Συντήρηση και επισκευή

Όλα όσα χρειάζεται ένας στόλος υψηλών επιδόσεων
Τεχνικός service της Linde

Για να μπορούν τα βιομηχανικά μηχανήματα να υποστηρίζουν με αξιόπιστο τρόπο τις διαδικασίες μιας επιχείρησης, θα πρέπει πρώτα να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη διαθεσιμότητά τους. Την απάντηση δίνει η Linde Material Handling προσφέροντας υποστήριξη στις ανάγκες συντήρησης και επισκευής. Οι άρτια καταρτισμένοι τεχνικοί service της Linde μεριμνούν για την τήρηση των διαστημάτων συντήρησης και προσφέρουν γρήγορες και αξιόπιστες υπηρεσίες service και επισκευής για περισσότερους από 300 τύπους περονοφόρων μηχανημάτων.

Οι εταιρείες δεν επωφελούνται μόνο από τον μέγιστο βαθμό διαθεσιμότητας των μηχανημάτων και του στόλου τους συνολικά, αλλά επιπλέον δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τα μέτρα που αφορούν την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια. Ο συστηματικός τεχνικός έλεγχος μειώνει επίσης τα λειτουργικά έξοδα και αυξάνει την αξία μεταπώλησης των βιομηχανικών μηχανημάτων. Η Linde προσφέρει πακέτα service απόλυτα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη, από έκτακτες επισκευές μέχρι συμβάσεις πλήρους service.

Το εκτεταμένο δίκτυο service με σχεδόν 8.500 τεχνικούς service παγκοσμίως σημαίνει ότι βρισκόμαστε διαρκώς δίπλα στον πελάτη. Η Linde παρέχει τεχνική υποστήριξη όλο το 24ωρο, εφτά ημέρες την εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι τα περονοφόρα μηχανήματα και τα μηχανήματα διακίνησης φορτίων αποθήκης παραμένουν διαρκώς παραγωγικά και ασφαλή, ενώ οι εργασίες σας δεν σταματούν ποτέ να είναι οικονομικά αποδοτικές και βιώσιμες.

Επιδόσεις

Οι επιδόσεις και ο βαθμός διαθεσιμότητας των βιομηχανικών μηχανημάτων σας αποτελούν προϋπόθεση για τη διασφάλιση της παραγωγικότητάς τους. Η Linde εγγυάται μέγιστες επιδόσεις μέσω προληπτικής συντήρησης, γρήγορων επιτόπιων επισκευών και παροχής μηχανημάτων αντικατάστασης, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια ανθρώπου και μηχανής αποτελεί την πρωταρχική μας προτεραιότητα. Το service που παρέχεται από τον κατασκευαστή επιτρέπει στις εταιρείες να μειώνουν τους επιχειρηματικούς και νομικούς κινδύνους που διατρέχουν. Οι τεχνικοί service της Linde δεν είναι απλώς εξοικειωμένοι με τις απαιτήσεις συντήρησης, αλλά ενημερώνονται σχετικά με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, ώστε να σας παραδίδουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα τεκμηρίωσης service.

Λειτουργικά έξοδα

Χάρη στον ακριβή προγραμματισμό όλων των ενεργειών service από το αρμόδιο τμήμα της Linde και την τήρηση των διαστημάτων συντήρησης εξοικονομείται χρόνος και χρήμα. Οι τεχνικοί service της Linde ανιχνεύουν επίσης τις πρώτες ενδείξεις ζημιών και γνωρίζουν πότε να λάβουν μέτρα πρόληψης. Έτσι, μειώνονται οι πιθανότητες επακόλουθων ζημιών και αποφεύγονται οι περιττές επισκευές, ενώ παράλληλα διατηρείται η ισχύς της εγγύησης και αυξάνεται η αξία μεταπώλησης του περονοφόρου μηχανήματος.

Βιωσιμότητα

Η βιωσιμότητα αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα των υπηρεσιών service της Linde. Η κατανάλωση πόρων μειώνεται χάρη στο αποδοτικά ελεγχόμενο service και τα εξαιρετικά μεγάλα διαστήματα συντήρησης. Κι αυτό είναι ασφαλώς προς όφελος του ανθρώπου, του περιβάλλοντος αλλά και των εταιρειών.

