Logistic trains

Σε εναρμόνιση με τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής
Μηχανήματα έλξης τρέιλερ της Linde σε σχηματισμό συρμού (logistics trains) σε μονάδα παραγωγής

Δομοστοιχειωτά, ευέλικτα και οικονομικά

Η σύγχρονη βιομηχανική παραγωγή βασίζεται σε διαδικασίες άψογα συντονισμένες, ώστε η παράδοση των υλικών στις γραμμές παραγωγής να εκτελείται έγκαιρα και με τη σωστή σειρά. Ως αποτέλεσμα, η ροή υλικών στη βιομηχανική παραγωγή αποτελεί τον πλέον καθοριστικό παράγοντα κερδοφορίας. Με τα logistic trains LT10 – LT20, η Linde Material Handling προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις στις ειδικές απαιτήσεις των πελατών για τη συγχρονισμένη μεταφορά υλικών σε μεγάλες αποστάσεις εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποδοτικότητα και ευελιξία. Τα logistic trains συμπληρώνουν την γκάμα προϊόντων της Linde σε περονοφόρα μηχανήματα και εξοπλισμό διακίνησης φορτίων, και αποτελούνται από ελκυστήρες ρυμούλκησης που μπορεί έκαστος να συνδυαστεί με διαφορετικές μονάδες τρέιλερ για να μεταφέρει τροχήλατους φορείς φορτίων ή παλέτες. Μπορούν να μεταφέρουν φορτίο βάρους έως 2.000 kg ανά μονάδα τρέιλερ και είναι ιδανικά για εσωτερικές μεταφορές σε αποστάσεις 150 m και άνω, καθώς μεταφέρουν πιο γρήγορα μεγαλύτερους όγκους φορτίων. Η σχέση κόστους-αποδοτικότητας των logistic trains της Linde προκύπτει από την τυποποίηση της ροής υλικών, την αυξημένη ασφάλεια για το προσωπικό και τα υλικά, καθώς και την ποικιλία εφαρμογών που μπορούν να διαχειριστούν οι μονάδες ρυμουλκούμενων, επιτρέποντας τη μεταφορά κάθε είδους φορτίου ή εμπορεύματος - παλετών, κλωβών ή μεμονωμένων αντικειμένων. Όλα τα μοντέλα logistic trains της Linde χαρακτηρίζονται από υψηλή ευστάθεια (χωρίς ανατροπές), σταθερότητα κατεύθυνσης και μικρό κύκλο στροφής.

Βελτιωμένες επιδόσεις με τα Linde logistic trains

Σημαντική σημείωση: Η αποτελεσματική διακίνηση φορτίων

Τα βασικά πλεονεκτήματα των Linde logistic trains είναι η ταχύτητα και η ακρίβεια κατά τη διακίνηση φορτίων, καθώς και η ευελιξία με την οποία οι μονάδες ρυμουλκουμένων μπορούν να προσαρμόζονται γρήγορα σε όλους τους τύπους εμπορευμάτων εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Κάθε μονάδα διαθέτει ελάχιστο κύκλο στροφής ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται ακόμη και σε εξαιρετικά περιορισμένο χώρο. Όλα τα συστήματα συρμών της Linde συνδυάζονται με διάφορα πλαίσια φόρτωσης, τα οποία διαθέτουν λειτουργία ανύψωσης ώστε να ανυψώνουν τα τροχήλατα για τη μεταφορά και στη συνέχεια να τα χαμηλώνουν και πάλι για την εκφόρτωση. Έτσι, η μεταφορά εμπορευμάτων με τα logistic trains της Linde δεν είναι απλά αποτελεσματική και γρήγορη, αλλά και ασφαλέστερη και ενεργειακά αποδοτικότερη σε σύγκριση με τη μεταφορά φορτίων από μεμονωμένα μηχανήματα.

Ευέλικτος συνδυασμός

Τα διαφορετικά και ελεύθερα συνδυαζόμενα πλαίσια μπορούν να συνδυαστούν γρήγορα και εύκολα με όλους τους τύπους εμπορευμάτων, που μεταφέρονται συνήθως εντός των εγκαταστάσεων μιας επιχείρησης. Μπορούν να μεταφέρουν διάφορα τροχήλατα φορτίων και τροχήλατα μεταλλικά κιβώτια, τα οποία στερεώνονται αυτόματα με μηχανισμό ασφαλείας και ο οποίος διατίθεται στον βασικό εξοπλισμό.

