Ψηφιακή διαχείριση στόλου ΤΟΠΙΚΑ

connect:desk
Διαχειριστής στόλου χρησιμοποιεί το σύστημα διαχείρισης στόλου connect:desk από τη Linde Material Handling στον υπολογιστή.

Το σύστημα διαχείρισης στόλου connect:desk προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα του στόλου σας. Το λογισμικό χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των δεδομένων περονοφόρων και οδηγών και επιτρέπει την εύκολη σύνταξη αναφορών.

Από τη διαχείριση περονοφόρων και οδηγών, καθώς και τη συντήρηση και τον προγραμματισμό των εργασιών που έχουν ανατεθεί, έως την παρακολούθηση και ανάλυση όλων των δεδομένων των περονοφόρων μηχανημάτων – το connect:desk αποτελεί τον πυρήνα της διαχείρισης του στόλου σας. Το λογισμικό είναι εύχρηστο και συνεπώς είναι κατάλληλο τόσο για έμπειρους διαχειριστές στόλου, όσο και για περιστασιακούς χρήστες που χρειάζονται μόνο μεμονωμένες λειτουργίες.

Τρέχουσα έκδοση λογισμικού:

connect:desk 2.7.4

connect:composer 2.3.19

Ποικιλία λειτουργικών μονάδων

Οι απαιτήσεις από τα συστήματα διαχείρισης στόλου είναι συχνά πολύ συγκεκριμένες: Κάθε επιχείρηση προσφέρει διαφορετικό περιβάλλον εργασίας για τα βιομηχανικά μηχανήματα. Συνεπώς μπορείτε να συνδυάσετε τις επιμέρους ενότητες του Linde connect για να διαμορφώσετε ένα σύστημα που ανταποκρίνεται άψογα στις απαιτήσεις σας.

Μέσω τουconnect:acοι διαχειριστές ελέγχουν την πρόσβαση στον στόλο τους και μπορούν να διεξάγουν έναν ασφαλή και απλό έλεγχο του περονοφόρου πριν από κάθε αποστολή.Το connect:dtκαταγράφει τη διάρκεια χρήσης, τα ατυχήματα και τη λειτουργική ικανότητα των περονοφόρων του στόλου. Με τοconnect:anοι διαχειριστές στόλου αναλύουν και παρακολουθούν την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και την απόδοση των στόλων τους. Η μονάδα αξιολογεί επίσης την κατάσταση της μπαταρίας και εντοπίζει πιθανά σφάλματα χειρισμού. Με τοconnect:ziείναι δυνατή η παρακολούθηση των θέσεων των βιομηχανικών μηχανημάτων σε διαφορετικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο. Εντός της αποθήκης και των εγκαταστάσεων παραγωγής, μπορείτε επίσης να ορίσετε ζώνες ασφαλείας με προσαρμογή ταχύτητας των μηχανημάτων.

Το connect:desk αναλυτικά

Ο πίνακας ελέγχου του λογισμικού διαχείρισης στόλου connect:desk της Linde Material Handling είναι ο κόμβος επικοινωνίας του προγράμματος.

Πίνακας ελέγχου

Ο πίνακας ελέγχου λειτουργεί ως κόμβος επικοινωνίας για το connect:desk. Οι διαχειριστές στόλου μπορούν να χρησιμοποιούν προσαρμοζόμενα γραφικά στοιχεία, όπως το ημερολόγιο, τις ειδοποιήσεις περονοφόρων και τα σημεία εισόδου, για να παρακολουθούν και να ελέγχουν τον στόλο τους. Όλα τα μηνύματα προωθούνται απευθείας σε αυτούς μέσω email, αν χρειάζεται.

Ο οδηγός, η τοποθεσία της εργασίας, τα περονοφόρα μηχανήματα που έχουν αναλάβει την εργασία και άλλες πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία στην ενότητα οργάνωσης του λογισμικού διαχείρισης στόλου connect:desk από τη Linde Material Handling.

Οργάνωση

Στο τμήμα της οργάνωσης, οι διαχειριστές στόλου μπορούν να επεξεργάζονται παραμέτρους όπως την επιλογή του οδηγού, την τοποθεσία της εργασίας, τα περονοφόρα μηχανήματα που έχουν αναλάβει την εργασία και άλλες πληροφορίες. Η ιεραρχικά δομημένη προβολή σε μορφή λίστας προσφέρει μια επισκόπηση της οργανωτικής δομής και απλοποιεί την ανάθεση εργασιών και τη διαχείριση της πρόσβασης και των δικαιωμάτων χρήσης.

Στην ενότητα διαχείρισης του λογισμικού διαχείρισης στόλου connect:desk από τη Linde Material Handling γίνεται διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων.

