3PL (Third Party Logistics)

Λύσεις για τον κλάδο των logistics
Βιομηχανικά μηχανήματα Linde σε λειτουργία στο εσωτερικό αποθήκης

Οι σύγχρονοι πάροχοι υπηρεσιών logistics αποτελούν το στήριγμα των παγκόσμιων ροών εμπορευμάτων. Αυτό γίνεται ξεκάθαρο κυρίως από το γεγονός ότι όλο και περισσότερες εταιρείες αναθέτουν την αποθήκευση και αποστολή των εμπορευμάτων τους σε εξωτερικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών logistics (3PL). Ένας από τους σημαντικότερους τομείς στον κλάδο των logistics είναι ο παραδοσιακός τομέας της μεταφοράς και της διαχείρισης φορτίων, ο οποίος εξασφαλίζει τη μετακίνηση των εμπορευμάτων από το σημείο A στο σημείο B. Εξίσου σημαντικές είναι οι συμβατικές υπηρεσίες logistics, όπου ειδικοί των logistics συμμετέχουν άμεσα στη διαδικασία παραγωγής του πελάτη, κατά την οποία είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση διαφόρων δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την τροφοδοσία των γραμμών παραγωγής, τη συσκευασία, την αποθήκευση και την αποστολή εμπορευμάτων.

Καθώς η πολυπλοκότητα αυτών των εργασιών αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο, οι πάροχοι υπηρεσιών 3PL βρίσκονται αντιμέτωποι με ορισμένες σημαντικές προκλήσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται ο αυξανόμενος όγκος διακινούμενων φορτίων, οι πιο σύντομοι χρόνοι παράδοσης και η αυξανόμενη πίεση του κόστους από τη μία, καθώς και οι εποχιακές διακυμάνσεις, οι εκτεταμένες ελλείψεις προσωπικού και μια άμεση ανάγκη για υψηλής απόδοσης λύσεις στον τομέα της ασφάλειας από την άλλη. Αν εξετάσουμε καλύτερα στον κλάδο των logistics, είναι πιθανό να εντοπίσουμε πέντε ξεχωριστούς τομείς στους οποίους οι πάροχοι υπηρεσιών 3PL αντιμετωπίζουν προκλήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος των logistics

Αντιστάθμιση των ελλείψεων προσωπικού

Πολλοί τομείς του κλάδου των logistics απαιτούν πολυάριθμο προσωπικό, αλλά η εξεύρεση επαρκώς καταρτισμένων εργατών για την πλήρωση αυτών των θέσεων αποδεικνύεται δύσκολη υπόθεση. Στο πρόβλημα αυτό μπορούν να βοηθήσουν οι έξυπνοι αυτοματισμοί.

Αύξηση της ευελιξίας του στόλου μηχανημάτων

Οι πάροχοι υπηρεσιών 3PL επηρεάζονται επίσης από μεγάλες εποχιακές διακυμάνσεις στον όγκο των παραγγελιών, οι οποίες καθιστούν απαραίτητη την οργάνωση του στόλου των μηχανημάτων τους όσο πιο ευέλικτα γίνεται.

Χρήση μεγάλων δεδομένων

Τα σύγχρονα βιομηχανικά μηχανήματα συλλέγουν συχνά αναλυτικά δεδομένα απόδοσης. Αντλώντας πληροφορίες από τα δεδομένα που συλλέγονται, οι πάροχοι υπηρεσιών 3PL μπορούν να οργανώνουν τη ροή υλικών τους με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Μεγιστοποίηση της ασφάλειας

Στον τομέα των logistics, σε ορισμένες περιοχές εργασίας επικρατεί αυξημένη κυκλοφορία, με ανθρώπους και μηχανές να συνυπάρχουν σε περιορισμένο χώρο. Οι εξειδικευμένες λύσεις ασφάλειας εγγυώνται μέγιστη προστασία στους χώρους αυτούς.

Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης

Βασικό στοιχείο μιας αποτελεσματικής στρατηγικής ενεργειακής διαχείρισης είναι η παρακολούθηση και βελτιστοποίηση όλων των καταναλώσεων που σχετίζονται με τις διάφορες διαδικασίες.

Αντιστάθμιση των ελλείψεων προσωπικού στον κλάδο των υπηρεσιών 3PL

Βιομηχανικά μηχανήματα από τη Linde Material Handling κυκλοφορούν στο εσωτερικό αποθήκης.

