Τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ασφάλειας

Για εγγυημένη ασφάλεια
Σύμβουλος service της Linde με πελάτη

Η ασφάλεια των βιομηχανικών μηχανημάτων εκτός του ότι εγγυάται την ομαλή λειτουργία, σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί νομική υποχρέωση. Οι σχετικές απαιτήσεις τροποποιούνται διαρκώς. Η Linde Material Handling παρακολουθεί τις εξελίξεις και εκτελεί εγκαίρως τους προδιαγραφόμενους ελέγχους για λογαριασμό σας. Για παράδειγμα, συμπεριλαμβάνονται οι έλεγχοι σύμφωνα με την οδηγία FEM 4.004, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην Ευρώπη, καθώς και έλεγχοι ραφιών, έλεγχοι μπαταρίας και φορτιστή. Επιπλέον, σε πολλές περιοχές, η Linde προσφέρει service ελαστικών, παρέχει συμβουλές για τη βέλτιστη κατανάλωση ενέργειας και αναλαμβάνει τον προσεκτικό καθαρισμό περονοφόρων μηχανημάτων και μηχανημάτων διακίνησης φορτίων αποθήκης, που διασφαλίζει την αξία μεταπώλησής τους.

Εγγύηση νομικής συμμόρφωσης χάρη στους ετήσιους ελέγχους

Ο νομοθέτης απαιτεί κατά κανόνα τον πλήρη έλεγχο περονοφόρων και μηχανημάτων διακίνησης φορτίων αποθήκης από εμπειρογνώμονες τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Για παράδειγμα, στην Ευρώπη, οι έλεγχοι προβλέπονται από τις διατάξεις της οδηγίας FEM 4.004. Η εφαρμογή της οδηγίας FEM 4.004 ρυθμίζεται από την εθνική νομοθεσία. Οι επιθεωρήσεις αφορούν όλα τα βασικά στοιχεία και τις πάσης φύσεως λειτουργίες των βιομηχανικών μηχανημάτων, καθώς και των χειροκίνητων παλετοφόρων, των γερανών και των ανυψωτικών εξεδρών συνεργείου. Απαιτείται ο διεξοδικός έλεγχος έως 100 σημείων, από τον εξοπλισμό ανύψωσης έως τη μονάδα μετάδοσης κίνησης και τα φρένα, καθώς και τα καθίσματα, τις μπαταρίες και τις επιγραφές. Η ομάδα service της Linde αναλαμβάνει τον πλήρη ετήσιο έλεγχο, εργαζόμενη με απόλυτο επαγγελματισμό και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εκάστοτε χώρας, ενώ παρέχει επίσης όλα τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Τι σημαίνει αυτό για εσάς:

  • Εγγύηση πλήρους νομικής συμμόρφωσης
  • Αυτόματη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές του κατασκευαστή
  • Βιώσιμη και μόνιμη ασφάλεια για τους εργαζομένους σας
  • Επισκόπηση της ακριβούς κατάστασης του στόλου
  • Έγκαιρη διενέργεια ελέγχων χάρη στην υπηρεσία υπενθύμισης

Οι εμπειρογνώμονες της Linde υποδεικνύουν επίσης ποια ελαττώματα πρέπει να αποκατασταθούν κατά προτεραιότητα ώστε να αποφευχθούν παρεπόμενες ζημιές. Έτσι, ο έλεγχος σάς προσφέρει διπλό όφελος.

Έλεγχοι συμμόρφωσης ραφιών: Καμία ζημιά δεν περνά απαρατήρητη

Οι συνήθως στενοί διάδρομοι στο εσωτερικό των αποθηκών προκαλούν συχνά τη σύγκρουση των περονοφόρων μηχανημάτων με τα ράφια. που καταπονούνται, άλλωστε, συχνά από το μεγάλο βάρος των αποθηκευμένων προϊόντων. Συνεπώς, ο νομοθέτης, παντού στον κόσμο, έχει θεσπίσει επίσης συστηματικούς ελέγχους των ραφιών. Αυτό σημαίνει ότι τα ράφια πρέπει να επιθεωρούνται σε ετήσια βάση, μεταξύ άλλων, για ζημιές λόγω κρούσης, σημεία καθίζησης και ελαττωματικές συνδέσεις. Στην Ευρώπη, οι συγκεκριμένοι έλεγχοι ορίζονται αναλυτικά στο πρότυπο DIN EN 15635. Διάφοροι συνεργάτες service της Linde μπορούν να αναλάβουν τους ελέγχους των ραφιών της εταιρείας σας για να είστε σίγουροι ότι συμμορφώνεστε προς τις νομικές υποχρεώσεις σας. Οι έλεγχοι εκτελούνται κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και χωρίς διακοπές της ροής εργασιών. Επιπλέον, είμαστε ασφαλώς δίπλα σας για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών.

Άποψη μέσω της γυάλινης οροφής ενός περονοφόρου Linde
Αλλαγή ελαστικών για περονοφόρο Linde

Πάντα σε ετοιμότητα λειτουργίας χάρη στην υπηρεσία service ελαστικών

Τα πλήρως λειτουργικά ελαστικά δεν αποτελούν απλώς νομική υποχρέωση, αλλά εγγυώνται τον αποτελεσματικό και ασφαλή χειρισμό του περονοφόρου. Η υπηρεσία service ελαστικών της Linde αναλαμβάνει τις απαιτούμενες αλλαγές ελαστικών, μειώνοντας στο ελάχιστο τον χρόνο εκτός λειτουργίας. Μέσω της χρήσης εφεδρικής ζάντας η εγκατάσταση των νέων ελαστικών εκτελείται γρήγορα και, αν μας το ζητήσετε, αναλαμβάνουμε επίσης την απόρριψη των παλιών σας ελαστικών.

