Συμβουλευτική σε θέματα ενέργειας από τη Linde Material Handling

Τρία βήματα για την κατάλληλη ενεργειακή λύση
Η καλύτερη λύση για κάθε περίσταση: Εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ενέργειας από τη Linde Material Handling

Αυξανόμενες τιμές ενέργειας, αυξανόμενη πίεση για αποδοτικότητα, φιλόδοξοι στόχοι βιωσιμότητας: Σήμερα, σχεδόν όλοι οι κλάδοι έρχονται αντιμέτωποι με την κατανάλωση και το κόστος της ενέργειας. Οι διαδικασίες intralogistics αποτελούν βασικό παράγοντα κατανάλωσης ρεύματος για πολλές εταιρείες, καθώς ο στόλος περονοφόρων ευθύνεται συχνά για μεγάλο ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας.

Για τις εταιρείες, μπορεί να εγείρονται πολλά ερωτήματα:

 • Πώς μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας με τον υφιστάμενο στόλο μας;
 • Υπάρχουν πιο αποτελεσματικές, παραγωγικές και βιώσιμες εναλλακτικές;
 • Ποιο νέο ενεργειακό σύστημα ταιριάζει στις ανάγκες μας;
 • Είναι η νέα λύση επίσης οικονομική και βιώσιμη;

Εξατομικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής

Κάθε εταιρεία επιδιώκει να επιτύχει τους δικούς της ξεχωριστούς στόχους: μείωση του ενεργειακού κόστους, αύξηση της παραγωγικότητας, μείωση των εκπομπών CO₂ ή συμμόρφωση στις νομοθετικές απαιτήσεις. Συνεπώς, οι έτοιμες λύσεις σπάνια ικανοποιούν τις πολύπλοκες ανάγκες μιας εταιρείας. Γι’ αυτό τον λόγο συγκεντρώσαμε τεχνογνωσία από project σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους και την προσφέρουμε ως υπηρεσία συμβουλευτικής. Με αυτό τον τρόπο, αναπτύσσουμε ενεργειακές λύσεις που προσαρμόζονται ιδανικά στους ξεχωριστούς στόχους κάθε πελάτη.

Οι ειδικοί μας σε θέματα ενέργειας εξετάζουν προσεκτικά τις ροές εργασιών στην αποθήκη.

Το ιδανικό προϊόν για κάθε περίσταση

Ξεκινήστε τώρα

Χρησιμοποιήστε το Σύντομο Ερωτηματολόγιο Ενεργειακών Αναγκών για να διαπιστώσετε ποιες τεχνολογίες μπορεί να είναι κατάλληλες για την εφαρμογή σας με λίγα μόλις κλικ. Το αποτέλεσμα μπορεί να αναλυθεί λεπτομερέστερα από τους ειδικούς της Linde και να λειτουργήσει ως αφετηρία για πιο αναλυτικές συμβουλές.

Δείτε το Σύντομο Ερωτηματολόγιο Ενεργειακών Αναγκών.

Διασφαλίζουμε ότι ορισμένοι παράγοντες, όπως το μέγεθος του στόλου, η υποδομή του δικτύου, οι διαδικασίες εργασίας ή οι στόχοι παραγωγής, λαμβάνονται υπόψη από την αρχή κατά τη σχεδίαση και την υλοποίηση. Πετρέλαιο, αέριο ή βιοκαύσιμο, μπαταρία μολύβδου-οξέος, σύστημα μετάδοσης κίνησης με τεχνολογία ιόντων λιθίου ή κυψέλη υδρογόνου; Συνεργαζόμαστε μαζί σας για να διαπιστώσουμε αν αξίζει η μετάβαση σε διαφορετικό ενεργειακό σύστημα και να αποφασίσουμε ποια λύση ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Για να το κάνουμε αυτό, χρησιμοποιούμε μια διαδικασία συμβουλευτικής τριών σταδίων:

1. Ανάλυση και προσανατολισμός

Χρησιμοποιώντας εργαλεία λογισμικού, μπορούμε να αναλύσουμε γρήγορα την αρχική σας κατάσταση και να αποφασίσουμε ποια ενεργειακά συστήματα ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες σας.

2. Επαλήθευση και σχεδίαση

Η διαδικασία μας περιλαμβάνει διεξοδική ανάλυση, με τη χρήση μοντέλων υπολογισμών, προσομοιώσεων και μετρήσεων, ώστε να προσδιορίσουμε το βέλτιστο σύστημα που θα σας προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα στην πράξη.