Οι εταιρείες logistics χρειάζονται πολυάριθμο προσωπικό, ιδιαιτέρως στον τομέα της διακίνησης φορτίων. Ωστόσο, η ανάγκη για πολυάριθμο προσωπικό δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα. Το συγκεκριμένο επάγγελμα γίνεται όλο και λιγότερο ελκυστικό τα τελευταία χρόνια. Έτσι, η εξεύρεση επαρκώς καταρτισμένου προσωπικού γίνεται ολοένα δυσκολότερη για τους παρόχους υπηρεσιών 3PL.

Παρόλο που η προφανής λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η αυτοματοποίηση των σχετικών σταδίων εργασίας, αυτό μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο στην πράξη. Δεδομένης της τεράστιας πολυπλοκότητας ορισμένων διαδικασιών στον κλάδο των υπηρεσιών 3PL, συχνά δεν είναι εφικτό να καταφύγει κανείς σε τυποποιημένες διαδικασίες αυτοματισμού. Η εστίαση σε μεμονωμένα αυτόματα μηχανήματα δεν λύνει το πρόβλημα.

Για τον λόγο αυτό η Linde Material Handling αναπτύσσει και εφαρμόζει ολιστικές λύσεις αυτοματισμών, που είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε πελάτη. Χάρη στην εμπειρία δεκαετιών που διαθέτουμε στον κλάδο των υπηρεσιών 3PL, έχουμε την ικανότητα να αναλύουμε με ακρίβεια επιμέρους τμήματα της διαδικασίας και ολόκληρες ροές υλικών και να καταλήγουμε στις κατάλληλες λύσεις αυτοματισμού. Κατά την υλοποίηση, ακολουθούμε την παραδοσιακή προσέγγιση του γενικού εργολάβου, καθώς διαχειριζόμαστε την υλοποίηση τόσο των δικών μας όσο και των εξωτερικών στοιχείων της διαδικασίας από μία μόνο πηγή.

Λύσεις Linde

Έξυπνοι αυτοματισμοί

Η Linde μπορεί να σας προσφέρει έξυπνες, τυποποιημένες εφαρμογές για την πλήρη αυτοματοποίηση μεμονωμένων διαδικασιών ή ολόκληρων ροών υλικών.

Μάθετε περισσότερα

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη ροή υλικών

Οι αποδοτικές ροές υλικών είναι καθοριστικής σημασίας στις σύγχρονες διαδικασίες intralogistics. Η Linde προσφέρει ολιστικές υπηρεσίες συστημικής συμβουλευτικής για να σας βοηθήσει να βελτιστοποιήσετε όλες τις διαδικασίες σας.

Μάθετε περισσότερα

Αυτοματισμός πιο εύκολα από ποτέ

Οικονομικός αυτοματισμός διαδικασιών αποθήκευσης και μεταφοράς: Η Linde προσφέρει τυποποιημένα πακέτα λύσεων που περιλαμβάνουν υλισμικό, λογισμικό και εγκατάσταση.

Μάθετε περισσότερα

Ενεργητική ή αυτόματη οδήγηση

Ευελιξία και σταδιακή αναβάθμιση: Με τα ηλεκτροκίνητα περονοφόρα, παλετοφόρα και τους ελκυστήρες ρυμούλκησης της σειράς MATIC, η Linde προσφέρει μεγάλη ποικιλία αυτόματων μηχανημάτων.

Μάθετε περισσότερα

Μεγαλύτερη ευελιξία για τους στόλους των παρόχων υπηρεσιών 3PL

Οι στόλοι ενοικιαζόμενων μηχανημάτων από τη Linde Material Handling παραδίδονται και εκφορτώνονται με τη βοήθεια οχημάτων μεταφοράς βαρέων φορτίων.

Ορισμένοι τομείς του κλάδου των logistics υπόκεινται σε πολύ έντονες εποχιακές διακυμάνσεις. Για αυτό τον λόγο, για τους παρόχους υπηρεσιών logistics, η ικανότητα ταχείας προσαρμογής του μεγέθους και των τεχνικών προδιαγραφών ενός συγκεκριμένου στόλου ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν είναι πολύ σημαντική. Αυτό που χρειάζεται είναι ένας αξιόπιστος τρόπος παραγγελίας, αντικατάστασης ή επιστροφής εξοπλισμού και μηχανημάτων χωρίς να απαιτείται προγραμματισμός από καιρό πριν. Η επίτευξη αυτού του στόχου μαζί με την ταυτόχρονη διασφάλιση της βέλτιστης διαθεσιμότητας παραμένει ένα βασικό ζήτημα για τον κλάδο των logistics. Οι μεταβολές στη συμπεριφορά των καταναλωτών στην ψηφιακή εποχή καθιστούν τον παράγοντα αυτό ακόμα πιο σημαντικό.

