Συστημικές λύσεις για τη ροή υλικών

Ευρύτερη εικόνα
Ροή υλικών σε αποθήκη με εξοπλισμό από τη Linde Material Handling

Ο κλάδος των intralogistics εξελίσσεται: Οι σύγχρονες τάσεις της βιομηχανίας, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο και η εξατομίκευση προϊόντων, οδηγούν στην ανάγκη για ακόμα πιο γρήγορες και ευέλικτες διαδικασίες στη ροή υλικών. Καθώς η γκάμα προϊόντων μεγαλώνει και η πίεση του κόστους αυξάνεται, οι διαδικασίες κατακερματίζονται σε όλο και μικρότερα βήματα, που οδηγούν σε αυξημένα επίπεδα πολυπλοκότητας.

Κατά συνέπεια, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πρόκληση – την αναθεώρηση του συνόλου των διαδικασιών logistics που εφαρμόζουν. Στο σημείο αυτό το Intralogistics 4.0 δίνει τη λύση, με νέες ευκαιρίες για δικτύωση του στόλου, δομοστοιχειωτή σχεδίαση και έλεγχο διαδικασιών. Αλλά ποια λύση είναι η πιο αποτελεσματική για μια συγκεκριμένη διάταξη υποδομών ή για ένα εντελώς νέο έργο; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα απαιτεί μεγάλο βαθμό εξειδίκευσης στον τομέα των διαδικασιών.

Η Linde Material Handling μπορεί να προσφέρει αυτή την εξειδίκευση χάρη στις προσαρμοσμένες συστημικές λύσεις της, οι οποίες βασίζονται στην ανάλυση όλων των αρχικών παραγόντων, καθώς και των στόχων που καθορίζονται κατά τη διαβούλευση με τον πελάτη. Τα εξεταζόμενα σενάρια περιλαμβάνουν στοιχεία για ένα μεγάλο φάσμα επιπέδων αυτοματισμού. Έτσι οι πελάτες απολαμβάνουν πολλαπλά οφέλη, καθώς η νέα, ολοκληρωμένη λύση ενσωματώνει αποτελεσματικά υπάρχουσες διαδικασίες, υποδομές και εξοπλισμό. Το αποτέλεσμα: ένα εξατομικευμένο σύστημα ροής υλικών με ελάχιστο επενδυτικό ρίσκο.

Frank Heptner, Γενικός Διευθυντής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Λύσεων Intralogistics στη Linde Material Handling
Οι εξειδικευμένες συμβουλές αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για ένα επικερδές και βιώσιμο σύστημα intralogistics. και πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερή ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης, στα αποτελέσματα της οποίας θα βασίζεται η ανάπτυξη εξατομικευμένων λύσεων. Η Linde προσφέρει.

Frank Heptner, Γενικός Διευθυντής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Λύσεων Intralogistics στη Linde Material Handling

Ροή υλικών στο εσωτερικό αποθήκης από τη Linde Material Handling

Συμβουλευτικές υπηρεσίες με όραμα

Η Linde προσφέρει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν όλες τις πτυχές της βελτιστοποίησης του συστήματος intralogistics, από την ανάλυση και την προσομοίωση μέχρι τη σχεδίαση νέων στόλων ή αποθηκών σε ανοικοδόμητες εκτάσεις. Επιπλέον, οι ειδικοί υποστηρίζουν τις εταιρείες κατά την υιοθέτηση ενός καινούργιου συστήματος λειτουργίας. Με αυτά τα εργαλεία, η Linde μπορεί να τελειοποιήσει κάθε πτυχή της ροής υλικών.

Εξατομικευμένο σύστημα intralogistics σε οκτώ βήματα

Βήμα 1: Ορισμός έργου

Οι ειδικοί της Linde ορίζουν τις λεπτομέρειες του έργου, προσδιορίζουν το πεδίο εφαρμογής της προγραμματισμένης εργασίας και ορίζουν τους στόχους του έργου.

Βήμα 2: Έλεγχος κατάστασης

Οι σύμβουλοι καταγράφουν την τρέχουσα κατάσταση όλων των τομέων που σχετίζονται με το έργο, σε συνδυασμό με κάθε άλλη σχετιζόμενη διαδικασία εργασίας και άλλα δομικά δεδομένα, όπως δεδομένα εμπορευμάτων και αποθήκης, τιμές απόδοσης ή στόχους και προσδοκίες του πελάτη.

Βήμα 3: Φάση ανάλυσης

Το επόμενο βήμα είναι να μελετηθούν προσεκτικότερα οι αδυναμίες των εξεταζόμενων διαδικασιών εργασίας, και συγκεκριμένα οι επιδόσεις και οι χρόνοι αναμονής, τα ποσοστά σφάλματος και οι περιπτώσεις ζημιών.

