Εργαζόμενος στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης με προσαρτημένο Portable Unit.
Linde Safety Guard

Το σύστημα υποβοήθησης που ανιχνεύει τον κίνδυνο προτού καν εμφανιστεί

Ασφάλεια όταν τη χρειάζεστε

Τι θα συνέβαινε αν οι άνθρωποι, ο εξοπλισμός διακίνησης φορτίων και οι υποδομές μπορούσαν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους;

Ένα περονοφόρο της Linde ξεφορτώνει ένα μεγάλο φορτηγό.

Παντού όπου χρησιμοποιούνται βιομηχανικά μηχανήματα παρατηρείται μια σύνθετη αλληλεπίδραση ανθρώπου και μηχανής. Το Linde Safety Guard είναι ένα καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης που προειδοποιεί έγκαιρα για πιθανούς κινδύνους.

Κατά τις εργασίες διακίνησης υλικών, όπως τη φόρτωση και την εκφόρτωση φορτηγών, μπορεί να προκύψουν δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις. Σε συνθήκες όπου βιομηχανικά μηχανήματα και προσωπικό εργάζονται σε πολύ κοντινή απόσταση, αποδεικνύεται συχνά απαιτητικός και δύσκολος ο έλεγχος των παραγόντων κινδύνου. Μπορεί να προκληθούν ακόμη και τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, αν επαληθευτεί το χειρότερο σενάριο.

Οι εργασίες διακίνησης υλικών προϋποθέτουν σε κάθε τους πτυχή την απερίσπαστη προσοχή όλου του προσωπικού που συμμετέχει. Τυφλές γωνίες, χώροι με περιορισμένη ορατότητα και θόρυβοι που αποσπούν την προσοχή αποτελούν μόνιμους παράγοντες κινδύνου σε χώρους εργασίας στους τομείς των intralogistics και της βιομηχανικής παραγωγής.

Ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης: Το Linde Safety Guard

Το Linde Safety Guard είναι ένα καινοτόμο σύστημα υποβοήθησης που αυξάνει την ασφάλεια τόσο για τους χειριστές περονοφόρων όσο και για τους πεζούς που εργάζονται δίπλα στα μηχανήματα. Τα ενεργητικά μέσα προειδοποίησης εγγυώνται ότι σε περίπτωση κινδύνου όλοι οι εμπλεκόμενοι μπορούν να αντιδράσουν άμεσα. Ανάλογα με τον σκοπό χρήσης του και τον εγκατεστημένο εξοπλισμό, το σύστημα Safety Guard προειδοποιεί για επικείμενο κίνδυνο μέσω ακουστικών σημάτων, φωτισμού LED που αναβοσβήνει ή δονήσεων. Έτσι οι κίνδυνοι μπορούν να αντιμετωπιστούν, προτού προκληθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Αυτό το μοναδικό σύστημα ασφάλειας κατασκευάστηκε από τη νεοφυή εταιρεία Comnovo, που εξαγοράστηκε από τη Linde Material Handling τον Ιούλιο του 2017. Το σύστημα ενσωματώνεται στα βιομηχανικά μηχανήματα της Linde Material Handling από τις αρχές του 2016. Από τότε, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε διάφορους κλάδους.

Μια γραφική αναπαράσταση απεικονίζει τα πεδία εφαρμογής του Linde Safety Guard.

Πάντα με ασφάλεια

Υπερβολική ταχύτητα, εργαζόμενοι που παρεμβαίνουν στην πορεία του περονοφόρου, χαμηλή ορατότητα: Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε ατυχήματα κατά τη χρήση βιομηχανικών μηχανημάτων. Το σύστημα Linde Safety Guard μπορεί να διαμορφωθεί κατά τρόπο που να ανιχνεύει συγκεκριμένους κινδύνους.

Επικίνδυνες ζώνες στον χώρο εργασίας για βιομηχανικά μηχανήματα και πεζούς

Στις γωνίες, στις διασταυρώσεις ή στις εισόδους στεγασμένων χώρων, τα βιομηχανικά μηχανήματα μπορούν να απειλήσουν την ασφάλεια των πεζών. Το σύστημα Linde Safety Guard προειδοποιεί εγκαίρως τόσο τον χειριστή όσο και τους πεζούς. Ο προειδοποιητικός ήχος μεταδίδεται μέσα από τοίχους και ράφια με ακρίβεια έως και 10 cm. Οι προειδοποιήσεις ενεργοποιούνται μόνο όταν υπάρχει σαφής κίνδυνος, και αποφεύγονται έτσι τυχόν άκυροι συναγερμοί.

Υπερβολική ταχύτητα

Όταν τα βιομηχανικά μηχανήματα κινούνται με υπερβολική ταχύτητα σε χώρους όπου διέρχονται συχνά πεζοί, υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Επιπλέον, οι μακρινές, ευθείες διαδρομές μπορεί να βάλουν τους χειριστές σε πειρασμό και να υπερβούν το όριο της ασφαλούς ταχύτητας πορείας. Το Linde Safety Guard μειώνει αυτόματα την ταχύτητα πορείας στους κρίσιμους αυτούς χώρους.