Τεχνικός service με την εργαλειοθήκη του

Service επισκευών

Υπάλληλος service μιλάει στο τηλέφωνο

Άμεση τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απαιτούμενης μετατροπής

Είτε λόγω της λειτουργίας πολλαπλών βαρδιών είτε εξαιτίας των σκληρών συνθηκών λειτουργίας τα βιομηχανικά μηχανήματα καλούνται να ανταποκριθούν σε υψηλές απαιτήσεις. Ακραίοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως αυτοί που παρατηρούνται σε χυτήρια, αποθήκες-ψυγεία, στη βιομηχανία αλιευμάτων και σε τομείς με μεγάλη έκθεση σε σκόνη, ενδέχεται να επιταχύνουν τη φθορά. Αν λόγω των εξαιρετικά απαιτητικών συνθηκών χρήσης ή ενός σφάλματος συγκέντρωσης του οδηγού προκληθούν ζημιές στο μηχάνημα, η Linde Material Handling παρέχει γρήγορη και αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη, ακόμα κι αν δεν έχετε συνάψει σύμβαση συντήρησης. Αρκεί να τηλεφωνήσετε στη γραμμή τεχνικής εξυπηρέτησης και ένας τεχνικός θα καταφθάσει με τα απαραίτητα γνήσια ανταλλακτικά. Το εκτεταμένο δίκτυο service της Linde ανταποκρίνεται άμεσα και βρίσκεται διαρκώς στη διάθεσή σας.

Μετατροπές και μετασκευές για ειδικές απαιτήσεις

Οι προκλήσεις που προκύπτουν καθημερινά στον τομέα των logistics δεν συνδέονται μόνο με φθορές και επισκευές. Οι συνθήκες λειτουργίας των βιομηχανικών μηχανημάτων συχνά μεταβάλλονται, για παράδειγμα, λόγω νέων διαδικασιών logistics, αλλαγών στις υποδομές των εγκαταστάσεων της εταιρείας ή απαιτήσεων μεγαλύτερης ασφάλειας και άνεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, αρκεί μια μικρή μετατροπή ή μια απλήμετασκευή από τη Linde. Για την αδιάλειπτη λειτουργία μιας εταιρείας, ακόμα και στην περίπτωση σημαντικών μετατροπών, η Linde παρέχει περονοφόρα μηχανήματα αντικατάστασης από τον μεγαλύτερο στόλο ενοικιαζόμενων μηχανημάτων στην Ευρώπη.

Μετασκευή περονοφόρου μηχανήματος με προσθήκη προβολέα LED

Τακτικός τεχνικός έλεγχος

Μέτρα πρόληψης για ελαχιστοποίηση των εξόδων λόγω της διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος και επισκευής

Ιδανικά, τα βιομηχανικά μηχανήματα δεν θα έπρεπε καν να έχουν ανάγκες επισκευής. Εξάλλου, πέραν των ζημιών που οφείλονται σε ατυχήματα, οι περισσότερες επισκευές σε μηχανήματα διακίνησης φορτίων αποθήκης ή σε περονοφόρα μηχανήματα οφείλονται στη συνεχή χρήση, δηλαδή αποκλειστικά στη φυσιολογική φθορά. Ειδικότερα, οι μεγάλης έκτασης επισκευές μπορούν να αποφευχθούν, όταν η φθορά ανιχνεύεται, ελαχιστοποιείται και προλαμβάνεται εγκαίρως.

Σωστά διαστήματα συντήρησης

Ανίχνευση ζημιών και διαρροών, έλεγχος του συστήματος πέδησης και του συστήματος διεύθυνσης, αλλαγή των υδραυλικών λαδιών: Στο πλαίσιο των αντίστοιχων συμβάσεων service, οι τεχνικοί της Linde ανιχνεύουν εγκαίρως τις φθορές και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα. Τα διαστήματα συντήρησης ορίζονται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή και προσαρμόζονται στο εκάστοτε μηχάνημα σε περίπτωση αυξημένου φόρτου εργασίας. Η ομάδα service της Linde συντονίζει τις προθεσμίες συντήρησης με τους τακτικούς ελέγχους ασφάλειας, όπως τις δοκιμές εκπομπών. Έτσι διασφαλίζεται ταυτόχρονα η συμμόρφωση των εταιρειών προς τις νομικές απαιτήσεις.

Έλεγχος χωρίς διακοπές λειτουργίας χάρη στα υπερσύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία

Η προηγμένη τεχνολογία ελέγχων, που χρησιμοποιείται και στην αυτοκινητοβιομηχανία, επιτρέπει τη γρήγορη και αξιόπιστη ανάλυση των βιομηχανικών μηχανημάτων. Πέραν της τακτικής συντήρησης, ο τεχνικός service της Linde μπορεί επίσης να προτείνει μέτρα πρόληψης για την αποφυγή εξόδων που θα προέκυπταν λόγω απρόβλεπτου χρόνου εκτός λειτουργίας και έκτακτων επισκευών των μηχανημάτων.

Η τακτική συντήρηση εγγυάται ότι όλα τα περονοφόρα μηχανήματα παραμένουν μακροπρόθεσμα λειτουργικά, ενώ παράλληλα μειώνεται ο χρόνος εκτός λειτουργίας και το κόστος επισκευών.