Διαχείριση

Πίνακες, λεπτομερείς προβολές και διάφορα στοιχεία εισαγωγής επιτρέπουν την ευέλικτη προβολή, συντήρηση και επέκταση μεγάλου όγκου δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να διαχειρίζεστε με ευκολία τις άδειες οδήγησης των οδηγών, τις εκπαιδεύσεις και τους ιατρικούς ελέγχους.

Διαχειριστές στόλου σχεδιάζουν ζώνες και σημεία εισόδου σε χώρους στην ενότητα ζωνών του λογισμικού διαχείρισης στόλου connect:desk από τη Linde Material Handling.

Ζώνες

Στην ενότητα των ζωνών, οι διαχειριστές του στόλου βάσει των δικών τους χώρων εργασίας και εγκαταστάσεων σχεδιάζουν και διαμορφώνουν ζώνες και σημεία εισόδου σε χώρους και ορίζουν αυτόματες προσαρμογές ταχύτητας, αν χρειάζεται. Για παράδειγμα, η ταχύτητα του περονοφόρου μηχανήματος ελέγχεται με στοχευμένο τρόπο σε διασταυρώσεις ή σε στενά σημεία, αυξάνοντας την ασφάλεια.

Διαφάνεια με αναφορές και αναλύσεις

Βάσει των αναλυτικών δεδομένων για τον στόλο των περονοφόρων μηχανημάτων, το connect:desk μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή σχεδόν 30 διαδραστικών αναφορών σχετικά με τον στόλο, επιμέρους περιοχές, περονοφόρα μηχανήματα ή οδηγούς. Τα δεδομένα προβάλλονται σε ευκρινή διαγράμματα και πίνακες. Αυτό σημαίνει ότι οι διαχειριστές στόλου γνωρίζουν με ακρίβεια ποιος χρησιμοποίησε το περονοφόρο μηχάνημα, πότε και πώς. Υπάρχουν συνολικά τέσσερις κατηγορίες αναφορών:

Ημερολόγιο καταχωρήσεων

Το ημερολόγιο καταχωρήσεων προσφέρει μια επισκόπηση όλων των καταγεγραμμένων συμβάντων για τα μεμονωμένα περονοφόρα μηχανήματα. Ο πίνακας ελέγχου πριν από τη λειτουργία παραθέτει όλους τους ελέγχους που έχουν εκτελεστεί για τα επιλεγμένα περονοφόρα μηχανήματα, καθώς και τις σχετικές απαντήσεις από τους οδηγούς. Διαδραστικά διαγράμματα προβάλλουν με ευδιάκριτο τρόπο καταστάσεις φόρτισης μπαταρίας και αποσυνδέσεις του καλωδίου φόρτισης και μπορούν να ομαδοποιηθούν βάσει του οδηγού και του περονοφόρου μηχανήματος.

Χρήση

Η ανάλυση της χρήσης προσφέρει μια επισκόπηση της χρήσης και της αξιοποίησης του δυναμικού όλων των περονοφόρων μηχανημάτων. Το διαδραστικό διάγραμμα δείχνει για πόσο διάστημα και για ποιον σκοπό χρησιμοποίησαν οι οδηγοί τα επιλεγμένα περονοφόρα μηχανήματα. Εμφανίζει επίσης τιμές κραδασμών, την πρόοδο της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας και την κατανομή των σημείων εισόδου σε μια ζώνη.

Service

Η ενότητα service προβάλλει τις ημερομηνίες service και συντήρησης για όλα τα περονοφόρα μηχανήματα του στόλου. Σε αυτή τη βάση, οι διαχειριστές στόλου μπορούν να συγκεντρώνουν δεδομένα συντήρησης με στοχευμένο τρόπο και να μειώνουν το κόστος.

Συντονισμός

Η κατηγορία του συντονισμού παρέχει δεδομένα για τους οδηγούς, καθώς και για τη χρήση και την αξιοποίηση του δυναμικού όλων των περονοφόρων μηχανημάτων. Η κατανομή των περονοφόρων μηχανημάτων προσφέρει μια επισκόπηση της σύνθεσης ολόκληρου του στόλου – οργανωμένη με βάση τον κατασκευαστή, τον τύπο του περονοφόρου μηχανήματος και άλλα κριτήρια. Στον στόλο περιλαμβάνονται όλα τα περονοφόρα μηχανήματα με τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά τους. Όλες οι εκπαιδεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ή εκκρεμούν για τους οδηγούς βρίσκονται στην ενότητα της εκπαίδευσης οδηγών.

Η σωστή υποδομή – Τεχνολογίες μετάδοσης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

WLAN

Τα δεδομένα μεταδίδονται απευθείας από το περονοφόρο μηχάνημα στη βάση δεδομένων εντός του δικτύου WLAN.

MOBILE COMMUNICATIONS

Τα δεδομένα στέλνονται στη βάση δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.