3. Υλοποίηση και βελτιστοποίηση

Αφού εντοπίσουμε το βέλτιστο ενεργειακό σύστημα για την εφαρμογή σας, θα το σχεδιάσουμε ανάλογα και θα σας προσφέρουμε υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης και βελτιστοποίησης των διαδικασιών.

Η προσέγγισή μας στη συμβουλευτική αναλυτικά

Η εύρεση της κατάλληλης ενεργειακής λύσης σημαίνει κάτι διαφορετικό για κάθε εταιρεία. Σε κάποιες εταιρείες, συνίσταται να υιοθετήσουν ένα νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης για όλο ή για μέρος του στόλου τους. Άλλες μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο το υφιστάμενο σύστημά τους λαμβάνοντας στοχευμένα μέτρα.

Αφετηρία για τη διαδικασία συμβουλευτικής είναι πάντα η υποστηριζόμενη με λογισμικό ανάλυση προσανατολισμού, η οποία θα καταδείξει γρήγορα ευκαιρίες και δυνατότητες, που μπορεί να μην είχατε σκεφτεί νωρίτερα. Αυτή η βήμα προς βήμα προσέγγιση σάς επιτρέπει να συνεχίσετε τη διαδικασία συμβουλευτικής στον βαθμό που σας εξυπηρετεί.

Η υποστηριζόμενη με λογισμικό ανάλυση προσανατολισμού της Linde θα καταδείξει ευκαιρίες και δυνατότητες για να βελτιστοποιήσετε τα ενεργειακά σας συστήματα στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

Βήμα 1: Ανάλυση και προσανατολισμός

Ο εμπορικός αντιπρόσωπος θα χρησιμοποιήσει ένα υποστηριζόμενο με λογισμικό ερωτηματολόγιο για να καταγράψει όλες τις γενικές συνθήκες για τη χρήση του στόλου σας, συμπεριλαμβάνοντας τους στόχους σας από άποψη κόστους, παραγωγικότητας και βιωσιμότητας, μέσα σε περίπου 15 λεπτά. Λαμβάνουμε υπόψη όλα τα κριτήρια που σχετίζονται με την επιλογή ενός ενεργειακού συστήματος:

 • Μέγεθος στόλου, τύπος και ανυψωτική ικανότητα μηχανημάτων
 • Συνθήκες και ένταση χρήσης
 • Τρέχον ενεργειακό σύστημα
 • Διαθέσιμες πηγές ενέργειας και υποδομή
 • Προβλήματα ή δυνατότητες βελτιστοποίησης στην υφιστάμενη κατάσταση

Το λογισμικό συμβουλευτικής συνδυάζει αυτές τις πληροφορίες με δεδομένα κόστους, καταλληλότητας εφαρμογής και εκπομπών καυσαερίων για όλα τα διαθέσιμα ενεργειακά συστήματα. Το αποτέλεσμα είναι ένα ποσοστό για το κατά πόσο οι εξεταζόμενες ενεργειακές λύσεις ταιριάζουν με τις συνθήκες λειτουργίας και τους στόχους σας, καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε λύσης.

Σε συνεργασία με τον σύμβουλο μπορείτε να αξιολογήσετε αυτό το αποτέλεσμα ανάλογα με τις προτεραιότητές σας. Βιωσιμότητα, ελαχιστοποίηση του κόστους ή αύξηση της παραγωγικότητας; Οι ειδικοί μας εξετάζουν καθεμία από αυτές τις παραμέτρους και έτσι διαμορφώνουν, στηριζόμενοι σε στοιχεία, τη βάση για το επόμενο βήμα.

Αλλαγή ή βελτιστοποίηση;

Αν το τρέχον σύστημά σας ικανοποιεί τις ανάγκες σας, οι ειδικοί μας θα προσχωρήσουν στο βήμα 3 – Βελτιστοποίηση. Αν η μετάβαση σε διαφορετικό ενεργειακό σύστημα είναι η καλύτερη λύση για εσάς, θα σας δείξουμε ποιο ενεργειακό σύστημα και ποια στοιχεία θα σας επιτρέψουν να επιτύχετε την επιθυμητή απόδοση επένδυσης και τους στόχους μείωσης των εκπομπών CO₂ στο βήμα 2.

Βήμα 2: Επαλήθευση και σχεδίαση

Η απόφαση επένδυσης σε μια νέα ενεργειακή λύση μπορεί να ληφθεί μόνο αφού πραγματοποιηθεί ένας αναλυτικός υπολογισμός κόστους, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες. Αντίστοιχα, για την ανάλυση των εκπομπών CO₂ απαιτούνται συγκεκριμένα δεδομένα. Οι ειδικοί μας και σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούν ένα βασιζόμενο σε δεδομένα εργαλείο λογισμικού. Το εργαλείο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους και των εκπομπών CO₂ για διαφορετικούς συνδυασμούς των εξεταζόμενων ενεργειακών στοιχείων.

