Λύσεις intralogistics και Αυτοματισμού για την επιχείρηση σας

Η κατάλληλη λύση για κάθε εφαρμογή
Αυτόματα περονοφόρα μηχανήματα από τη Linde Material Handling σε λειτουργία στο εσωτερικό αποθήκης

Η ταχύτατη εξέλιξη των αγορών επιβάλλει προσαρμογές μεγάλης κλίμακας για όλους τους κλάδους, στον τομέα των intralogistics. Οι λύσεις αυτοματισμών intralogistics από τη Linde Material Handling μπορούν να βοηθήσουν την εταιρεία σας να επιτύχει μεγαλύτερη ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και οικονομία. Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση με τους διάφορους κλάδους, τις πιθανές απαιτήσεις σας, καθώς και τις λύσεις Linde που έχουν ήδη υλοποιηθεί.

Μηχανολογία και μηχανική μονάδων παραγωγής

Στη μηχανολογία και στη μηχανική μονάδων παραγωγής η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας παραγωγής, καθορίζεται πρωτίστως από την εσωτερική ροή των υλικών της επιχείρησής σας. Καθοριστική σημασία έχει η διασφάλιση της απρόσκοπτης τροφοδοσίας των γραμμών παραγωγής σας με υλικά, έτσι ώστε τα συστήματα intralogistics και η γραμμή παραγωγής να συνθέτουν μια ομαλή αλλά και ευέλικτη διαδικασία. Η διασύνδεση των χώρων παραγωγής και οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες αποτελούν τη βάση για τα έξυπνα εργοστάσια του μέλλοντος. Τα παραδείγματα εφαρμογών της Linde παρουσιάζουν όλα όσα έχουν ήδη επιτευχθεί με τις λύσεις που προτείνουμε.

Heidelberger Druckmaschinen

Τομέας: Μηχανολογία

Αποστολή: Η δημιουργία ασφαλούς, αποτελεσματικού και ευέλικτου συστήματος τροφοδοσίας της παραγωγής, με τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου

Λύση Linde: Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αποθήκης με ψηλά ράφια, και παράδοση περονοφόρων μηχανημάτων συλλογής σε μεγάλο ύψος ανύψωσης, καθώς και ελκυστήρων ρυμούλκησης

Yanmar Compact Equipment Europe

Τομέας: Μηχανολογία

Αποστολή: Δημιουργία κέντρου logistics υψηλών επιδόσεων στη θέση μιας παλαιότερης μονάδας παραγωγής

Λύση Linde: Σχεδιασμός και υλοποίηση ενιαίου συστήματος ραφιών και logistics, καθώς και διάθεση κατάλληλων περονοφόρων για στενούς διαδρόμους

Παραγωγή

Η βασική στρατηγική αποστολή πολλών επιχειρήσεων στον κλάδο της παραγωγής σήμερα είναι να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να κατοχυρώσουν τη νέα τους θέση στην αγορά. Αυτό, ασφαλώς, προϋποθέτει σταθερές διαδικασίες παραγωγής και διανομής που εγγυώνται ανά πάσα στιγμή την τροφοδοσία της παραγωγής με υλικά βάσει των εκάστοτε αναγκών. Πολλές εταιρείες ήδη χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένες ή μερικώς αυτοματοποιημένες διαδικασίες για να αξιοποιούν όσο το δυνατόν καλύτερα το δυναμικό τους. Στα παραδείγματα εφαρμογών που ακολουθούν μπορείτε να δείτε πώς οι λύσεις Linde μπορούν να βοηθήσουν και τη δική σας επιχείρηση.

Poloplast

Τομέας: Συστήματα πλαστικών σωλήνων και ενώσεις πολυμερών

Αποστολή: Αυτοματοποίηση της μεταφοράς εμπορευμάτων μεταξύ γραμμής συσκευασίας και δυναμικής αποθήκευσης

Λύση Linde: Σχεδίαση δύο αυτόνομων περονοφόρων μηχανημάτων στοίβαξης παλετών L-MATIC της Linde με σύστημα γεωπλοήγησης και δικτύωση με τις υφιστάμενες υποδομές

LINHARDT

Τομέας: Βιομηχανία συσκευασίας

Αποστολή: Αντικατάσταση των υφιστάμενων περονοφόρων μηχανημάτων μολύβδου-οξέος σε αποθήκη στενών διαδρόμων, αύξηση της εργονομίας και του βαθμού διαθεσιμότητας των μηχανημάτων

Λύση Linde: Σχεδίαση δύο μηχανημάτων Κ της Linde με τεχνολογία ιόντων λιθίου, BlueSpot™ και εξοπλισμό ατομικής προστασίας, καθώς και σύνδεση με το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης αποθήκης

