Αντιεκρηκτικού τύπου οχήματα

Πάντα με ασφάλεια σε επικίνδυνο χώρο
Αντιεκρηκτικού τύπου περονοφόρα της Linde Material Handling με αντιεκρηκτική σχεδίαση

Σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας παράγονται, ως υποπροϊόντα της διαδικασίας παραγωγής, εκρηκτικά μείγματα αερίων, ατμοί, νέφη ή σύννεφα σκόνης. Αυτό ισχύει για τη βιομηχανία φαρμάκων και χημικών, την τυπογραφία και τη χαρτοποιία αλλά και την επεξεργασία δημητριακών ή ζάχαρης. Σε αντίστοιχες επιχειρήσεις τα οχήματα intralogistics πρέπει να διασφαλίζουν μέγιστη αντιεκρηκτική προστασία για την αποφυγή ατυχημάτων.

Γι’ αυτόν τον λόγο, διάφορα περονοφόρα οχήματα αντίβαρου, reach trucks, παλετοφόρα και περονοφόρα οχήματα στοίβαξης παλετών της Linde Material Handling διατίθενται επίσης ως αντιεκρηκτικού τύπου οχήματα («Ex»). Έτσι, ολόκληρη η ροή υλικών σε μια επιχείρηση μπορεί και διεκπεραιώνεται υπό συνθήκες αντιεκρηκτικής προστασίας. Εξαρτήματα που ενδέχεται να σχηματίσουν σπινθήρες, όπως εξαρτήματα μετάδοσης κίνησης, τροχοί ή περόνες ανύψωσης, προστατεύονται μέσω μίας ειδικής επεξεργασίας της επιφάνειας.

Επιπλέον, η θερμοκρασία της επιφάνειας των εξαρτημάτων του οχήματος ρυθμίζεται ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος υπερθέρμανσης. Παρά τον πρόσθετο εξοπλισμό τα οχήματα διατηρούν όλα τα γνωστά χαρακτηριστικά της Linde: θετική σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, μεγάλη ικανότητα διακίνησης και εργονομικό σχεδιασμό.

Λειτουργία σε επικίνδυνες ζώνες σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα

Οι νόμιμες απαιτήσεις αντιεκρηκτικής προστασίας υποβάλλονται σε διαρκή επεξεργασία και τυποποίηση και πρέπει να ικανοποιούνται πλήρως μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι, τα αντιεκρηκτικού τύπου περονοφόρα και μηχανήματα αποθήκης της Linde συμμορφώνονται προς την ισχύουσα νομοθεσία, όπως άλλωστε και η αντίστοιχη τεκμηρίωση. Πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες (EN 1755), καθώς και τις απαιτήσεις της οδηγίας ATEX 2014/34/ΕΕ.

Η συμμόρφωση CE διασφαλίζεται από την εφαρμογή εναρμονισμένων προτύπων κατά τη διαδικασία ανάπτυξης των προϊόντων. Όλα τα σχετικά εξαρτήματα, οι μηχανισμοί και οι ηλεκτρονικές μονάδες, καθώς και ολόκληρο το όχημα υποβάλλονται σε σχετική δοκιμή και πιστοποιούνται από διαπιστευμένο, αναγνωρισμένου κύρους εργαστήριο δοκιμών. Η Linde προσφέρει οχήματα για χρήση σε δυνάμει εκρήξιμες ατμόσφαιρες που προκαλούνται λόγω αερίων, ατμών ή σκόνης και δημιουργούνται κατά την κανονική λειτουργία ή περιστασιακά (Ζώνη 1/Ζώνη 21) ή μόνο βραχυπρόθεσμα (Ζώνη 2/22). Τα οχήματα της κατηγορίας εξοπλισμού 2G/D ή 3G/D προσαρμόζονται ακριβώς στις εκάστοτε συνθήκες χρήσης, όπως αυτές περιγράφονται στο έγγραφο αντιεκρηκτικής προστασίας του πελάτη.

Ηλεκτρικά περονοφόρα με χαρακτηριστικά αντιεκρηκτικής προστασίας
Αντιεκρηκτικού τύπου οχήματα της Linde

Χαρακτηριστικά αντιεκρηκτικής προστασίας

Τα οχήματα της Linde που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τις ανάγκες χρήσης σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες συνδυάζουν τα αποδεδειγμένα πια πλεονεκτήματα της βασικής σειράς οχημάτων με πλήρη χαρακτηριστικά αντιεκρηκτικής προστασίας σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες περί αντιεκρηκτικού εξοπλισμού ΑΤΕΧ.

Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός του μηχανήματος, για παράδειγμα μοτέρ, ηλεκτρικά χειριστήρια, αισθητήρες, διακόπτες ή οθόνες προστατεύονται από μία σειρά μέτρων προστασίας για την αποφυγή ανάφλεξης. Έτσι, η Linde χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως περιβλήµατα ανθεκτικά στη φλόγα, εγκιβωτισμό ανθεκτικό στην πίεση, αυξημένη ασφάλεια, εγγενή ασφάλεια, χυτό εγκιβωτισμό, στεγανοποιημένα συστήματα, μη αναφλέξιμες διατάξεις, καθώς και περιβλήματα προστασίας από αναθυμιάσεις.