Πλήρης κάλυψη

Ολοκληρωμένη και άμεση εξυπηρέτηση: Μειώστε τον κίνδυνο διακοπής λειτουργείας λόγω βλάβης συνάπτοντας μια σύμβαση συντήρησης.

Για όλους εσάς που θέλετε να ασχολείστε όσο το δυνατόν λιγότερο με ζητήματα συντήρησης και επισκευών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον μέγιστο βαθμό διαθεσιμότητας των μηχανημάτων σας, συνιστάται η σύναψη σύμβασης πλήρους service. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να αναθέτετε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, από τον προγραμματισμό και τον συντονισμό μέχρι την επαγγελματική εκτέλεση των εργασιών και την προετοιμασία των απαιτούμενων εγγράφων, στα έμπειρα χέρια του προσωπικού τεχνικής εξυπηρέτησης και των άρτια καταρτισμένων τεχνικών service της Linde. Είτε πρόκειται για προθεσμίες συντήρησης, επισκευές, προμήθεια ανταλλακτικών ή ελέγχους ασφάλειας, η σύμβαση πλήρους service προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη για όλες τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις του πελάτη

Υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του πελάτη

Οι εταιρείες μπορούν να επιλέξουν την κατάλληλη σύμβαση ανάμεσα σε διάφορες παραλλαγές, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Επιπλέον, προσφέρεται πληθώρα επιλογών για την εξατομίκευση της σύμβασης πλήρους service ώστε να ανταποκρίνεται στις επιθυμίες του πελάτη, όπως καθορισμένοι χρόνοι ανταπόκρισης και επισκευής, ανάθεση της διαχείρισης του στόλου σας σε μόνιμη ομάδα τεχνικών service που εργάζονται στις εγκαταστάσεις σας και ανάθεση όλων των σταδίων διαχείρισης της μπαταρίας. Οι συμβάσεις πλήρους service παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων. Άλλωστε, η απρόσκοπτη λειτουργία και το χαμηλότερο δυνατό λειτουργικό κόστος συντήρησης και επισκευών αποτελούν το μυστικό κάθε επιτυχημένης επιχείρησης.

Βέλτιστος προγραμματισμός service

Η συνεχής συντήρηση μειώνει σημαντικά τις δαπανηρές επισκευές. Ωστόσο, αν όντως προκύψουν ανάγκες επισκευών, η Linde εντάσσει εκ των προτέρων τον προγραμματισμό των επισκευών σε συνάρτηση με την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης και συντονίζει με ορθολογικό τρόπο τις ενέργειες service, μειώνοντας στο ελάχιστο τους χρόνους εκτός λειτουργίας των μηχανημάτων. Αυτό επιτρέπει επίσης τον συντονισμό των τακτικών ελέγχων συντήρησης με τους προβλεπόμενους από τον νόμο ελέγχους, όπως τον έλεγχο FEM 4.004 που συνιστά νομική απαίτηση για ολόκληρη την Ευρώπη. Η διαδικασία αυτή, με τη σειρά της, μειώνει τους χρόνους εκτός λειτουργίας και εξοικονομεί πόρους.

Τα οφέλη των υπηρεσιών συντήρησης που παρέχονται από τον κατασκευαστή με μια ματιά

 • Μέγιστος βαθμός διαθεσιμότητας και υψηλές επιδόσεις των μηχανημάτων
 • Έγκαιρη ανίχνευση τυχόν αρχόμενων ζημιών
 • Ελαχιστοποίηση κινδύνων σε σχέση με την ασφάλεια σε σταθερή βάση
 • Αξιόπιστη αποφυγή περιττών επισκευών και επακόλουθων ζημιών
 • Προβλέψιμες δαπάνες και διαφάνεια χρεώσεων για εργασίες συντήρησης και service
 • Εγγυημένη συμμόρφωση προς τους όρους της εγγύησης
 • Εγγυημένη συμμόρφωση προς τις νομικές διατάξεις
 • Αξιόπιστη τεκμηρίωση εργασιών service
 • Σημαντική αύξηση στην αξία μεταπώλησης των μηχανημάτων

Έλεγχος πριν από την έναρξη της εργασίας

Κάθε οδηγός περονοφόρου μηχανήματος σε μια εταιρεία μπορεί να συνεισφέρει με απλό αλλά σημαντικό τρόπο στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας. Άλλωστε, όταν οι οδηγοί ελέγχουν τα βιομηχανικά μηχανήματά τους προτού ξεκινήσουν τη βάρδιά τους, δεν ενισχύουν μόνο την ασφάλεια αλλά συμβάλλουν επίσης στη διατήρηση της βέλτιστης κατάστασης λειτουργίας των μηχανημάτων. Ακολουθεί παρακάτω μια επισκόπηση όλων των απαιτούμενων ελέγχων για ηλεκτροκίνητα περονοφόρα και περονοφόρα μηχανήματα εσωτερικής καύσης (IC trucks).

