Ασφάλεια στην αποθήκη για αποτελεσματική ροή υλικών

Η γενική εικόνα
Το διαδραστικό γιλέκο υψηλής διακριτότητας από τη Linde Material Handling αυξάνει την ασφάλεια στον χώρο εργασίας της αποθήκης σας.

Η ασφάλεια στο περιβάλλον της αποθήκης ή της παραγωγής αποτελεί τη νούμερο ένα προτεραιότητα στον τομέα των intralogistics. Με τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις διακίνησης υλικών στις μέρες μας, είναι απαραίτητη η λήψη αξιόπιστων μέτρων ώστε να προστατεύονται οι οδηγοί και οι εργαζόμενοι, καθώς και τα μεταφερόμενα εμπορεύματα, τα ράφια και ο υπόλοιπος εξοπλισμός. Τα βιομηχανικά μηχανήματα πρέπει να είναι όλο και πιο γρήγορα, ευέλικτα και αποτελεσματικά ώστε να ικανοποιούν τις αυξανόμενες ανάγκες. Οι προκλήσεις αυτές αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Η εργασιακή ασφάλεια στο επίκεντρο

Έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδεικνύει πόσο σημαντικό είναι το θέμα της ασφάλειας στην εργασία: Σύμφωνα με μια ανάλυση των εργατικών ατυχημάτων στην ΕΕ περίπου το 18% των σοβαρών ατυχημάτων προκαλούνται κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση, περισσότερα δηλαδή από ό,τι στην παραγωγή, όπου το αντίστοιχο ποσοστό βρίσκεται περίπου στο 14% (EUROSTAT 2017). Μια πρόσφατη μελέτη περίπτωσης από τη Γερμανία εξέτασε πιο προσεκτικά την ασφάλεια στο εσωτερικό της αποθήκης (DGUV 2021). Σύμφωνα με αυτήν τη μελέτη, στις γερμανικές αποθήκες σημειώνονται κατά μέσο όρο πάνω από 133 ατυχήματα με την εμπλοκή μηχανημάτων ανά εργάσιμη ημέρα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται 60 ατυχήματα με περονοφόρα και 13 με παλετοφόρα χειρός.

Και τα «μικρά» ατυχήματα μετράνε

Εκτός από τα ατυχήματα που οδηγούν σε τραυματισμούς, στα εργατικά ατυχήματα συγκαταλέγονται επίσης αυτά που προκαλούν υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα μηχανήματα ή στα μεταφερόμενα εμπορεύματα και στις υποδομές. Ο πρωταρχικός στόχος είναι πάντα η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Στην πράξη, όμως, οι μικρότερες υλικές ζημιές είναι αυτές που προκύπτουν συχνότερα και οδηγούν σε έξοδα επισκευής και διακοπές στη ροή εργασιών. Συνεπώς, ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης μέτρα για τη μείωση αυτής της οικονομικής επιβάρυνσης και την αύξηση της παραγωγικότητας. Επιπλέον, οι οδηγοί έχουν μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας, όταν υποστηρίζονται για παράδειγμα από ένα σύστημα υποβοήθησης. Έτσι μπορούν να εστιάζουν καλύτερα στη διακίνηση των εμπορευμάτων και να εργάζονται πιο παραγωγικά.

Το όραμα: Μηδενικά ατυχήματα

Η Linde Material Handling έχει έναν ξεκάθαρο στόχο, ο οποίος είναι η 100% αποφυγή ατυχημάτων στον τομέα των intralogistics. Αυτή είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από το όραμα «Vision Zero», μια φιλοσοφία που έχει ως στόχο την αύξηση της ασφάλειας στις εσωτερικές μεταφορές και την πρόληψη των ατυχημάτων με περονοφόρα και άλλων ατυχημάτων κατά τη διακίνηση εμπορευμάτων. Έχοντας αυτό στο μυαλό μας, στη Linde αναπτύσσουμε για τα βιομηχανικά μηχανήματά μας τεχνολογικές καινοτομίες, καθώς και έξυπνα συστήματα υποβοήθησης, ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το αποτέλεσμα είναι ολοκληρωμένες λύσεις που βοηθούν τις εταιρείες να αντεπεξέρχονται στις διάφορες προκλήσεις των σύγχρονων και ασφαλών δραστηριοτήτων intralogistics.