Τα μηχανικά μέσα λειτουργίας προστατεύονται με ειδικές κατασκευαστικές διατάξεις. Στις περόνες και στα φρένα προλαμβάνεται ο σχηματισμός μηχανικών σπινθήρων. Τα πλαστικά εξαρτήματα, όπως για παράδειγμα πατάκια, ελαστικά τροχών, δεξαμενές καυσίμων και ταπετσαρίες προστατεύονται έναντι του σχηματισμού επικίνδυνου ηλεκτροστατικού φορτίου.

Η ηλεκτρονική παρακολούθηση της θερμοκρασίας διασφαλίζει ότι ακόμα και υπό ακραίες συνθήκες χρήσης η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια.

Κατασκευή βάσει κατηγορίας κινδύνου έκρηξης και κατηγορίας θερμοκρασίας

Κατά τη διάρκεια σχεδιασμού του αντιεκρηκτικού τύπου βιομηχανικών οχημάτων, οι μηχανικοί της Linde εφαρμόζουν τεχνολογίες που έχουν σχεδιαστεί για τις εκάστοτε προκαθορισμένες κατηγορίες κινδύνου έκρηξης και θερμοκρασίας. Τα εν δυνάμει εκρηκτικά υλικά ανάλογα με τα επίπεδα κινδύνου έκρηξης που παρουσιάζουν, ταξινομούνται στην αντίστοιχη κατηγορία. Για υλικά που κατατάσσονται σε υψηλότερες κατηγορίες κινδύνου έκρηξης, όπως το υδρογόνο, απαιτούνται πιο εκτεταμένα μέσα προστασίας για τα οχήματα. Επιπλέον, τα υλικά ταξινομούνται βάσει της θερμοκρασίας στην οποία, μόλις μετατραπούν σε αέριο ή νέφος, γίνονται εκρήξιμα. Τα εξαρτήματα των βιομηχανικών οχημάτων σχεδιάζονται αντιστοίχως.

Καινοτόμες τεχνολογίες για σχεδιασμό αντιεκρηκτικής προστασίας

Χάρη στη στενή συνεργασία των τμημάτων ανάπτυξης βασικών και αντιεκρηκτικών βιομηχανικών οχημάτων της Linde, τα καινοτόμα συστήματα υποβοήθησης, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και οι εκδόσεις ειδικού εξοπλισμού είναι διαθέσιμα σε πολύ σύντομο χρόνο, εάν το όχημα επιλεγεί για χρήση σε δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα. Διατίθεται μεγάλη γκάμα προαιρετικού ειδικού εξοπλισμού, όπως το σύστημα διαχείρισης στόλου Linde connect, το Linde BlueSpot αλλά και ο νέος προβολέας εργασίας Linde VertiLight. Έτσι, οι στόλοι μηχανημάτων που διαθέτουν βασικά και αντιεκρηκτικού τύπου οχήματα μπορούν να διαθέτουν τα ίδια επίπεδα άνεσης και ασφάλειας.

Άψογος συντονισμός

Βίντεο για χειροκίνητο χειρισμό βαρελιών

Χειροκίνητος χειρισμός βαρελιών

Περονοφόρο όχημα στοίβαξης με χειροκίνητο χειρισμό μεταφοράς βαρελιών για τις ζώνες περιβάλλοντος όπου υφίστανται κατηγορίες κινδύνου έκρηξης τύπου 1 και 21

Βίντεο για εξ αποστάσεως χειρισμό μεταφοράς βαρελιών

Εξ αποστάσεως χειρισμός μεταφοράς βαρελιών

Περονοφόρο όχημα ανύψωσης με εξ αποστάσεως χειρισμό μεταφοράς βαρελιών για τις Ζώνες κινδύνου τύπου 1 και 21

Service

Για τις εφαρμογές σε επικίνδυνη εκρηκτική ατμόσφαιρα μπορείτε επίσης να βασιστείτε στο αξιόπιστο δίκτυο service μας. Οι τεχνικοί μας, που έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με τους κανονισμούς περί αντιεκρηκτικής προστασίας, φροντίζουν ώστε το αντιεκρηκτικό όχημά σας να παραμένει σε ετοιμότητα λειτουργίας και να ολοκληρώνει με επιτυχία τις προβλεπόμενες από τον νόμο δοκιμές. Όπως ακριβώς ισχύει για τις βασικές εκδόσεις οχημάτων, οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες service της Linde σε όλο τον κόσμο έχουν στη διάθεσή τους ανταλλακτικά για τα αντιεκρηκτικά οχήματα μέσω κεντρικού συστήματος διάθεσης που λειτουργεί 24 ώρες/24ωρο και 7 ημέρες/εβδομάδα. Αυτά τα ανταλλακτικά παραμένουν διαθέσιμα για πολύ καιρό μετά την κατάργηση της σειράς οχημάτων.