Διαχείριση στόλου logistics

Ο δικτυωμένος στόλος (The Networked Fleet)
Το σύστημα διαχείρισης στόλου connect από τη Linde Material Handling

Διαχειριστείτε έξυπνα τον στόλο σας

Η ψηφιοποίηση αλλάζει τον κόσμο των intralogistics. Οι σύγχρονες συσκευές logistics συλλέγουν διαρκώς δεδομένα τα οποία αναλύονται και, στη συνέχεια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση σύνθετων διαδικασιών διαχείρισης αποθηκών και μεταφοράς. Χάρη στη δικτύωση και στους προηγμένους αισθητήρες τα περονοφόρα μηχανήματα μπορούν να λειτουργούν ακόμη και αυτόνομα. Το αποτέλεσμα: η δημιουργία ενός έξυπνου στόλου αλλά και η έξυπνη διαχείρισή του, καθώς η δικτύωση (networking) και η προσπέλαση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σπουδαιότητα.

Το σύστημα διαχείρισης στόλου Linde connect παρέχει ακριβώς τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την αποτελεσματική διαχείριση του στόλου σας. Στον χώρο παραγωγής ή στην αποθήκη, το connect αναλαμβάνει τη δικτύωση των περονοφόρων μηχανημάτων σας και σας ενημερώνει διαρκώς για την τρέχουσα κατάσταση ολόκληρου του στόλου.

Η σειρά προϊόντων connect της Linde Material Handling έρχεται να ψηφιοποιήσει τη διαχείριση του στόλου σας.

Τα οφέλη για τη διαχείριση του στόλου σας

Οικονομία

Παρακολουθήστε την κατάσταση, την αξιοποίηση του δυναμικού και τη διαθεσιμότητα ολόκληρου του στόλου για να βελτιστοποιήσετε την αξιοποίηση του δυναμικού όλων των περονοφόρων μηχανημάτων.

Ασφάλεια

Αποφύγετε με στοχευμένο τρόπο περιστατικά μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, σφάλματα χειρισμού και άλλους κινδύνους για να αυξήσετε την ασφάλεια στην αποθήκη και στον χώρο παραγωγής.

Διαφάνεια

Καταγράψτε και διαχειριστείτε τα δεδομένα των οδηγών και των περονοφόρων μηχανημάτων σας, συντάξτε αναφορές και οργανωτικά διαγράμματα – για απόλυτη διαφάνεια στη διαχείριση του στόλου σας.

service

Μειώστε τα ατυχήματα, την υπερβολική καταπόνηση και τη φθορά των περονοφόρων μηχανημάτων και παρακολουθείτε τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης, διασφαλίζοντας την υψηλή απόδοση και τη σωστή συντήρηση του στόλου σας.

Λογισμικό Linde connect:desk

Το σύστημα διαχείρισης στόλου connect:desk προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα του στόλου σας. Το λογισμικό χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των δεδομένων περονοφόρων και οδηγών και επιτρέπει την εύκολη σύνταξη αναφορών.

Από τη διαχείριση περονοφόρων και οδηγών, καθώς και τη συντήρηση και τον προγραμματισμό των εργασιών που έχουν ανατεθεί, έως την παρακολούθηση και ανάλυση όλων των δεδομένων των περονοφόρων μηχανημάτων – το connect:desk αποτελεί τον πυρήνα της διαχείρισης του στόλου σας. Το λογισμικό είναι εύχρηστο και συνεπώς είναι κατάλληλο τόσο για έμπειρους διαχειριστές στόλου, όσο και για περιστασιακούς χρήστες που χρειάζονται μόνο μεμονωμένες λειτουργίες.

Η σωστή υποδομή – Τεχνολογίες μετάδοσης

WLAN

Τα δεδομένα μεταδίδονται απευθείας από το περονοφόρο μηχάνημα στη βάση δεδομένων εντός του δικτύου WLAN.

Κινητές επικοινωνίες

Τα δεδομένα στέλνονται στη βάση δεδομένων μέσω του δικτύου κινητών επικοινωνιών.