Ασφάλεια – Η γενική εικόνα

Η ασφάλεια στο περιβάλλον της αποθήκης και της παραγωγής δεν είναι μόνο ζήτημα επιλογής του σωστού τεχνικού εξοπλισμού για το μηχάνημα, αλλά απαιτεί την εξέταση των ροών υλικών, των εσωτερικών διαδικασιών και των προσόντων των εργαζομένων συνολικά. Για να καταγραφούν και να βελτιστοποιηθούν όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ασφάλεια, η Linde προσφέρει μια δομημένη συμβουλευτική υπηρεσία, ένα σύστημα ψηφιακής διαχείρισης στόλου και ένα εκτενές πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Η ασφάλεια στην αποθήκη μπορεί να βελτιωθεί με το Linde Safety Scan.

Linde Safety Scan

Το Linde Safety Scan επιτρέπει στους χειριστές να ελαχιστοποιούν σε σταθερή βάση τους κινδύνους ασφαλείας που σχετίζονται με την κυκλοφορία εντός της επιχείρησης. Η συστηματική ανάλυση ακολουθεί μια σαφώς καθορισμένη διαδικασία: Οι σύμβουλοι ασφαλείας της Linde εργάζονται μαζί σας για τον καθορισμό των στόχων σας -βάσει των αναγκών σας- και για να εντοπίσουν πιθανόν επικίνδυνες ζώνες και να αναπτύξουν ειδικά μέτρα και συνιστώμενες ενέργειες. Στη συνέχεια οι σύμβουλοί μας θα σας βοηθήσουν στην υλοποίηση αυτών των μέτρων και στην τεκμηρίωση της πορείας της διαδικασίας.

Μάθετε περισσότερα
Το σύστημα ψηφιακής διαχείρισης στόλου connect: από τη Linde Material Handling βελτιώνει την ασφάλεια των χειριστών.

Ψηφιακή διαχείριση στόλου

Το σύστημα ψηφιακής διαχείρισης στόλου connect προσφέρει πληθώρα λειτουργιών που βελτιώνουν την ασφάλεια του οδηγού και συνεπώς αυξάνουν την ασφάλεια στο εσωτερικό της αποθήκης. Μέσω του εξατομικευμένου ελέγχου πρόσβασης το περονοφόρο μπορεί να διαμορφωθεί ξεχωριστά για κάθε χειριστή, για παράδειγμα ανάλογα με τα προσόντα του χειριστή και την προβλεπόμενη χρήση του μηχανήματος, μπορεί να περιοριστεί η μέγιστη ταχύτητα. Στη συνέχεια, στην αρχή της βάρδιας ο χειριστής μπορεί να επιβεβαιώσει την κατάσταση του μηχανήματός του χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή. Επιπλέον, το connect προσφέρει λειτουργίες, όπως ηλεκτρονική παρακολούθηση ζημιών, αυτόματη μετάδοση κωδικών σφαλμάτων και ανάλυση δεδομένων χρήσης.

Μάθετε περισσότερα
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης από τη Linde Material Handling συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας στο εσωτερικό της αποθήκης.

Πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης

Η εκπαίδευση των οδηγών σας είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για την πρόληψη ατυχημάτων κάθε είδους. Η Linde Material Handling προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης για νέους και έμπειρους οδηγούς σε όλους τους τύπους μηχανημάτων. Επίκεντρο του προγράμματος αποτελούν τα σεμινάρια στα οποία ειδικοί, όπως δάσκαλοι οδήγησης και υπεύθυνοι ασφαλείας, προσφέρουν βασική και συμπληρωματική εκπαίδευση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Προσφέροντας αυτό το πρόγραμμα, η Linde υποστηρίζει τους πελάτες της στην προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της ασφάλειας στο εσωτερικό της αποθήκης και για αποφυγή των ατυχημάτων με περονοφόρα.