Η Linde Material Handling προσφέρει στους παρόχους υπηρεσιών 3PL μια σειρά λύσεων για την αντιμετώπιση των διακυμάνσεων στη χρήση των μηχανημάτων. Για παράδειγμα, οι πελάτες της Linde μπορούν να αξιοποιήσουν τον μεγαλύτερο στόλο ενοικιαζόμενων περονοφόρων και εξοπλισμού αποθήκης της Ευρώπης για να επεκτείνουν προσωρινά τον υπάρχοντα στόλο τους. Επιπλέον, διατίθενται ειδικά προγράμματα ενοικίασης ως ευέλικτη λύση για την προσωρινή επέκταση ενός βασικού στόλου. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης έχει έναν καθορισμένο αριθμό μηχανημάτων για μόνιμη χρήση, με τα οποία καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του μέγιστου φόρου εργασίας. Αν προκύψει προσωρινή αύξηση των αναγκών, μπορεί να αποκτήσει επιπλέον μηχανήματα για τα οποία θα έχει ήδη υπογράψει μια σύμβαση, που θα ορίζει τους όρους χρήσης. Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μακροπρόθεσμες συμφωνίες, το όφελος αυτής της προσέγγισης είναι ότι το κόστος παραμένει πάντα ανάλογο της τρέχουσας ζήτησης.

Χρήση μεγάλων δεδομένων

Φορητός υπολογιστής μπροστά από περονοφόρο της Linde Material Handling

Τα περονοφόρα μηχανήματα και ο εξοπλισμός διακίνησης φορτίων αποθήκης συχνά εξοπλίζονται με σύγχρονα συστήματα τηλεμετρίας στη βασική τους έκδοση. Αυτές οι συσκευές μέτρησης συλλέγουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το μοτίβο απόδοσης και κίνησης των μηχανημάτων. Η Linde Material Handling πλέον εξοπλίζει γύρω στο 70% των μηχανημάτων της για πελάτες logistics με την απαραίτητη τεχνολογία συλλογής δεδομένων.

Ωστόσο, το ποσοστό των εταιρειών που χρησιμοποιούν ενεργά τις δυνατότητες, που προσφέρει αυτή η τεχνολογία, είναι πολύ χαμηλότερο. Οι ειδικοί των logistics, που πράγματι αναλύουν τα δεδομένα που συλλέγονται και αξιοποιούν τις τεράστιες δυνατότητές τους για αύξηση της απόδοσης, συνεχίζουν να αποτελούν μάλλον την εξαίρεση παρά τον κανόνα.

Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί της Linde είναι διαθέσιμοι κατόπιν αιτήματος ώστε να βοηθήσουν τους παρόχους υπηρεσιών 3PL να αξιοποιήσουν αυτά τα δεδομένα. Αντλώντας πληροφορίες από τα διαθέσιμα δεδομένα και μεταφράζοντάς τις σε πρακτικές προτάσεις, υποστηρίζουν τη διαδικασία βελτιστοποίησης του στόλου και των ροών υλικών του πελάτη. Επιπλέον, συμβάλλουν στη βελτίωση της ασφάλειας και στη μείωση του κόστους. Από τη βελτιωμένη χρήση του στόλου και τη βελτιστοποιημένη σχεδίαση των διαδρομών έως τα προσαρμοζόμενα, κλιμακούμενα μεγέθη στόλου και τη στοχευμένη πρόληψη ζημιών, πολυάριθμοι παράγοντες μπορούν να λαμβάνονται υπόψη και να υποβάλλονται σε κριτική αξιολόγηση.

Λύσεις Linde

Ο δικτυωμένος στόλος (The Networked Fleet)

Το λογισμικό Linde connect προσφέρει στους διαχειριστές στόλου όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ασφαλή διαχείριση του στόλου τους.

Μάθετε περισσότερα

Λογισμικό για τη ροή υλικών

Το υπερσύγχρονο λογισμικό που προσφέρεται από τη Linde βοηθά στη διαχείριση και τη δικτύωση των διαδικασιών intralogistics και των λύσεων αυτοματισμού.