Ο υπολογισμός αυτός λαμβάνει υπόψη τα παρακάτω δεδομένα:

 • Κόστος εργασίας, καθώς και κόστος για τις πηγές ενέργειας
 • Τιμές κατανάλωσης και εκπομπών για κάθε μηχάνημα* και για το εξεταζόμενο ενεργειακό σύστημα
 • Χρόνοι λειτουργίας, ένταση χρήσης και βαθμός αξιοποίησης μηχανημάτων
 • Κόστος service και συντήρησης, χρόνοι αλλαγής μπαταρίας, φόρτισης ή ανεφοδιασμού, απαιτήσεις υποδομών και χώρου
 • Κόστος επένδυσης για μηχανήματα, μπαταρίες, φορτιστές, καθώς και για νέες ενεργειακές υποδομές
 • Αξιοποίηση διαθέσιμων κρατικών επιδοτήσεων

* Η κατανάλωση και οι εκπομπές για κάθε κατηγορία μηχανημάτων μετριούνται σύμφωνα με πραγματικούς κύκλους εργασίας πιστοποιημένους από την TÜV Nord. Το λογισμικό μοντελοποιεί αυτά τα δεδομένα για τα μηχανήματα και τα συγκρινόμενα ενεργειακά συστήματα.

Αν χρειάζεται, μετράμε την κατανάλωση ενέργειας του στόλου κατά τη λειτουργία ή καταγράφουμε τα δεδομένα χρήσης κάθε μηχανήματος. Αυτό μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε την απαιτούμενη χωρητικότητα των μπαταριών ιόντων λιθίου και των φορτιστών, και να καθορίσουμε τη στρατηγική φόρτισης που ταιριάζει καλύτερα στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησής σας.

Οι σύμβουλοί μας υπολογίζουν το συνολικό κόστος και την απόδοση επένδυσης για το νέο σας ενεργειακό σύστημα αναλυτικά, προσφέροντάς σας μια αξιόπιστη βάση για να αποφασίσετε.

Βήμα 3: Υλοποίηση και βελτιστοποίηση

Αφού επιλεγεί το ενεργειακό σύστημα, σας βοηθάμε να υλοποιήσετε τη λύση και να την ενσωματώσετε στις διαδικασίες σας. Ο πρωταρχικός στόχος εδώ είναι η βελτιστοποίηση και ο έλεγχος του κόστους της ενεργειακής τροφοδοσίας, των συστημάτων φόρτισης και της υλοποίησης των νέων υποδομών. Αν διατηρήσετε τον υφιστάμενο τύπο ενέργειας, αναπτύσσουμε μέτρα για τη βελτιστοποίηση του υφιστάμενου συστήματός σας.

Ανάλογα με τον τύπο ενέργειας υπάρχουν διαφορετικές προτεραιότητες:

 • Κινητήρας εσωτερικής καύσης: Ακόμα κι αν παραμείνετε στον κλασικό κινητήρα εσωτερικής καύσης, μπορούμε να βελτιώσουμε τη βιωσιμότητα του στόλου περονοφόρων σας, για παράδειγμα με τη μετάβαση σε καύσιμο που βασίζεται σε φυτικό έλαιο (HVO) ή βιοαέριο. Επιπλέον, μετά την ανάλυση των διαδικασιών λειτουργίας στην επιχείρησή σας, ενδέχεται να είναι εφικτή η βελτιστοποίηση του μεγέθους του στόλου σας ή η ελαχιστοποίηση των αποστάσεων.
 • Μπαταρίες μολύβδου-οξέος: Αυτό το δοκιμασμένο ενεργειακό σύστημα είναι ιδανικό για λιγότερο εντατικές εφαρμογές. Όσοι επιλέξουν την τεχνολογία μολύβδου-οξέος πρέπει να λάβουν υπόψη την υψηλότερη επιβάρυνση του δικτύου και να εξασφαλίσουν χώρο για τις υποδομές φόρτισης. Αν χρησιμοποιούνται ήδη μπαταρίες μολύβδου-οξέος, οι σύγχρονοι φορτιστές αυξημένων δυνατοτήτων μπορούν να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και να μειώσουν το κόστος.
 • Μπαταρίες ιόντων λιθίου: Αν επιλέξετε τη μετάβαση σε μηχανήματα με μπαταρίες ιόντων λιθίου, θα συνεργαστούμε μαζί σας για να αναπτύξουμε την κατάλληλη στρατηγική φόρτισης. Για να διασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση ενός μηχανήματος, το μέγεθος της μπαταρίας, η χωρητικότητα, τα χρονικά διαστήματα φόρτισης και η επιχειρησιακός σχεδιασμός πρέπει να είναι συντονισμένα με ακρίβεια. Έτσι, με τον τρόπο αυτό, αποφεύγονται επίσης τα φορτία αιχμής.
 • Κυψέλη καυσίμου: Τα μηχανήματα με κυψέλες καυσίμου συνδυάζουν τη βιωσιμότητα και τον υψηλό βαθμό διαθεσιμότητας, αλλά ταυτόχρονα αυξάνουν τις απαιτήσεις σε υποδομές ανεφοδιασμού και τροφοδοσία με υδρογόνο. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε τις μελλοντικές υποδομές υδρογόνου της εταιρείας σας.