Η ασφάλεια ως βασικό χαρακτηριστικό

Τα περονοφόρα και τα μηχανήματα αποθήκης από τη Linde Material Handling διαθέτουν ως βασικό εξοπλισμό διάφορα χαρακτηριστικά που αυξάνουν τόσο την ενεργητική όσο και την παθητική ασφάλεια στο εσωτερικό της αποθήκης και συνεπώς προλαμβάνουν τα ατυχήματα με περονοφόρα. Η ασφάλεια ξεκινάει από το περίγραμμα του μηχανήματος: Ο χώρος εργασίας του οδηγού ή του χειριστή είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε το σώμα του οδηγού να παραμένει ολόκληρο εντός του περιγράμματος του μηχανήματος, επιτρέποντάς του ταυτόχρονα να βλέπει τον περιβάλλοντα χώρο. Σε όλα τα μηχανήματά της, η Linde δίνει μεγάλη σημασία στην καλή ορατότητα του χειριστή.

Το περίγραμμα του σασί του εξοπλισμού της Linde Material Handling είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε διασφαλίζεται η ασφάλεια του οδηγού

Εξαιρετική ορατότητα στο φορτίο και στον περιβάλλοντα χώρο

Ακόμα και στη μέγιστη ταχύτητα, οι οδηγοί μπορούν να βασίζονται στα χαρακτηριστικά ασφάλειας που περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό των μηχανημάτων της Linde. Πολλά βιομηχανικά μηχανήματα της Linde είναι εξοπλισμένα με περισσότερα ανεξάρτητα συστήματα πέδησης. Στα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τα αυτόματα χειρόφρενα, τα οποία εμποδίζουν την ακούσια ολίσθηση των μηχανημάτων πάνω σε ράμπες ή κατά τη φόρτωση φορτηγών. Επιπλέον, το Linde Curve Assist προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα στις στροφές.

Αξιόπιστη διακίνηση φορτίων

Ένα βασικό χαρακτηριστικό απόδοσης των περονοφόρων της Linde είναι η ασφαλής διακίνηση βαρέων φορτίων. Για παράδειγμα, οι κύλινδροι κλίσης στα ηλεκτροκίνητα μηχανήματα και στα περονοφόρα εσωτερικής καύσης είναι προσαρμοσμένοι στο πίσω μέρος της στιβαρής οροφής και της δομής του πλαισίου. Το μεγαλύτερο μήκος του μοχλού κάνει τον ιστό ανύψωσης ακόμα πιο σταθερό και έχει ως αποτέλεσμα λιγότερη ταλάντωση κατά την εκτέλεση εργασιών στοίβαξης σε μεγάλο ύψος ανύψωσης. Έτσι ο χειριστής μπορεί να εργάζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια, ταχύτητα και -πάνω απ’ όλα- ασφάλεια. Η σχεδίαση περιλαμβάνει επίσης λεπτότερα προφίλ ιστού ανύψωσης για βελτιωμένη ορατότητα.

Ξεκούραστη εργασία

Με εργονομικές συνθήκες εργασίας, η Linde Material Handling διασφαλίζει ότι οι χειριστές μπορούν να εργάζονται με ασφάλεια και χωρίς κόπωση.