Βήμα 4: Προσδιορισμός δυνατοτήτων βελτίωσης

Οι ειδικοί, στη συνέχεια, προχωρούν σε συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση διαφόρων διαδικασιών, προσδιορίζουν την τεχνολογία που απαιτείται για τον σκοπό αυτό και ορίζουν τον στόχο που πρέπει να επιτευχθεί.

Βήμα 5: Σχέδιο δράσης

Καταρτίζεται μια λίστα όλων των απαραίτητων μέτρων σε επίπεδο δομής, διαδικασίας και IT βάσει των δυνατοτήτων που προσδιορίστηκαν. Η λίστα περιλαμβάνει επίσης ένα πρόγραμμα κόστους και χρόνου που υποδεικνύει την εξοικονόμηση που μπορεί να επιτευχθεί.

Βήμα 6: Ανάπτυξη λύσεων

Οι σύμβουλοι αναπτύσσουν τώρα ολοκληρωμένες συστημικές λύσεις που περιλαμβάνουν όλα τα επιμέρους μέτρα. Επιβεβαιώνουν ότι οι λύσεις μπορούν να ενσωματωθούν ομαλά στις υπάρχουσες υποδομές του πελάτη.

Βήμα 7: Σύγκριση λύσεων

Οι προτεινόμενες λύσεις καταχωρούνται σε έναν πίνακα αποφάσεων, που βασίζεται στις βασικές μεταβλητές του έργου. Ο πίνακας αυτός περιέχει διάφορες πληροφορίες, όπως την αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης.

Βήμα 8: Σύνοψη διαχείρισης

Τέλος, οι ειδικοί χρησιμοποιούν τον πίνακα για να καταλήξουν σε αξιολογήσεις των συστημικών λύσεων και σε συνιστώμενες ενέργειες για τον πελάτη.

Συστημική σχεδίαση

Σχεδίαση και προσομοίωση νέας αποθήκης

Οι ειδικοί της Linde για να είναι βέβαιοι ότι οι διαδικασίες σε μια νέα αποθήκη θα κυλήσουν ομαλά από την αρχή –χωρίς περιόδους υπερβολικού φόρτου και πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας– βασίζονται σε ολοκληρωμένες προσομοιώσεις 2D και 3D κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδίασης. Τα σχέδια CAD για τη σχεδιαζόμενη αποθήκη μπορούν να εισαχθούν ή να αντιγραφούν με τη βοήθεια του λογισμικού «Stratos». Μπορούν να τροποποιηθούν τοίχοι, ράφια, ιμάντες μεταφοράς και άλλες μονάδες ή να σχεδιαστούν εντελώς νέα στοιχεία. Το αποτέλεσμα είναι ένα μοντέλο που μπορεί να διερευνηθεί εικονικά και περιέχει όλες τις κινήσεις εντός της αποθήκης - άψογα προσομοιωμένες με κάθε λεπτομέρεια. Οι ειδικοί χρησιμοποιούν αυτό το μοντέλο ως βάση για να προσδιορίσουν, μεταξύ άλλων, πόσα περονοφόρα μηχανήματα, εργαζόμενοι, βάρδιες ή ράμπες περονοφόρων απαιτούνται για την απόλυτα ομαλή ροή των υλικών.

Τελειοποίηση της ροής υλικών

Με τα συστήματα ελέγχου της Linde, μπορούν να ελέγχονται και να βελτιστοποιούνται όλες οι διαδικασίες των intralogistics – από την παραλαβή των εμπορευμάτων για αποθήκευση, την τροφοδοσία της γραμμής παραγωγής και τη συλλογή παραγγελιών μέχρι την απομάκρυνση των εμπορευμάτων από την αποθήκη. Το σύστημα διαχείρισης αποθήκης (WMS) προσφέρει μια πλήρη επισκόπηση όλων των διαδικασιών, παρέχοντας τα εργαλεία για τη συνεχή βελτίωσή τους. Ταυτόχρονα, το συμβουλευτικό σύστημα διαχείρισης περονοφόρων μηχανημάτων διασφαλίζει τη βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικού του στόλου.

Γραφική απεικόνιση αποθήκης με περονοφόρα μηχανήματα από τη Linde Material Handling

Επωφεληθείτε από την άριστη τεχνογνωσία

Θέλετε μια ολιστική προσέγγιση για τη βελτιστοποίηση των περίπλοκων ροών υλικών για τα βιομηχανικά μηχανήματά σας; Επωφεληθείτε από την άριστη τεχνογνωσία και την εξειδίκευση της Linde.


Επικοινωνήστε μαζί μας