ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ERGOTRAK, Εμπορική Μηχανημάτων και Βιομηχανικών Ειδών Α.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΡΙΩΝ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, εδρεύει στην Αθήνα
οδός Σιδηροκάστρου 5-7
ΥΠ/ΜΑ Θέση Πάτημα
196 00 Μάνδρα Αττικής

Τηλέφωνο: + 30 210 6239400
Fax: + 30 210 6201845
Email: ergotrak@ergotrak.gr

Νόμιμος εκπρόσωπος, Νικόλαος Πατσατζής, Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΦΜ.: 094394592, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