Καμπίνα οδηγού σε reach truck

Οι εργονομικές συνθήκες εργασίας είναι η βασική απαίτηση για ξεκούραστη και, άρα, ασφαλή εργασία. Η Linde κάνει ό,τι μπορεί για να προσφέρει στους εργαζόμενους την καλύτερη δυνατή προστασία από επιβλαβείς δονήσεις και κραδασμούς. Οι μονωμένοι κινητήριοι άξονες και άξονες τιμονιού και οι μονωμένες καμπίνες χειριστή αποτελούν αποτελεσματικές λύσεις τεχνολογίας που διασφαλίζουν μέγιστη άνεση κατά τον χειρισμό των βιομηχανικών μηχανημάτων της Linde, βελτιώνοντας κατά συνέπεια τη συγκέντρωση του χειριστή.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής αλληλεπίδραση με το περιβάλλον εργασίας – Συστήματα φωτισμού και προειδοποίησης

Το διαδραστικό γιλέκο υψηλής διακριτότητας από τη Linde Material Handling προειδοποιεί τους οδηγούς περονοφόρων και τους πεζούς για επικίνδυνες καταστάσεις.

Ιμάντες-γιλέκο προειδοποίησης πεζών

Οι ιμάντες-γιλέκο προειδοποίησης πεζών είναι η τελευταία προσθήκη στο καινοτόμο σύστημα Safety Guard της Linde Material Handling. Έχουν σχεδιαστεί ώστε να προειδοποιούν έγκαιρα τους χρήστες, και συγκεκριμένα τους πεζούς, για ενδεχόμενους κινδύνους. Η έξυπνη τεχνολογία των ιμάντων προειδοποιεί τον χρήστη για ενδεχόμενους κινδύνους με τη βοήθεια φωτεινών σημάτων, δονήσεων και ακουστικών προειδοποιήσεων, μεγιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό την ασφάλεια στην αποθήκη, τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους.

Μάθετε περισσότερα για τους ιμάντες-γιλέκο προειδοποίησης πεζών!
Το Linde Safety Guard από τη Linde Material Handling αυξάνει την ασφάλεια στην αποθήκη.

Linde Safety Guard

Κάθε φορά που χρησιμοποιούνται βιομηχανικά μηχανήματα, υπάρχει μια πολύπλοκη συνέργεια μεταξύ ανθρώπου και μηχανής. Το Linde Safety Guard είναι ένα καινοτόμο σύστημα υποβοήθησης που αυξάνει την ασφάλεια για τους χειριστές των μηχανημάτων και τους πεζούς που εργάζονται κοντά στο μηχάνημα.

Μάθετε περισσότερα
Το σύστημα προειδοποίησης πορείας Linde BlueSpot™ προειδοποιεί αθόρυβα για την παρουσία περονοφόρων.

Linde BlueSpot™

Το σύστημα προειδοποίησης πορείας Linde BlueSpot™ ενισχύει την ασφάλεια στην αποθήκη, καθώς το φως LED προειδοποιεί αθόρυβα για την παρουσία περονοφόρων.

Μάθετε περισσότερα
Τα καινοτόμα συστήματα φωτισμού Linde VertiLight και λεντογραμμές Linde από τη Linde Material Handling προσφέρουν μια αξιόπιστη λύση για τη βελτίωση της ασφάλειας στην αποθήκη.

VertiLight και λεντογραμμές

Η σωστή ποσότητα φωτός ανά πάσα στιγμή αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική εργασία με βιομηχανικά μηχανήματα και για την ασφάλεια στην αποθήκη. Με το Linde VertiLight και τις λεντογραμμές Linde, η Linde Material Handling προσφέρει δύο καινοτόμα συστήματα φωτισμού.

Μάθετε περισσότερα
Το Linde TruckSpot από τη Linde Material Handling χρησιμοποιεί ένα φωτεινό σήμα για να ειδοποιήσει για την άφιξη του περονοφόρου μηχανήματος.

Linde TruckSpot

Σε στενούς διαδρόμους ραφιών, διασταυρώσεις με περιορισμένη ορατότητα και επικίνδυνα σημεία οι πεζοί συχνά δυσκολεύονται να δουν έγκαιρα ένα περονοφόρο που κινείται με όπισθεν. Το Linde TruckSpot, ένα σύστημα οπτικών σημάτων προειδοποίησης, χρησιμοποιεί ένα φωτεινό σήμα για να ειδοποιήσει για την άφιξη του περονοφόρου μηχανήματος.