Μάθετε περισσότερα

Μεγιστοποίηση της ασφάλειας στις υπηρεσίες 3PL

Εργαζόμενος βαδίζει μπροστά από περονοφόρο

Η διαχείριση εμπορευμάτων μπορεί να γίνει μια αρκετά αγχωτική διαδικασία που απαιτεί πολυάριθμο προσωπικό, ειδικά στην περίπτωση του cross docking. Η στενή συνεργασία μεταξύ ανθρώπου και μηχανής οδηγεί συχνά σε κρίσιμες καταστάσεις, όπου η ασφάλεια ανθρώπων, εμπορευμάτων, περονοφόρων μηχανημάτων και υποδομών μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο.

Ατυχήματα μεταξύ περονοφόρων και περιστατικά που προκαλούν τραυματισμούς συμβαίνουν, δυστυχώς, μέχρι σήμερα. Επιπλέον, το προσωπικό που εργάζεται με περονοφόρα και εξοπλισμό διακίνησης φορτίων αποθήκης εκτίθεται συστηματικά σε υπερβολικό θόρυβο και δονήσεις.

Η Linde Material Handling λύνει αυτό το πρόβλημα με τα έξυπνα συστήματα υποβοήθησης που αυξάνουν σημαντικά στην ασφάλεια γύρω από τα μηχανήματα. Ένα πακέτο, που αναπτύχθηκε ειδικά για τον κλάδο των logistics και βασίζεται στο Linde Safety Guard, δημιουργεί ζώνες ασφαλείας γύρω από τα μηχανήματα και τους πεζούς και προειδοποιεί, όταν πλησιάζουν σε επικίνδυνη απόσταση μεταξύ τους. Εκτός του ότι προλαμβάνει τις συγκρούσεις, μειώνει επίσης τον θόρυβο από τους συνεχείς συναγερμούς κατά την όπισθεν. Επιπλέον, η ταχύτητα των μηχανημάτων μπορεί να μειώνεται στοχευμένα σε πολύ στενά σημεία μέσα από εικονικές πύλες. Έτσι εμποδίζονται οι συγκρούσεις, ιδίως σε περιοχές με περιορισμένη ορατότητα. Τα οπτικά σήματα προειδοποίησης, όπως το Linde BlueSpot και τα σταθερά συστήματα προειδοποίησης, μπορούν να συμβάλουν περαιτέρω στην αύξηση της ασφάλειας.

Λύσεις Linde

Μέσα στη ζώνη ασφάλειας

Το σύστημα υποβοήθησης Linde Safety Guard περιβάλλει ανθρώπους και μηχανήματα με μια ζώνη προειδοποίησης, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό την ασφάλεια γύρω τους.

Μάθετε περισσότερα

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ασφάλεια

Η δομημένη συμβουλευτική υπηρεσία Linde Safety Scan σάς βοηθάει να μειώσετε μόνιμα τους κινδύνους ασφάλειας που σχετίζονται με την εσωτερική κυκλοφορία.

Μάθετε περισσότερα

Ορατή ασφάλεια

Ο προειδοποιητικός προβολέας Linde BlueSpot καθιστά τα περονοφόρα ορατά χωρίς την ανάγκη ακουστικών σημάτων, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την ασφάλεια σε καθημερινές καταστάσεις της αποθήκης.

Μάθετε περισσότερα

Πάντα με τον σωστό φωτισμό

Με το Linde VertiLight και τις λεντογραμμές Linde, η Linde προσφέρει δύο προτάσεις φωτισμού για την αύξηση της ασφάλειας και της απόδοσης κατά την εργασία με βιομηχανικά μηχανήματα.

Μάθετε περισσότερα

Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης

Εργαζόμενος φορτώνει ένα περονοφόρο μηχάνημα από τη Linde Material Handling

Στο θέμα της κατανάλωσης ενέργειας, πολλές εταιρείες logistics αντιμετωπίζουν ένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Στις εγκαταστάσεις τους, τα ηλεκτροκίνητα βιομηχανικά μηχανήματα, καθώς και ο φωτισμός και οι συσκευές IT ευθύνονται συνήθως για το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Καθώς οι χρεώσεις της ενέργειας καθορίζονται με βάση την κατανάλωση αιχμής, το τέλος της κάθε βάρδιας αποτελεί κρίσιμη στιγμή. Αν φορτίζονται πάρα πολλά μηχανήματα ταυτόχρονα, θα υπάρξει απότομη αύξηση της κατανάλωσης, η οποία στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να υπερβεί την προηγούμενη οριακή τιμή. Κατά συνέπεια, η εταιρεία θα μεταφερθεί σε υψηλότερη κλίμακα χρέωσης για το επόμενο διάστημα, γεγονός που θα επιφέρει υψηλότερο ενεργειακό κόστος.