Τρέχουσα έκδοση λογισμικού:

connect:desk 2.7.4

connect:composer 2.3.19

Ποικιλία λειτουργικών μονάδων

Οι απαιτήσεις από τα συστήματα διαχείρισης στόλου είναι συχνά πολύ συγκεκριμένες: Κάθε επιχείρηση προσφέρει διαφορετικό περιβάλλον εργασίας για τα βιομηχανικά μηχανήματα. Συνεπώς μπορείτε να συνδυάσετε τις μεμονωμένες λειτουργικές μονάδες του Linde connect για να διαμορφώσετε ένα σύστημα που ανταποκρίνεται άψογα στις απατήσεις σας.

  • Μέσω του connect:ac οι διαχειριστές ελέγχουν την πρόσβαση στον στόλο τους και μπορούν να διεξάγουν έναν ασφαλή και απλό έλεγχο του περονοφόρου πριν από κάθε αποστολή.
  • Το connect:dt καταγράφει τη διάρκεια χρήσης, τα ατυχήματα και τη λειτουργική ικανότητα των περονοφόρων του στόλου.
  • Με το connect:an οι διαχειριστές στόλου αναλύουν και παρακολουθούν την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και την απόδοση των στόλων τους. Η μονάδα αξιολογεί επίσης την κατάσταση της μπαταρίας και εντοπίζει πιθανά σφάλματα χειρισμού.
  • Με το connect:zi, δημιουργείται ένα δίκτυο ζωνών προστασίας Linde Safety Guard όπου τα περονοφόρα μηχανήματα προσαρμόζουν την ταχύτητά τους. Το μέγεθος των ζωνών και τα ανώτατα όρια ταχύτητας ρυθμίζονται μέσω του λογισμικού, ενώ με τους διαδραστικούς χάρτες των εγκαταστάσεών σας ενισχύεται η διαφάνεια για ολόκληρο τον στόλο σας.

Το connect:desk αναλυτικά

Ο πίνακας ελέγχου του λογισμικού διαχείρισης στόλου connect:desk της Linde Material Handling είναι ο κόμβος επικοινωνίας του προγράμματος.

Πίνακας ελέγχου

Ο πίνακας ελέγχου λειτουργεί ως κόμβος επικοινωνίας για το connect:desk. Οι διαχειριστές στόλου μπορούν να χρησιμοποιούν προσαρμοζόμενα γραφικά στοιχεία, όπως το ημερολόγιο, τις ειδοποιήσεις περονοφόρων και τα σημεία εισόδου, για να παρακολουθούν και να ελέγχουν τον στόλο τους. Όλα τα μηνύματα προωθούνται απευθείας σε αυτούς μέσω email, αν χρειάζεται.

Ο οδηγός, η τοποθεσία της εργασίας, τα περονοφόρα μηχανήματα που έχουν αναλάβει την εργασία και άλλες πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία στην ενότητα οργάνωσης του λογισμικού διαχείρισης στόλου connect:desk από τη Linde Material Handling.

Οργάνωση

Στο τμήμα της οργάνωσης, οι διαχειριστές στόλου μπορούν να επεξεργάζονται παραμέτρους όπως την επιλογή του οδηγού, την τοποθεσία της εργασίας, τα περονοφόρα μηχανήματα που έχουν αναλάβει την εργασία και άλλες πληροφορίες. Η ιεραρχικά δομημένη προβολή σε μορφή λίστας προσφέρει μια επισκόπηση της οργανωτικής δομής και απλοποιεί την ανάθεση εργασιών και τη διαχείριση της πρόσβασης και των δικαιωμάτων χρήσης.

Στην ενότητα διαχείρισης του λογισμικού διαχείρισης στόλου connect:desk από τη Linde Material Handling γίνεται διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων.

Διαχείριση

Πίνακες, λεπτομερείς προβολές και διάφορα στοιχεία εισαγωγής επιτρέπουν την ευέλικτη προβολή, συντήρηση και επέκταση μεγάλου όγκου δεδομένων. Για παράδειγμα, διευκολύνεται η διαχείριση των αδειών οδήγησης, των επιμορφώσεων και των ιατρικών ελέγχων των οδηγών.

Διαχειριστές στόλου σχεδιάζουν ζώνες και σημεία εισόδου σε χώρους στην ενότητα ζωνών του λογισμικού διαχείρισης στόλου connect:desk από τη Linde Material Handling.