Μάθετε περισσότερα

Reverse Assist Camera

Το σύστημα υποβοήθησης με κάμερα Reverse Assist Camera χρησιμοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να προειδοποιεί τους χειριστές σχετικά με συγκρούσεις με πεζούς και να μειώνει την ταχύτητα του περονοφόρου.

Μάθετε περισσότερα

Ασφαλής διαχείριση περονοφόρων και φορτίων – Συστήματα υποβοήθησης οδηγού

Η λειτουργία Linde Load Management Advanced από τη Linde Material Handling καθιστά ευκολότερη και ασφαλέστερη τη μετακίνηση εμπορευμάτων με παλετοφόρα μεγάλου ύψους ανύψωσης.

Load Management Advanced

Η λειτουργία Linde Load Management Advanced καθιστά ευκολότερη και ασφαλέστερη τη μετακίνηση εμπορευμάτων με παλετοφόρα. Παρέχει στον χειριστή σαφή οπτικά και ηχητικά προειδοποιητικά σήματα σε μια μεγάλη έγχρωμη οθόνη. Απενεργοποιεί ακόμα και τη λειτουργία ανύψωσης αυτόματα, αν το τρέχον βάρος του φορτίου υπερβαίνει τη μέγιστη ικανότητα φόρτωσης.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα για τη λειτουργία Load Management Advanced.

Load Management Advanced

Η λειτουργία Linde Load Management Advanced καθιστά ευκολότερη και ασφαλέστερη τη μετακίνηση εμπορευμάτων με παλετοφόρα. Παρέχει στον χειριστή σαφή οπτικά και ηχητικά προειδοποιητικά σήματα σε μια μεγάλη έγχρωμη οθόνη. Απενεργοποιεί ακόμα και τη λειτουργία ανύψωσης αυτόματα, αν το τρέχον βάρος του φορτίου υπερβαίνει τη μέγιστη ικανότητα φόρτωσης.

Μάθετε περισσότερα για τη λειτουργία Load Management Advanced.
Η λειτουργία Linde Load Management Advanced από τη Linde Material Handling καθιστά ευκολότερη και ασφαλέστερη τη μετακίνηση εμπορευμάτων με παλετοφόρα μεγάλου ύψους ανύψωσης.
Το Safety Pilot από τη Linde Material Handling συμβάλλει στην πρόληψη της ανατροπής σε περονοφόρα αντίβαρου.

Το Linde Safety Pilot

Η χρήση του Safety Pilot της Linde Material Handling κατά την οδήγηση περονοφόρων μηχανημάτων αντίβαρου συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου ανατροπής. Μια μικρή οθόνη επιτρέπει στον οδηγό να βλέπει ανά πάσα στιγμή σημαντικές παραμέτρους, όπως το βάρος του φορτίου και την απόσταση του κέντρου βάρους του φορτίου. Αν το μηχάνημα βρεθεί αντιμέτωπο με μια κρίσιμη οδηγική κατάσταση, εμφανίζονται έγχρωμες προειδοποιήσεις στην οθόνη και εκπέμπεται ένα προειδοποιητικό σήμα.

Μάθετε περισσότερα
Το σύστημα υποβοήθησης οδηγού Dynamic Mast Control για reach trucks από τη Linde Material Handling βελτιώνει την ασφάλεια στην αποθήκη.

Dynamic Mast Control

Το σύστημα υποβοήθησης οδηγού Dynamic Mast Control της Linde Material Handling για reach trucks μειώνει τις ταλαντώσεις του ιστού ανύψωσης, ειδικά σε μεγάλο ύψος ανύψωσης, βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο την απόδοση και την ασφάλεια στην αποθήκη.

Μάθετε περισσότερα
Σύστημα υποβοήθησης Active Stability Control από τη Linde Material Handling για το περονοφόρο μηχάνημα K

Active Stability Control

Για εργασία σε μεγάλο ύψος χρησιμοποιούνται περονοφόρα μηχανήματα στενών διαδρόμων. Οι διάδρομοι είναι στενοί και οι αποστάσεις από τα ράφια υπολογίζονται με μεγάλη ακρίβεια. Κατά συνέπεια, ακόμα και ένα ελάχιστα ανισόπεδο σημείο στο δάπεδο της αποθήκης μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Το σύστημα υποβοήθησης Active Stability Control από τη Linde Material Handling για το περονοφόρο μηχάνημα K προσφέρει μια πρωτοποριακή λύση.

