Τα περονοφόρα μηχανήματα στενών διαδρόμων της Linde Material Handling συνδέονται σε ενιαίο δίκτυο και επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του συστήματος διαχείρισης στόλου connect.
Τηλεματική δικτύωση στόλου

Ψηφιακή διαχείριση στόλου από τη Linde

Διαχειριστείτε έξυπνα τον στόλο σας

Η ψηφιοποίηση αλλάζει τον κόσμο των intralogistics. Τα σύγχρονα συστήματα logistics συλλέγουν διαρκώς δεδομένα τα οποία αναλύονται και, στη συνέχεια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση σύνθετων διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης και μηχανημάτων. Χάρη στη δικτύωση και στους προηγμένους αισθητήρες τα περονοφόρα μηχανήματα μπορούν να λειτουργούν ακόμη και αυτόνομα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός έξυπνου στόλου αλλά και την έξυπνη διαχείρισή του, καθώς η δικτύωση και η πρόσβαση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σπουδαιότητα.

Το σύστημα διαχείρισης στόλου Linde connect παρέχει ακριβώς τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την αποτελεσματική διαχείριση του στόλου σας. Είτε πρόκειται για τον χώρο παραγωγής είτε για την αποθήκη, το λογισμικό connect συνδέει σε ενιαίο δίκτυο όλα τα περονοφόρα μηχανήματά σας και σας ενημερώνει διαρκώς για την τρέχουσα κατάσταση ολόκληρου του στόλου. Έτσι, το connect βελτιώνει τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης στόλου και αυξάνει τον βαθμό διαθεσιμότητας κάθε μεμονωμένου περονοφόρου μηχανήματος. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ του λογισμικού διαχείρισης στόλου connect:desk για τοπική εγκατάσταση και της έκδοσης connect:cloud για αποθήκευση στο cloud, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Η σειρά προϊόντων connect της Linde Material Handling έρχεται να ψηφιοποιήσει τη διαχείριση του στόλου σας.

Επιλέξτε το κατάλληλο προϊόν για τη διαχείριση του δικού σας στόλου

connect:desk

Η έκδοση του λογισμικού διαχείρισης στόλου connect:desk για τοπική εγκατάσταση χρησιμεύει στη διαχείριση, την παρακολούθηση και την ανάλυση των δεδομένων των περονοφόρων μηχανημάτων και των οδηγών. Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται στον τοπικό server του πελάτη.

Μάθετε περισσότερα για το connect:desk!

connect:cloud

Με το connect:cloud, η Linde Material Handling κάνει ένα ακόμα βήμα προς το μέλλον. Το νέο λογισμικό διαχείρισης στόλου, βασισμένο στην τεχνολογία cloud, προσφέρει ευελιξία, αξιοπιστία και ασφάλεια.

Μάθετε περισσότερα για το connect:cloud!

Τα οφέλη για τη διαχείριση του στόλου σας

Οικονομία

Παρακολουθήστε την κατάσταση, την αξιοποίηση του δυναμικού και τη διαθεσιμότητα ολόκληρου του στόλου για να βελτιστοποιήσετε την αξιοποίηση του δυναμικού όλων των περονοφόρων μηχανημάτων.

Ασφάλεια

Αποφύγετε με στοχευμένο τρόπο περιστατικά μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, σφάλματα χειρισμού και άλλους κινδύνους για να αυξήσετε την ασφάλεια στην αποθήκη και στον χώρο παραγωγής.

Διαφάνεια

Καταγράψτε και διαχειριστείτε τα δεδομένα των οδηγών και των περονοφόρων μηχανημάτων σας, συντάξτε αναφορές και οργανωτικά διαγράμματα – για απόλυτη διαφάνεια στη διαχείριση του στόλου σας.

Service

Μειώστε τα ατυχήματα, την υπερβολική καταπόνηση και τη φθορά των περονοφόρων μηχανημάτων και παρακολουθείτε τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης, διασφαλίζοντας την υψηλή απόδοση και τη σωστή συντήρηση του στόλου σας.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για ομαλή διαχείριση του στόλου σας

Τα εξαρτήματα εξοπλισμού connect της Linde συνδέουν τον στόλο περονοφόρων μηχανημάτων με το αντίστοιχο λογισμικό της βάσης δεδομένων. Συλλέγουν και μεταδίδουν δεδομένα από το σύστημα ελέγχου και του αισθητήρες, τα οποία είναι στη συνέχεια διαθέσιμα για περαιτέρω επεξεργασία. Χρησιμεύουν επίσης ως ηλεκτρονικός διακόπτης μίζας με σύστημα επαλήθευσης ταυτότητας μέσω ΡΙΝ ή RFID.