Logistic trains LT10 – LT20 από τη Linde Material Handling

Ασφάλεια και εργονομία

Οι μεμονωμένες διαδρομές μεταφοράς αυξάνουν την κυκλοφορία των μηχανημάτων εντός των εγκαταστάσεων παραγωγής όπου ο χώρος είναι συχνά περιορισμένος. Ως αποτέλεσμα, το logistic train της Linde δεν προσφέρει μόνο ασφάλεια κατά τον χειρισμό για τον ίδιο τον οδηγό, αλλά μειώνει και την κίνηση εντός της αποθήκης. Επιπλέον, το logistic train κινείται μόνο ευθεία και δεν χρειάζεται να παρεκκλίνει ή να στρίβει για τη φορτοεκφόρτωση του φορτίου, με αποτέλεσμα να απαιτεί ελάχιστο χώρο. Τα φορτία βρίσκονται πίσω από τον οδηγό, πλήρως ασφαλισμένα, έτσι ώστε ο οδηγός να επικεντρώνεται αποκλειστικά στην οδήγηση απολαμβάνοντας την περιμετρική ορατότητα που του προσφέρεται. Ολόκληρος ο συρμός μηχανημάτων ασφαλίζεται μέσω συστήματος ακινητοποίησης και δεν μπορεί να τεθεί σε κίνηση προτού ανυψωθούν όλα τα πλαίσια φόρτωσης. Η εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση σε δάπεδο, σε συνδυασμό με μηχανική προστασία του φορτίου που ασφαλίζει αυτόματα μετά τη φόρτωση, καθιστούν τον συρμό μηχανημάτων μια πολύτιμη προσθήκη για κάθε εφοδιαστική αλυσίδα εμπορευμάτων. Οι ελκυστήρες ρυμούλκησης διαθέτουν σύστημα υποβοήθησης οδηγού που περιορίζει αυτομάτως την ταχύτητα στις στροφές για να αποφευχθούν ατυχήματα λόγω ανατροπής. Όλες οι μονάδες τρέιλερ για τα logistic trains της Linde συνδέονται μεταξύ τους και με τον ελκυστήρα μέσω καλωδίων μεταφοράς δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός μπορεί να χειρίζεται κεντρικά από την καμπίνα τη λειτουργία ανύψωσης για όλα τα ρυμουλκούμενα. Μπορεί με μια ματιά να ελέγξει εάν όλα τα πλαίσια φόρτωσης έχουν ανυψωθεί για να ξεκινήσει η μεταφορά.

