde (Warehouse Navigation Linde) υποστηρίζει τον οδηγό και αυξάνει σημαντικά την παραγωγικότητα.

Μάθετε περισσότερα