Επιδοτήσεις για τη χρήση μονάδων τροφοδοσίας ισχύος ιόντων λιθίου ή τεχνολογιών υδρογόνου μπορούν να μειώσουν περαιτέρω το κόστος.

Αξιοποίηση επιδοτήσεων, απόδειξη βιωσιμότητας

Μια βασική παράμετρος της προσέγγισής μας στη συμβουλευτική σε θέματα ενέργειας είναι η χρηματοδότηση και η βιωσιμότητα. Οι ειδικοί μας αναζητούν για λογαριασμό σας πιθανές επιδοτήσεις που είναι διαθέσιμες σε πολλές χώρες για τη χρήση συστημάτων μετάδοσης κίνησης με τεχνολογία ιόντων λιθίου ή τη χρήση τεχνολογιών υδρογόνου. Για αυτά τα προγράμματα, υπολογίζουμε την ποσότητα εκπομπών CO₂ που μπορείτε να εξοικονομήσετε με τη χρήση ενός νέου ενεργειακού συστήματος και βελτιστοποιημένων διαδικασιών λειτουργίας.

Ολιστική προσέγγιση: Οι διαδικασίες σας στο επίκεντρο

Η βέλτιστη χρήση της ενέργειας δεν περιορίζεται μόνο στα συστήματα μετάδοσης κίνησης των μηχανημάτων σας. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η χρήση ολόκληρου του στόλου σας. Γι’ αυτό αναπτύσσουμε εξατομικευμένες στρατηγικές για την αύξηση της αποδοτικότητας των διαδικασιών σας και τη μεγιστοποίηση της χρήσης μεμονωμένων μηχανημάτων και ολόκληρου του στόλου σας.

Οι ενεργειακές απαιτήσεις μεμονωμένων μηχανημάτων μπορούν να μειωθούν, αν μπορούν να αποφευχθούν συγκεκριμένες διαδρομές μεταφοράς ή αν τα βιομηχανικά μηχανήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά. Η βελτιωμένη αξιοποίηση κάθε μηχανήματος καθιστά επίσης εφικτή τη μείωση του μεγέθους του χρησιμοποιούμενου στόλου. Σάς βοηθάμε στην βελτιστοποίηση του στόλου σας.

Η βασική βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η χρήση λογισμικού διαχείρισης αποθήκης και συστημάτων ελέγχου περονοφόρων, καθώς και η μερική ή πλήρης αυτοματοποίηση των διαδικασιών μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους. Οι ειδικοί μας σας δίνουν συμβουλές για όλα όσα σχετίζονται με τη ροή υλικών.

Η Linde προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από μία μόνο πηγή για όλα τα ενεργειακά συστήματα.

Εγγύηση απόλυτης συμβατότητας: Λύσεις από μία μόνο πηγή

Ως πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων, προσφέρουμε ολιστικές λύσεις ενεργειακών συστημάτων από μία μόνο πηγή. Κινητήρες εσωτερικής καύσης, μπαταρίες μολύβδου-οξέος και ιόντων λιθίου, συστήματα κυψέλης καυσίμου και όλοι οι αντίστοιχοι φορτιστές: όλα αυτά μπορείτε και τα προμηθεύεστε απευθείας από τη Linde. Έτσι, ξέρετε ότι είναι απόλυτα συμβατά με το εκάστοτε μηχάνημα. Αυτό το υψηλό επίπεδο τεχνικής ενσωμάτωσης βελτιώνει την αποδοτικότητα ολόκληρου του συστήματος και διασφαλίζει ότι εσείς, ο χρήστης, θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε στο έπακρο κάθε ενεργειακή λύση.

Μάθετε περισσότερα για τις ενεργειακές λύσεις μας εδώ!