Wolf

Τομέας: Τεχνολογία θέρμανσης, αερισμού, κλιματισμού και ηλιακής ενέργειας

Αποστολή: Σχεδίαση λύσης αυτοματοποιημένης μεταφοράς μεταξύ της αποθήκης συσκευασίας και του σταθμού αποστολής προϊόντων

Λύση Linde: Διάθεση και εγκατάσταση αυτόνομου περονοφόρου μηχανήματος στοίβαξης παλετών L-MATIC της Linde

Massilly

Τομέας: Κατεργασία μετάλλων

Αποστολή: Αυτοματοποίηση διαδικασιών intalogistics με ταυτόχρονη αύξηση της ασφάλειας και της παραγωγικότητας

Λύση Linde: Σχεδίαση αυτόνομων περονοφόρων μηχανημάτων στοίβαξης παλετών L-MATIC της Linde για τη μεταφορά παλετών

Joma-Polytec

Τομέας: Τεχνολογία πλαστικών υλών

Αποστολή: Αυτοματοποίηση της μεταφοράς μεταξύ παραγωγής και επεξεργασίας προς αποστολή

Λύση Linde: Σχεδίαση αυτόματων, αυτόνομων περονοφόρων μηχανημάτων στοίβαξης παλετών L-MATIC AC της Linde με σύστημα γεωπλοήγησης

Αυτοκίνηση

Πιο εξατομικευμένες, πιο έξυπνες, πιο βιώσιμες διαδικασίες: η αυτοκινητοβιομηχανία εξελίσσεται αυτήν τη στιγμή με ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους. Για να ικανοποιούνται όλες αυτές οι απαιτήσεις, οι υψηλών επιδόσεων διαδικασίες παραγωγής των κατασκευαστών θα πρέπει να γίνουν ακόμη πιο ευέλικτες. Η βελτιστοποίηση των εσωτερικών ροών υλικών μέσω αυτοματισμών και ψηφιοποίησης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος. Τα παραδείγματα επιτυχίας των πελατών μας στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας αποδεικνύουν πώς οι λύσεις Linde υποστηρίζουν τις ροές παραγωγής μέσω αυτοματισμών, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν το κόστος.

Opel

Τομέας: Αυτοκινητοβιομηχανία

Αποστολή: Σχεδιασμός και υλοποίηση αυτόματου συστήματος μεταφοράς για τροφοδοσία της γραμμής παραγωγής

Η λύση Linde: Λύση αυτόνομου ελκυστήρα ρυμούλκησης με Linde P-MATIC, διάφορα ρυμουλκούμενα και σύστημα γεωπλοήγησης

Βιομηχανία χημικών

Η βιομηχανία χημικών ανέκαθεν επέβαλλε ιδιαίτερες απαιτήσεις στον τομέα των intralogistics. Γρήγορες, ομαλές διαδικασίες και μέγιστη ασφάλεια για τον άνθρωπο και το μηχάνημα συνδυάζονται αρμονικά στις εσωτερικές ροές υλικών. Περονοφόρα μηχανήματα αντιεκρηκτικού τύπου και εξελιγμένες λύσεις αυτοματισμών αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος παραγωγής χωρίς προβλήματα και με μειωμένα ποσοστά κινδύνου. Τα παραδείγματα επιτυχίας της Linde αποδεικνύουν πώς οι λύσεις μας υποστηρίζουν ιδανικά τις διαδικασίες των κατασκευαστών χημικών.

BASF

Τομέας: Βιομηχανία χημικών

Αποστολή: Ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση λύσης AGV για μεταφορά παλετών και σύνδεσή τους με τις εγκαταστάσεις παραγωγής

Η λύση Linde: Αυτόματο, αυτόνομο περονοφόρο μηχάνημα στοίβαξης παλετών L-MATIC AC της Linde με σύστημα γεωπλοήγησης

Βιομηχανία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Η βιομηχανία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού είναι ένας από τους μεγαλύτερους αλλά και πιο καινοτόμους κλάδους παγκοσμίως. Ως προμηθευτής εξαρτημάτων αποτελεί αναπόσπαστο κρίκο στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα του κλάδου της βιομηχανικής παραγωγής. Για να ανταποκριθούν σε αυτήν την πρόκληση, οι εταιρείες καταφεύγουν συνήθως σε ένα σύνθετο δίκτυο άρτια οργανωμένων κέντρων logistics. Οι διαδικασίες ψηφιοποίησης και αυτοματισμών παρέχουν αναρίθμητες δυνατότητες για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης. Οι λύσεις Linde στα παρακάτω παραδείγματα εφαρμογών αποτελούν αδιάσειστη απόδειξη.