Ζώνες

Στην ενότητα των ζωνών, οι διαχειριστές του στόλου βάσει των δικών τους χώρων εργασίας και εγκαταστάσεων σχεδιάζουν και διαμορφώνουν ζώνες και σημεία εισόδου σε χώρους και ορίζουν αυτόματες προσαρμογές ταχύτητας, αν χρειάζεται. Για παράδειγμα, η ταχύτητα του περονοφόρου μηχανήματος ελέγχεται με στοχευμένο τρόπο σε διασταυρώσεις ή σε στενά σημεία, αυξάνοντας την ασφάλεια.

Το ημερολόγιο καταχωρήσεων του λογισμικού διαχείρισης στόλου Linde connect:desk από τη Linde Material Handling

Αναφορές σύνδεσης

Το ημερολόγιο καταχωρήσεων προσφέρει μια επισκόπηση όλων των καταγεγραμμένων συμβάντων για τα μεμονωμένα περονοφόρα μηχανήματα. Ο πίνακας ελέγχου πριν από τη λειτουργία παραθέτει όλους τους ελέγχους που έχουν εκτελεστεί για τα επιλεγμένα περονοφόρα μηχανήματα, καθώς και τις σχετικές απαντήσεις από τους οδηγούς. Διαδραστικά διαγράμματα προβάλλουν ασυνήθιστα επίπεδα φόρτισης και αποσυνδέσεις του καλωδίου φόρτισης και μπορούν να ομαδοποιηθούν βάσει του οδηγού και του περονοφόρου μηχανήματος. Έτσι, οι διαχειριστές στόλου μπορούν να βλέπουν ακριβώς ποιος χρησιμοποίησε το περονοφόρο μηχάνημα και πότε.

Χρήση του λογισμικού διαχείρισης στόλου connect:desk από τη Linde Material Handling

Αναφορές χρήσης

Η ανάλυση της χρήσης προσφέρει μια επισκόπηση της χρήσης και της αξιοποίησης του δυναμικού όλων των περονοφόρων μηχανημάτων. Το διαδραστικό διάγραμμα δείχνει για πόσο διάστημα και για ποιον σκοπό χρησιμοποίησαν οι οδηγοί τα επιλεγμένα περονοφόρα μηχανήματα. Εμφανίζει επίσης τιμές κραδασμών, την πρόοδο της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας και την κατανομή των σημείων εισόδου σε μια ζώνη.

Αναφορά συντήρησης μέσω του λογισμικού διαχείρισης στόλου από τη Linde Material Handling

Αναφορές service

Η ενότητα service προβάλλει τις ημερομηνίες service και συντήρησης για όλα τα περονοφόρα μηχανήματα του στόλου. Σε αυτή τη βάση, οι διαχειριστές στόλου μπορούν να συγκεντρώνουν δεδομένα συντήρησης με στοχευμένο τρόπο και να μειώνουν το κόστος.

Αναφορά συντονισμού του λογισμικού διαχείρισης στόλου από τη Linde Material Handling

Αναφορές συντονισμού

Η κατηγορία του συντονισμού παρέχει δεδομένα για τους οδηγούς, καθώς και για τη χρήση και την αξιοποίηση του δυναμικού όλων των περονοφόρων μηχανημάτων. Η κατανομή των περονοφόρων μηχανημάτων προσφέρει μια επισκόπηση της σύνθεσης ολόκληρου του στόλου – οργανωμένη με βάση τον κατασκευαστή, τον τύπο του περονοφόρου μηχανήματος και άλλα κριτήρια. Στον στόλο περιλαμβάνονται όλα τα περονοφόρα μηχανήματα με τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά τους. Όλες οι εκπαιδεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ή εκκρεμούν για τους οδηγούς βρίσκονται στην ενότητα της εκπαίδευσης οδηγών.

Στοιχεία υλισμικού για ομαλή διαχείριση του στόλου σας

Τα στοιχεία υλισμικού connect της Linde συνδέουν τον στόλο περονοφόρων μηχανημάτων με το αντίστοιχο λογισμικό της βάσης δεδομένων. Συλλέγουν και μεταδίδουν δεδομένα από το σύστημα ελέγχου και του αισθητήρες, τα οποία είναι στη συνέχεια διαθέσιμα για περαιτέρω επεξεργασία. Χρησιμεύουν επίσης ως ηλεκτρονικός διακόπτης μίζας με σύστημα επαλήθευσης ταυτότητας μέσω ΡΙΝ ή RFID.