Σασί, αμάξωμα και επιμέρους συστήματα

 1. Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός προσαρμογής της κολώνας τιμονιού είναι καλά στερεωμένος
 2. Ελέγξτε την κατάσταση του καθίσματος οδηγού και της ζώνης ασφαλείας: Ασφάλεια, υπερβολική φθορά, ζημιές
 3. Ελέγξτε τα ελαστικά και τις ζάντες: Πέλμα, εξωτερική φθορά, πίεση αέρα
 4. Ελέγξτε το σύστημα μετάδοσης κίνησης και το σύστημα διεύθυνσης: Ομαλός έλεγχος, ακρίβεια κατά τον χειρισμό
 5. Ελέγξτε το φρένο λειτουργίας και το χειρόφρενο
 6. Ελέγξτε τη στάθμη του ρεζερβουάρ στο σύστημα υαλοκαθαριστήρων

Κινητήρας / Μπαταρία και φορτιστές

 1. Πετρέλαιο: Ελέγξτε τη στάθμη καυσίμου, μην γεμίζετε υπερβολικά
 2. Υγραέριο: Ελέγξτε τη στάθμη πλήρωσης στο σύστημα υγραερίου. Βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα της δεξαμενής υγραερίου είναι σωστά τοποθετημένη
 3. Υγραέριο: Εκτελέστε οπτικό έλεγχο και έλεγχο οσμών στο σύστημα υγραερίου
 4. Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού κινητήρα. Προσοχή όταν ο κινητήρας είναι ζεστός
 5. Ελέγξτε τη στάθμη ψυκτικού υγρού, ποτέ όταν ο κινητήρας είναι ζεστός
 6. Ελέγξτε το μηχάνημα για τυχόν διαρροές
 7. Μπαταρία και φορτιστές

  1. Ελέγξτε την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
  2. Ελέγξτε τη στάθμη ηλεκτρολύτη, συμπληρώστε με απεσταγμένο νερό, αν χρειάζεται
  3. Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι της μπαταρίας είναι καλά σφιγμένοι, είναι καθαροί και φέρουν λιπαντικό
  4. Ελέγξτε τις συνδέσεις μπαταρίας και φορτιστή

Υδραυλικό σύστημα και λιπαντικά

 1. Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού στο υδραυλικό σύστημα
 2. Ελέγξτε το μηχάνημα για τυχόν διαρροές (οπτικός έλεγχος), π.χ. σύστημα μετάδοσης κίνησης, τιμόνι, υδραυλικό σύστημα λειτουργίας

Ηλεκτρικό σύστημα

 1. Ελέγξτε το ηλεκτρικό σύστημα, π.χ. φώτα, φάροι, μονάδες προειδοποίησης, υαλοκαθαριστήρες
 2. Μηχανήματα με LSP: Βεβαιωθείτε ότι στο LSP έχει επιλεγεί το κατάλληλο πρόσθετο εξάρτημα.

Σύστημα ανύψωσης φορτίου

 1. Ελέγξτε τις περόνες και τις διατάξεις ασφάλισης κάθε περόνης: Σωστή στερέωση, απουσία ζημιών
 2. Βεβαιωθείτε ότι τα πρόσθετα εξαρτήματα λειτουργούν σωστά. Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.
Προκαταρκτικός έλεγχος λειτουργίας στο smartphone πριν από την έναρξη της βάρδιας

Ο ηλεκτρονικός προκαταρκτικός έλεγχος λειτουργίας

Αν οι οδηγοί σας διαθέτουν smartphone, η εφαρμογή προκαταρκτικού ελέγχου λειτουργίας της Linde Material Handling τούς βοηθά να διενεργούν καθημερινούς ελέγχους ασφάλειας. Οι οδηγοί, χρησιμοποιώντας απλά το smartphone ή το tablet τους, μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι το περονοφόρο μηχάνημα είναι κατάλληλο για χρήση. Αντί να συμπληρώνει κάποιο έντυπο, ο υπάλληλος logistics απαντά σε ερωτήσεις για την κατάσταση του μηχανήματος μέσα από την οθόνη αφής της συσκευής του. Μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου μπορεί το περονοφόρο μηχάνημα ή το μηχάνημα διακίνησης φορτίων αποθήκης να τεθεί σε λειτουργία. Έτσι, η ηλεκτρονική εφαρμογή αποτελεί ένα εύχρηστο και έξυπνο εργαλείο για μεγαλύτερη ασφάλεια και υψηλότερες επιδόσεις.

Μάθετε περισσότερα