Ακρίβεια στην οδήγηση και ευκολία στον χειρισμό

Για μέγιστη ακρίβεια κατά την οδήγηση των logistic trains, όλα τα τρέιλερ διαθέτουν σύστημα διεύθυνσης των τροχών προς όλες τις κατευθύνσεις. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται εξαιρετικά μικρός κύκλος στροφής -ακόμη και όταν υπάρχουν συνδεδεμένα τέσσερα τρέιλερ- για παράδειγμα, στον στενό χώρο ανάμεσα στις γραμμές παραγωγής. Οι τροχοί των ρυμουλκουμένων των logistic trains της Linde είναι προσαρμοσμένοι σε άξονες κλίσης. Έτσι τα φορτία μεταφέρονται με ελάχιστο κίνδυνο ζημιών. Με τη χρήση ειδικού τρέιλερ με πλαίσιο τύπου γερανογέφυρας τα μεταφερόμενα εμπορεύματα μπορούν να φορτώνονται ή να εκφορτώνονται από τις δύο πλευρές του μηχανήματος. Η αποσπώμενη βάση στο κέντρο προσφέρει ευελιξία στον χειρισμό διαφόρων μεγεθών φορτίων. Όλα τα ρυμουλκούμενα είναι εξοπλισμένα με αθόρυβο μηχανισμό ανύψωσης ακριβείας, που επιτρέπει την ομαλή ανύψωση των μεταφερόμενων φορτίων.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Τα logistic trains της Linde κρύβουν ήδη μέσα τους το μέλλον. Οι ψηφιακά ελεγχόμενες διαδικασίες παραγωγής επιβάλλουν ολοένα μεγαλύτερη ακρίβεια και συνέπεια στα logistics. Απαιτούνται πλέον τεχνολογίες networked logistics όπου μηχανές, εμπορεύματα και συστήματα μεταφοράς επικοινωνούν μεταξύ τους για να διασφαλίζεται η όσο το δυνατόν πιο αποδοτική μεταφορά των εμπορευμάτων. Το επόμενο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η παραγωγή logistic trains, που κινούνται αυτόνομα μέσα σε χώρους παραγωγής και ελέγχονται κεντρικά. Τα logistic trains της Linde είναι ήδη εξοπλισμένα με πανίσχυρους αισθητήρες, ενεργοποιητές και συστήματα ελέγχου πάνω στα οποία μπορούν μελλοντικά να εφαρμοστούν κατάλληλες λύσεις. Το σύστημα οδήγησης του συρμού μηχανημάτων της Linde συντονίζει τις εντολές οδήγησης και προτείνει στον οδηγό τη βέλτιστη διαδρομή. Στον πίνακα ελέγχου του λογισμικού προβάλλονται συνοπτικά όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και μπορούν να αναλύονται για τις ανάγκες βελτιστοποίησης των διαδικασιών.

5 φορές μεγαλύτερη απόδοση

Καλύτερη απόδοση

Τα logistic trains της Linde λειτουργούν αποδοτικά, καθώς είναι ικανά να μεταφέρουν και να μετακινούν μεγάλους όγκους υλικών. Αυτό τα καθιστά ιδανικά για χρήση στη συγχρονισμένη παραγωγή.

Μεγαλύτερη ασφάλεια

Τα logistic trains της Linde διαθέτουν σύστημα ακινητοποίησης για λόγους ασφάλειας: Οι συρμοί δεν μπορούν να τεθούν σε κίνηση προτού ανυψωθούν όλα τα πλαίσια φόρτωσης στις μονάδες ρυμουλκουμένων.

Καλύτερη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας

Με ανυψωτική ικανότητα έως 8.000 kg, τα logistic trains διακινούν μεγάλο όγκο υλικών ανά εντολή εργασίας και είναι, άρα, μια εξαιρετικά οικονομική επιλογή για τον κλάδο των intralogistics.

Περισσότερη προσοχή

Τα logistic trains της Linde μπορούν προαιρετικά να εξοπλιστούν με ανάρτηση και μηχανισμό ομαλής ανύψωσης. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η προσεκτική μετακίνηση των φορτίων στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων μιας επιχείρησης.

Περισσότερη άνεση

Τα logistic trains της Linde προσφέρουν μέγιστη άνεση στον σταθμό εργασίας του οδηγού. Επιπλέον, ο μηχανισμός ανύψωσης των παντός είδους ρυμουλκουμένων μπορεί να ελέγχεται μέσω αισθητήρα, ο οποίος ενεργοποιείται με το πόδι του χειριστή.

Περονοφόρα μηχανήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας

Στα logistic trains της Linde κανένα μηχάνημα δεν είναι πανομοιότυπο με κάποιο άλλο. Εκτός του βασικού εξοπλισμού, καθένα από τα τρία μοντέλα μπορεί να αναβαθμιστεί με μια σειρά πρόσθετων χαρακτηριστικών που δεν περιορίζονται απλώς στον προαιρετικό εξοπλισμό προστασίας από τις καιρικές συνθήκες για τα διάφορα ρυμουλκούμενα, καθώς και με προαιρετικούς μηχανισμούς ασφάλισης και φωτισμό. Επιπλέον, οι διάφορες απαιτήσεις των πελατών αναφορικά με τα μέσα μεταφοράς που πρέπει να χρησιμοποιηθούν καλύπτονται με ευελιξία. Διατίθεται επίσης προαιρετικά ειδική βαφή σε χρώματα πέραν του κόκκινου της Linde.