Τα νέα περονοφόρα μηχανήματα παραδίδονται με το λογισμικό Linde connect στον βασικό εξοπλισμό τους. Ωστόσο, όλα τα στοιχεία υλισμικού είναι επίσης διαθέσιμα με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης, λύση δηλαδή για παλαιότερα περονοφόρα μηχανήματα και για μηχανήματα τρίτων κατασκευαστών.

connect: connect: της Linde Material Handling

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες

Σύμβουλος της Linde συζητά με πελάτη στις εγκαταστάσεις του

Όλες οι πληροφορίες συγκεντρωμένες σε μία πηγή: Εμπειρογνώμονες και εμπορικοί αντιπρόσωποι της Linde σάς βοηθούν στην οργάνωση, την προσαρμογή και τον χειρισμό του συστήματος διαχείρισης του στόλου σας. Τα στοιχεία υλισμικού και λογισμικού του Linde connect βελτιώνονται συνεχώς με την προσθήκη νέων λειτουργιών.

Διαχείριση στόλου – Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Τι είναι η διαχείριση στόλου;

Η διαχείριση στόλου επιτρέπει τον κεντρικό έλεγχο του στόλου περονοφόρων μηχανημάτων μιας εταιρείας. Πρόκειται κυρίως για τη βελτιστοποίηση της διαθεσιμότητας των επιμέρους περονοφόρων μηχανημάτων και τον συντονισμό των αποστάσεων που διανύονται. Τα σύγχρονα περονοφόρα μηχανήματα συλλέγουν διαρκώς δεδομένα για τον σκοπό αυτό, παρέχοντας ανά πάσα στιγμή πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή τους και τον βαθμό αξιοποίησης του δυναμικού του στόλου. Η διαχείριση στόλου συνεισφέρει στη βέλτιστη χρήση των πόρων και ανιχνεύει εγκαίρως προβλήματα, όπως την προσωρινή ανεπάρκεια δυναμικού.

Ποιους αφορούν τα συστήματα διαχείρισης στόλου;

Ευθύνη των διαχειριστών είναι να προγραμματίζουν τη χρήση των περονοφόρων μηχανημάτων εκ των προτέρων, να βελτιστοποιούν τις διαδικασίες και να μειώνουν τα λειτουργικά έξοδα ολόκληρου του στόλου. Οι απαιτήσεις διαχείρισης ενός στόλου διαφέρουν για κάθε εταιρεία, δεδομένου ότι καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος του στόλου. Το σύγχρονο λογισμικό διαχείρισης στόλου εγγυάται ότι μπορείτε να αξιοποιείτε στο έπακρο τον στόλο σας, ανεξαρτήτως μεγέθους. Παρουσιάζει πλεονεκτήματα τόσο για τον έμπειρο διαχειριστή στόλου όσο και για τον απλό χρήστη που χειρίζεται μεμονωμένες λειτουργίες.

Τι κάνει το σύστημα διαχείρισης στόλου της Linde τόσο ιδιαίτερο;

Με τη σειρά των προϊόντων Linde connect, η Linde Material Handling προσφέρει την τέλεια λύση για μια σύγχρονη διαχείριση του στόλου σας. Το Linde connect συνδέει σε ενιαίο δίκτυο τα περονοφόρα μηχανήματα και ενημερώνει διαρκώς τον διαχειριστή του στόλου σχετικά με την κατάσταση των μηχανημάτων αναφορικά με απαιτήσεις logistics, τόσο σε χώρους παραγωγής όσο και σε αποθήκες. Αυτή η διαφάνεια στην πληροφόρηση καθιστά πιο ασφαλή και οικονομική τη χρήση του στόλου. Ο βαθμός διαθεσιμότητας κάθε μεμονωμένου περονοφόρου μηχανήματος αυξάνεται.

Εύκολος συντονισμός παραγγελιών και χειριστών

Η εφαρμογή Linde Truck Call απλοποιεί την ανάθεση παραγγελιών μεταφοράς εμπορευμάτων εντός του στόλου και μειώνει σημαντικά τις συνεννοήσεις μεταξύ του διαχειριστή του στόλου και των χειριστών.

Μάθετε περισσότερα για την εφαρμογή εδώ

Η Schenker παίρνει τον πλήρη έλεγχο του στόλου περονοφόρων της

Η DB Schenker έχει τον πλήρη έλεγχο του στόλου περονοφόρων της χάρη στο Linde connect, το καινοτόμο σύστημα διαχείρισης στόλου της Linde.

Διαβάστε την αναφορά πελάτη εδώ