Τα νέα περονοφόρα μηχανήματα παραδίδονται με το λογισμικό Linde connect στον βασικό εξοπλισμό τους. Ωστόσο, όλα τα στοιχεία υλισμικού είναι επίσης διαθέσιμα με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης, λύση δηλαδή για παλαιότερα περονοφόρα μηχανήματα και για μηχανήματα τρίτων κατασκευαστών. Η σύνδεση στο Linde Cloud πραγματοποιείται κατά κανόνα με μετάδοση σημάτων μέσω GPRS. Yerel veri tabanları ile iletişim WLAN üzerinden çalışır.

Μάρκα connect: της Linde Material Handling

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες

Σύμβουλος της Linde συζητά με πελάτη στις εγκαταστάσεις του

Τεχνική υποστήριξη για το Linde connect

Όλες οι πληροφορίες συγκεντρωμένες σε μία πηγή: Εμπειρογνώμονες και εμπορικοί αντιπρόσωποι της Linde σάς βοηθούν στην οργάνωση, την προσαρμογή και τον χειρισμό του συστήματος διαχείρισης του στόλου σας. Τα στοιχεία υλισμικού και λογισμικού του Linde connect βελτιώνονται συνεχώς με την προσθήκη νέων λειτουργιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας! Περιμένουμε τις ερωτήσεις σας.

Διαχείριση στόλου – Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Τι είναι η διαχείριση στόλου;

Η διαχείριση στόλου επιτρέπει τον κεντρικό έλεγχο του στόλου περονοφόρων μηχανημάτων μιας εταιρείας. Πρόκειται κυρίως για τη βελτιστοποίηση της διαθεσιμότητας των επιμέρους περονοφόρων μηχανημάτων και τον συντονισμό των αποστάσεων που διανύονται. Τα σύγχρονα περονοφόρα μηχανήματα συλλέγουν διαρκώς δεδομένα για τον σκοπό αυτό, παρέχοντας ανά πάσα στιγμή πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή τους και τον βαθμό αξιοποίησης του δυναμικού του στόλου. Η διαχείριση στόλου συνεισφέρει στη βέλτιστη χρήση των πόρων και ανιχνεύει εγκαίρως προβλήματα, όπως την προσωρινή ανεπάρκεια δυναμικού.

Ποιους αφορούν τα συστήματα διαχείρισης στόλου;

Ευθύνη των διαχειριστών είναι να προγραμματίζουν τη χρήση των περονοφόρων μηχανημάτων εκ των προτέρων, να βελτιστοποιούν τις διαδικασίες και να μειώνουν τα λειτουργικά έξοδα ολόκληρου του στόλου. Οι απαιτήσεις διαχείρισης ενός στόλου διαφέρουν για κάθε εταιρεία, δεδομένου ότι καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος του στόλου. Το σύγχρονο λογισμικό διαχείρισης στόλου εγγυάται ότι μπορείτε να αξιοποιείτε στο έπακρο τον στόλο σας, ανεξαρτήτως μεγέθους. Παρουσιάζει πλεονεκτήματα τόσο για τον έμπειρο διαχειριστή στόλου όσο και για τον απλό χρήστη που χειρίζεται μεμονωμένες λειτουργίες.

Τι κάνει το σύστημα διαχείρισης στόλου της Linde τόσο ιδιαίτερο;

Με τη σειρά των προϊόντων Linde connect, η Linde Material Handling προσφέρει την τέλεια λύση για μια σύγχρονη διαχείριση του στόλου σας. Το Linde connect συνδέει σε ενιαίο δίκτυο τα περονοφόρα μηχανήματα και ενημερώνει διαρκώς τον διαχειριστή του στόλου σχετικά με την κατάσταση των μηχανημάτων αναφορικά με απαιτήσεις logistics, τόσο σε χώρους παραγωγής όσο και σε αποθήκες. Αυτή η διαφάνεια στην πληροφόρηση καθιστά πιο ασφαλή και οικονομική τη χρήση του στόλου. Ο βαθμός διαθεσιμότητας κάθε μεμονωμένου περονοφόρου μηχανήματος αυξάνεται.