Η Linde Material Handling προσφέρει μια σειρά λύσεων για αυτό το πρόβλημα. Για παράδειγμα, η χρήση μπαταριών ιόντων λιθίου για την κίνηση επιτρέπει την τακτική ενδιάμεση φόρτιση των περονοφόρων και συμβάλλει στην πιο ομοιόμορφη κατανομή της κατανάλωσης ενέργειας κατά τη διάρκεια της χρήσης. Τα πακέτα, που αποτελούνται από υλισμικό και λογισμικό, βοηθούν στον προσδιορισμό της βέλτιστης σειράς φόρτισης για τα μηχανήματα, ανεξαρτήτως του αν χρησιμοποιούνται μπαταρίες ιόντων λιθίου ή παραδοσιακές μπαταρίες μολύβδου-οξέος. Έτσι προλαμβάνονται οι απότομες αυξήσεις στην κατανάλωση και διασφαλίζεται η μη υπέρβαση των καθορισμένων ορίων για τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Επιπλέον, η Linde προσφέρει ολιστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ενέργειας, όπου ειδικοί της Linde αναλύουν τις ενεργειακές απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης μονάδας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις καταναλώσεις, και στη συνέχεια παρέχουν πρακτικές προτάσεις για τη βελτίωση της απόδοσης.

Λύσεις Linde

Τεχνολογία ιόντων λιθίου

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου αποτελούν πλέον το νέο σημείο αναφοράς για τα ηλεκτροκίνητα βιομηχανικά μηχανήματα. Προσφέρουν πολλά οφέλη σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μπαταρίες μολύβδου-οξέος.

Μάθετε περισσότερα

Αποδοτική ενέργεια

Σας ενδιαφέρει η προστασία του κλίματος ή η μείωση του κόστους; Και στις δύο περιπτώσεις η ενέργεια αποτελεί κεντρικό ζήτημα. Η Linde προσφέρει το κατάλληλο ενεργειακό σύστημα για κάθε ανάγκη στον τομέα των intralogistics.

Μάθετε περισσότερα

Κίνηση με υδρογόνο

Εκεί που η προστασία του κλίματος συναντά την άνεση χειρισμού: Τα περονοφόρα μηχανήματα με κυψέλες καυσίμου ανεφοδιάζονται εύκολα με υδρογόνο και δεν παράγουν εκπομπές CO2.

Μάθετε περισσότερα

Παραδείγματα πελατών

Μεταξύ φορτίσεων: Ενδιάμεση φόρτιση

Πιο ευέλικτα, οικονομικά και στιβαρά: Στην πολυσύχναστη αποθήκη γενικού φορτίου στο Χάιλμπρον, ο Όμιλος Fritz αντικατέστησε τα βιομηχανικά του μηχανήματα, που λειτουργούσαν με μπαταρία μολύβδου-οξέος, με τη σύγχρονη τεχνολογία ιόντων λιθίου.

Μάθετε περισσότερα

Αλλαγή συστήματος

Πώς μπορούν οι διαδικασίες intralogistics να γίνουν πιο οικονομικές, καθαρές και βιώσιμες; Για την Emons Spedition GmbH Germany, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη: αντικαθιστώντας τα περονοφόρα υγραερίου με μηχανήματα ιόντων λιθίου στην αποθήκη γενικού φορτίου στο Γκροσμπέερεν.

Μάθετε περισσότερα

Εν δράσει για τη βελτίωση της ασφάλειας

Η ασφάλεια είναι η απόλυτη προτεραιότητα για τη Smurfit Kappa LithoPac με έδρα το Νίμπρο. Το υψηλό επίπεδο ασφάλειας, το οποίο έχει επιτύχει η εταιρεία από την πρώτη κιόλας μέρα, εξασφαλίζεται από το σύστημα υποβοήθησης Linde Safety Guard.

Μάθετε περισσότερα

Η Schenker παίρνει τον πλήρη έλεγχο του στόλου περονοφόρων της

Η DB Schenker έχει τον πλήρη έλεγχο του στόλου περονοφόρων της χάρη στο Linde connect, το καινοτόμο σύστημα διαχείρισης στόλου της Linde.

Μάθετε περισσότερα