Fagerhult

Τομέας: Βιομηχανία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Αποστολή: Βελτιστοποίηση της εσωτερικής ροής εμπορευμάτων και μείωση του αριθμού μη αυτοματοποιημένων διαδρομών μεταφοράς στο εσωτερικό της αποθήκης και των εγκαταστάσεων παραγωγής

Η λύση Linde: Σχεδίαση και παράδοση δύο αυτόματων περονοφόρων μηχανημάτων στοίβαξης παλετών L-MATIC της Linde για τις διαδρομές μεταφοράς μεταξύ γραμμής παραγωγής και αποθήκης έτοιμων προϊόντων

ebm-papst

Τομέας: Τεχνολογία αερισμού και οδήγησης

Αποστολή: Αυτοματοποίηση μεταφοράς μεταξύ γραμμής συσκευασίας και σημείου παραλαβής προϊόντων προς αποστολή

Η λύση Linde: Παροχή και σχεδίαση τριών αυτόματων περονοφόρων μηχανημάτων στοίβαξης παλετών L-MATIC της Linde με σύνδεση στο εκτεταμένο σύστημα διαχείρισης αποθηκών SAP

Λιανεμπόριο

Με ετήσιους τζίρους πολλών δισεκατομμυρίων, το λιανεμπόριο αποτελεί έναν από τους πυλώνες της οικονομίας. Το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι αυξανόμενες απαιτήσεις των ιδιωτών πελατών θέτουν τις εταιρείες αντιμέτωπες με ολοένα και περισσότερες προκλήσεις. Οι υψηλές ταχύτητες και οι απρόσκοπτες διαδικασίες αποτελούν προϋπόθεση για την κάλυψη των αυξανόμενων απαιτήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει ο τομέας των intralogistics. Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου διαχειρίζονται όλο και πιο σύνθετες εσωτερικές ροές εμπορευμάτων, εφαρμόζοντας στρατηγικές που βασίζονται σε έξυπνους συνδυασμούς δικτύωσης, αυτοματισμών και ψηφιοποίησης. Στα παραδείγματα που παραθέτουμε θα ανακαλύψετε ποιες λύσεις Linde μπορούν να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε αυτές τις προκλήσεις.

HOLTER

Τομέας: Χονδρεμπόριο συστημάτων θέρμανσης και υδραυλικών εγκαταστάσεων

Αποστολή: Αυτοματοποίηση της διαδικασίας μεταφοράς των συσκευασμένων σε παλέτες εμπορευμάτων μεταξύ του χώρου συλλογής παραγγελιών και του χώρου αποστολής προϊόντων

Η λύση Linde: Αναδιοργάνωση της ροής εμπορευμάτων και κατασκευή δύο αυτόνομων περονοφόρων μηχανημάτων στοίβαξης παλετών L-MATIC της Linde με σύστημα γεωπλοήγησης

Περισσότερα για τα intralogistics και τους αυτοματισμούς

Αυτοματοποιημένα Μηχανήματα Αποθήκης

Οικονομικά και ασφαλή: Τα αυτόνομα περονοφόρα της σειράς Matic της Linde Material Handling λειτουργούν με τεχνολογία γεωπλοήγησης.

Μάθετε περισσότερα

Έξυπνοι αυτοματισμοί για διαδικασίες intralogistics

Η εμπειρία μας από αμέτρητα project πελατών μας σε διάφορους τομείς εγγυάται ότι η Linde Material Handling κατανοεί σε βάθος τις διαδικασίες intralogistics. Αξιοποιούμε τη γνώση αυτή για να αναπτύσσουμε τυποποιημένες εφαρμογές για την πλήρη αυτοματοποίηση μεμονωμένων διαδικασιών ή ολοκληρωμένων ροών υλικών.

Μάθετε περισσότερα

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη ροή υλικών

Η Linde Material Handling προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες συστημικής συμβουλευτικής για να τους βοηθήσει να βελτιστοποιήσουν τις εσωτερικές ροές υλικών τους.

Μάθετε περισσότερα

Λογισμικό για εφαρμογές intralogistics και αυτοματισμών

Ο ψηφιακός χειρισμός και η δικτύωση των λύσεων intralogistics και αυτοματισμών διασφαλίζει την αξιοπιστία των διαδικασιών και την επαγγελματική ασφάλεια της ροής υλικών. Η Linde Material Handling προσφέρει λύσεις λογισμικού τελευταίας τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων ένα σταδιακά εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης αποθήκης και ένα ευέλικτο συμβουλευτικό σύστημα διαχείρισης.

Μάθετε περισσότερα