Δυναμικός Έλεγχος Ιστού (Dynamic Mast Control) από τη Linde Material Handling

Ασφαλής χειρισμός σε μεγάλα ύψη
Ιστός χωρίς ταλάντωση: Ο Δυναμικός Έλεγχος Ιστού (Dynamic Mast Control ) εξασφαλίζει ασφαλή και αποτελεσματικό χειρισμό φορτίου.

Αποτρέψτε την ταλάντωση ιστού

Ο αποθηκευτικός χώρος κοστίζει. Για τον λόγο αυτό αυξάνονται οι αποθήκες με ψηλά ράφια. Ωστόσο, αυτά συνεπάγονται και κινδύνους: Οι ιστοί των περονοφόρων reach trucks, που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις, αρχίζουν να ταλαντεύονται, όταν τα φορτωμένα reach truck καλούνται να προσεγγίσουν μεγαλύτερα ύψη. Οι συγκρούσεις στα ράφια και οι ζημιές σε φορτία και εξοπλισμό είναι αναπόφευκτες. Ο χειριστής επομένως πρέπει να περιμένει έως ότου ο ιστός σταματήσει να ταλαντεύεται. Αυτό κοστίζει πολύτιμο χρόνο. Το καινοτόμο σύστημα υποβοήθησης χειριστή, Δυναμικός Έλεγχος Ιστού (DMC) από τη Linde Material Handling, δίνει τη λύση στο πρόβλημα: Ένα ηλεκτρονικό σύστημα υψηλής απόκρισης (highly responsive) αντισταθμίζει τις κινήσεις του ιστού με συγκεκριμένες αντίθετες κινήσεις. Το σύστημα διασφαλίζει ότι η διαδικασία χειρισμού φορτίων σε μεγάλα ύψη γίνεται γρηγορότερα και ασφαλέστερα.

Reach truck με φορτίο σε μεγάλο ύψος

Στοχεύοντας ψηλά

Περίπου το 50% των reach trucks λειτουργούν σε ύψη άνω των 8m, μερικές φορές ακόμη και στα 13m. Ο Δυναμικός Έλεγχος Ιστού (DMC) της Linde αυξάνει την παραγωγικότητα και την ασφάλεια.

Καινοτομίες για αποτελεσματικές διαδικασίες φόρτωσης

Ταχύτερα, ασφαλέστερα, ομαλότερα - Η ευρηματική τεχνολογία ελέγχου και οδήγησης της Linde καθιστά πολύ πιο εύκολη τη διαδικασία φόρτωσης σε μεγάλο ύψος. Δεν απαιτείται καμία ενεργή παρέμβαση εκ μέρους του χειριστή. Τα ηλεκτρονικά συστήματα του περονοφόρου λειτουργούν εξ ολοκλήρου στο παρασκήνιο.

Ο ηλεκτρικός κινητήρας που σχεδίασε και ανέπτυξε η Linde, μπορεί να ελεγχθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια και ευαισθησία, σε σύγκριση με έναν υδραυλικό κινητήρα που παραδοσιακά χρησιμοποιείται στα περονοφόρα.

Η άμεση απόκριση και συνεργασία του ηλεκτρικού μοτέρ μετατόπισης του ιστού και των χειριστηρίων, έχει ως αποτέλεσμα έναν σταθερό ιστό που καθιστά τον χειρισμό πολύ πιο αποτελεσματικό: Ένας κύκλος φόρτωσης χρησιμοποιώντας το σύστημα DMC είναι περίπου 17 δευτερόλεπτα γρηγορότερος. Μειώνεται επίσης το κόστος, που προκύπτει, από πιθανά ατυχήματα.

  • Αισθητήρες στην κορυφήτου ιστού ανιχνεύουνοποιαδήποτε ταλάντωση.
  • Ταυτόχρονα, οι μονάδες μέτρησηςκαθορίζουντο τρέχον ύψος ανύψωσης και το βάρος φορτίου.
  • Μια κεντρικήμονάδα ελέγχουεπεξεργάζεται όλα τα δεδομένα και στέλνει σήματα ελέγχου στο ηλεκτρικό μοτέρ μετατόπισης του ιστού.
  • Οηλεκτροκινητήρας μετατόπισης του ιστούεξισορροπεί τις ταλαντώσεις και κάθε κάμψη του ιστού με συγκεκριμένες αντίθετες κινήσεις.

Σχετικό Video για το Dynamic Mast Control
Animation για το Dynamic Mast Control
Σχετικό Video για το Dynamic Mast Control
Animation για το Dynamic Mast Control

Για μεγαλύτερη απόδοση χειρισμού με DMC

1. Ασφαλέστερα:Κάθε κίνηση του φορτίου είναι ομαλή και σταθερή. Αυτό αυξάνει την ασφάλεια οδηγού και φορτίου.

2. Γρηγορότερα:Ο οδηγός δεν χρειάζεται να περιμένει τον ιστό να σταματήσει να ταλαντεύεται. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να τοποθετήσει στα ράφια φορτία πιο γρήγορα και να τα συλλέξει εξίσου γρήγορα.

3. Ομαλότερα:Όταν οι ιστοί τους ταλαντεύονται, τα περονοφόρα οχήματα συγκρούονται συχνά με ράφια ή με παλέτες που είναι στην πίσω σειρά ραφιών. Το DMC ελαχιστοποιεί αυτόν τον κίνδυνο. Το φορτίο τοποθετείται με ακρίβεια στη σωστή θέση.