Μάθετε περισσότερα
Το σύστημα υποβοήθησης ασφάλειας διαδρόμου (ASA) από τη Linde Material Handling συμβάλλει στη μείωση των ζημιών στο περιβάλλον της αποθήκης.

Σύστημα υποβοήθησης ασφάλειας διαδρόμου

Το σύστημα υποβοήθησης ασφάλειας διαδρόμου (ASA) της Linde συμβάλλει στη μείωση των ζημιών στο περιβάλλον της αποθήκης, καθώς το περονοφόρο προσαρμόζει την κίνησή του στον περιβάλλοντα χώρο. Με τη βοήθεια του ASA, το περονοφόρο στενών διαδρόμων κινείται χρησιμοποιώντας ετικέτες RFID τοποθετημένες στο δάπεδο ή barcodes τοποθετημένα στις κολόνες ραφιών.

Μάθετε περισσότερα

Με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας στην αποθήκη

Ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, η φιλοσοφία «Vision Zero» της Linde Material Handling έχει αποδειχτεί εξαιρετικά επιτυχημένη στον κόσμο των intralogistics. Οι λύσεις που σχεδιάζονται βάσει αυτής της φιλοσοφίας αποτελούν σημεία αναφοράς για την ασφάλεια στις εσωτερικές μεταφορές. Οι συμβουλές και οι υπηρεσίες που προσφέρουμε δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να διαμορφώνουν το περιβάλλον εργασίας τους με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο. Οι καινοτόμες, ψηφιακές λύσεις υποστηρίζουν τους χρήστες ώστε να βελτιώνουν συνεχώς τις διαδικασίες τους.

Για τη βελτίωση της ασφάλειας στον τομέα των intralogistics

Ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, η φιλοσοφία «Vision Zero» της Linde Material Handling έχει αποδειχτεί εξαιρετικά επιτυχημένη στον κόσμο των intralogistics. Οι λύσεις που σχεδιάζονται βάσει αυτής της φιλοσοφίας αποτελούν σημεία αναφοράς για την ασφάλεια στις εσωτερικές μεταφορές. Οι συμβουλές και οι υπηρεσίες που προσφέρουμε δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να διαμορφώνουν το περιβάλλον εργασίας τους με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο. Οι καινοτόμες, ψηφιακές λύσεις υποστηρίζουν τους χρήστες ώστε να βελτιώνουν συνεχώς τις διαδικασίες τους.

Λύσεις ασφάλειας Linde – Τα οφέλη με μια ματιά

Προϊόντα

Σε κάθε μηχάνημα της Linde, μπορείτε να βασίζεστε στα χαρακτηριστικά ασφάλειας που προσφέρονται ως βασικός εξοπλισμός και στις πρωτοποριακές τεχνολογίες μας, οι οποίες μπορούν να τοποθετηθούν πανεύκολα εκ των υστέρων. Με τις ευέλικτες λύσεις αναβάθμισης εξοπλισμού μπορείτε να ανανεώσετε ακόμα και ολόκληρο τον στόλο σας.

Συμβουλές και υπηρεσίες

Εξειδικευμένες συμβουλές ειδικά για τις ανάγκες σας, ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών και άμεση υποστήριξη: Για ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια, μπορείτε να βασίζεστε στην ολοκληρωμένη υποστήριξή μας ανά πάσα στιγμή.

Καινοτομίες

Τα υπερσύγχρονα συστήματα υποβοήθησης και οι καινοτομίες της Linde αυξάνουν την ασφάλεια στην αποθήκη σε επίπεδο που ξεπερνά κατά πολύ τις νομικές απαιτήσεις.