Οι μπαταρίες που ελέγχονται διαρκούν περισσότερο

Γνωρίζατε ότι η μπαταρία ευθύνεται για σχεδόν το ένα τρίτο των συνολικών εξόδων ενός ηλεκτροκίνητου περονοφόρου μηχανήματος; Τόσο σημαντική είναι λοιπόν μια πλήρως λειτουργική και, κυρίως, ανθεκτική μπαταρία. Γιατί μόνο έτσι μπορούν να αποφευχθούν ανεπιθύμητες μεγάλες δαπάνες. Η ανεπαρκής συντήρηση και καθαρισμός της μπαταρίας μπορεί να καταστρέψουν την μπαταρία, να μειώσουν την αυτονομία της και να επιταχύνουν την εκφόρτιση. Έτσι, αναπόφευκτα απαιτείται η χρονοβόρα διαδικασία της ενδιάμεσης φόρτισης. Η υπηρεσία service μπαταριών της Linde ανιχνεύει τα ελαττώματα εγκαίρως, παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ελαχιστοποιεί τους χρόνους εκτός λειτουργίας και προλαμβάνει τυχόν ακριβές επισκευές.

Έλεγχος φορτιστών

Ο έλεγχος των φορτιστών επιβάλλεται από τον νόμο, αλλά συμβάλλει ταυτόχρονα στην παράταση της διάρκειας ζωής, καθώς και στην καλύτερη σχέση κόστους-αποδοτικότητας των περονοφόρων μηχανημάτων. Υπάρχουν πολλοί συνεργάτες service της Linde που μπορούν να ελέγχουν τους φορτιστές σας σε συστηματική βάση κατόπιν αιτήματος. Έτσι διασφαλίζεται η βέλτιστη φόρτιση της μπαταρίας και τα περονοφόρα μηχανήματά σας λειτουργούν εγγυημένα αποτελεσματικά και βρίσκονται πάντα σε ετοιμότητα λειτουργίας.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ενέργειας εξοικονομούν πόρους

Η κατανάλωση ενέργειας είναι οικονομικό ζήτημα με μεγάλη σπουδαιότητα για τη βιωσιμότητα μιας εταιρείας. Η Linde, μέσω πολυάριθμων εκπροσώπων της, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες λειτουργίας. Εξετάζονται, για παράδειγμα, η επιλογή του κατάλληλου μεγέθους και τύπου μπαταρίας, καθώς και ο αριθμός μπαταριών και φορτιστών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Ανάλογα με τον χώρο λειτουργίας, ίσως θα ήταν για παράδειγμα προτιμότερη η χρήση κεντρικού σταθμού φόρτισης. Οι ειδικοί μας θα σας βοηθήσουν να βελτιστοποιήσετε τις δαπάνες κατανάλωσης ενέργειας και να διαμορφώσετε το κατάλληλο σύστημα τροφοδοσίας ενέργειας με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Καθημερινή προστασία με τη βοήθεια του πίνακα service μπαταρίας

Παράλληλα με τους υποχρεωτικούς ελέγχους, οι οδηγοί των περονοφόρων μπορούν και εκείνοι να συνεισφέρουν καθημερινά στην προστασία της μπαταρίας. H κονσόλα για το service μπαταρίας της Linde προσφέρει προστασία και βοήθεια κατά την καθημερινή φόρτιση και τον έλεγχο των μπαταριών μολύβδου-οξέος. Χάρη στην κονσόλα service για την μπαταρία υπάρχουν πάντα συγκεντρωμένα και διαθέσιμα σε κεντρική θέση εντός των εγκαταστάσεων όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για τη συντήρηση, όπως προστατευτικά γυαλιά, γάντια και προϊόντα οφθαλμικών πλύσεων. Επιπλέον, στην κονσόλα είναι αναρτημένες οδηγίες σε δώδεκα γλώσσες για τον τρόπο φόρτισης των μπαταριών μολύβδου-οξέος. Συνεπώς, η κονσόλα για το service της μπαταρίας βελτιώνει την ασφάλεια στον χώρο εργασίας και επιταχύνει τις εργασίες φροντίδας και συντήρησης της μπαταρίας.

Για τον πίνακα service επικοινωνήστε με τον εμπορικό σας αντιπρόσωπο
Εργαζόμενος μπροστά από την κονσόλα service μπαταρίας της Linde

Καθαριότητα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Οι εταιρείες συχνά φαίνεται να θεωρούν τον καθαρισμό των περονοφόρων μηχανημάτων και των μηχανημάτων διακίνησης φορτίων ως αγγαρεία, και γι’ αυτό συχνά παραμελείται. Επιπλέον, είτε οι εργαζόμενοι δεν έχουν χρόνο είτε ο εργοδότης δεν είναι πρόθυμος να επιβαρυνθεί με το κόστος επαγγελματικών υπηρεσιών καθαρισμού. Ωστόσο, αγνοούν το γεγονός ότι πρόκειται για ένα κόστος που τους εξοικονομεί μακροπρόθεσμα πολύ μεγαλύτερες δαπάνες. Η έλλειψη καθαριότητας επιφέρει μεγάλη υποβάθμιση της αξίας του μηχανήματος. Άλλωστε, η ελκυστική εμφάνιση αποτελεί κίνητρο για τους εργαζομένους να χειρίζονται τον εξοπλισμό με προσοχή. Επιπλέον, οι ρύποι αυξάνουν τη φθορά.

Σε πολλές περιοχές η Linde προσφέρει υπηρεσίες τακτικού επαγγελματικού καθαρισμού περονοφόρων, απαλλάσσοντας έτσι τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους από την κοπιαστική αυτή υποχρέωση και διατηρώντας τα περονοφόρα μονίμως καθαρά και περιποιημένα.