Ατυχήματα μεταξύ περονοφόρων

Οι συγκρούσεις μεταξύ περονοφόρων σημειώνονται συχνά σε διασταυρώσεις όπου η ορατότητα είναι περιορισμένη ή ελάχιστη. Στις περιπτώσεις αυτές, το σύστημα Linde Safety Guard προειδοποιεί όλους τους χειριστές για περονοφόρα που βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση. Στον δέκτη Truck Unit που υπάρχει εγκατεστημένος στο μηχάνημα εμφανίζεται η κατεύθυνση από την οποία καταφθάνουν τα άλλα περονοφόρα. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των περονοφόρων που υπολογίζεται για την ενεργοποίηση της προειδοποίησης μπορεί να ρυθμιστεί.

Ασφάλεια στα μέτρα σας

Το σύστημα Linde Safety Guard αυξάνει την ασφάλεια του προσωπικού που εμπλέκεται στην εσωτερική κυκλοφορία στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. «Βλέπει» πίσω από γωνίες και μέσα από τοίχους, μειώνει αυτόματα την ταχύτητα και μπορεί να προγραμματιστεί για να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε σενάριο κινδύνου.

Το σύστημα Linde Safety Guard χρησιμοποιεί ζώνες προειδοποίησης για την πρόληψη ατυχημάτων. Οι πομποί τοποθετούνται στα βιομηχανικά μηχανήματα, σε τοίχους, σε ράφια ή προσαρτώνται ακόμα και στους ίδιους τους εργαζομένους. Έτσι διασφαλίζεται η ταχεία ανίχνευση, η έγκαιρη προειδοποίηση και η αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων.

Αν ένας πεζός και ένα περονοφόρο κινδυνεύουν να συγκρουστούν, τότε προειδοποιούνται ταυτόχρονα τόσο ο χειριστής όσο και ο πεζός. Στο περονοφόρο υπάρχει εγκατεστημένος ένας δέκτης που υποδεικνύει τον αριθμό των πεζών εργαζόμενων που πλησιάζουν στη ζώνη κινδύνου και από ποια κατεύθυνση καταφθάνουν. Οι πεζοί προειδοποιούνται μέσω
του πομπού που φέρουν πάνω τους. Και αυτός ο πομπός μπορεί και εκπέμπει μέσα από τοίχους και ράφια.

Οι ζώνες περιορισμένης ταχύτητας μπορούν επίσης να προκαθοριστούν και να προγραμματιστούν, ώστε το σύστημα να μειώνει αυτόματα την ταχύτητα μόλις το περονοφόρο εισέρχεται στις ζώνες αυτές, προειδοποιώντας παράλληλα τον χειριστή. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούνται τα ατυχήματα μεταξύ περονοφόρων και προσωπικού σε χώρους, όπως η παραγωγή, οι χώροι συλλογής παραγγελιών και οι πολυσύχναστες διασταυρώσεις.

Και αυτό, γιατί το σύστημα Linde Safety Guard μπορεί και υπολογίζει τη θέση επισημασμένων αντικειμένων ή προσωπικού με ακρίβεια δέκα εκατοστών, ενώ παράλληλα οι ζώνες προειδοποίησης μπορούν να ρυθμίζονται ξεχωριστά. Χάρη στον υψηλό βαθμό ακρίβειας αποφεύγονται οι άκυροι συναγερμοί. Επιπλέον, ένα ευρυζωνικό
ραδιοφωνικό σήμα σε εύρος 4 GHz (UWB) εγγυάται απόλυτη αξιοπιστία, καταργώντας τυχόν παρεμβολές από εκπομπές μέσω WiFi, Bluetooth ή RFID.

Το σύστημα μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνεται σε κάθε απαίτηση ασφάλειας. Αποτελείται από ξεχωριστές μονάδες και μπορεί να προσαρμόζεται στις εκάστοτε επικίνδυνες συνθήκες κάθε χώρου.

Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

  • Αναγνώριση προσωπικού και ζωνών κινδύνου
  • Ζώνες προειδοποίησης που μπορούν να διαμορφωθούν με ακρίβεια έως 10 cm
  • Εμφάνιση του αριθμού και της θέσης εργαζομένων που εισέρχονται στη ζώνη κινδύνου
  • Ταυτόχρονη προειδοποίηση σε πεζούς και χειριστές περονοφόρων
  • Ανίχνευση μέσα από τοίχους και ράφια*
  • Ευέλικτη, ρυθμιζόμενη και γρήγορη εγκατάσταση


*Ισχύει για συνήθεις υποδομές intralogistics. Έλεγχος κατά το στάδιο συμβουλευτικής.

Καμπίνα οδηγού με τον δέκτη Truck Unit του Linde Safety Guard
Linde Truck Unit

Truck Unit

Ο δέκτης Truck Unit προειδοποιεί τον χειριστή του περονοφόρου με φώτα LED και ακουστικά σήματα.

Linde Portable Unit

Portable Unit

Ο φορητός δέκτης Portable Unit προειδοποιεί το προσωπικό για την άφιξη βιομηχανικών μηχανημάτων μέσω ακουστικών σημάτων, φωτισμού LED και δονήσεων.

Αισθητήρες Linde Safety Guard

Αισθητήρες

Ανιχνεύουν τις μονάδες που φέρουν οι πεζοί εργαζόμενοι και τα βιομηχανικά μηχανήματα, μόλις αυτές εισέλθουν στις καθορισμένες ζώνες κινδύνου.

Linde Truck Unit small

Truck Unit small

Η μικρή μονάδα Truck Unit small προσαρμόζεται στο περονοφόρο μηχάνημα και επικοινωνεί με σταθερές μονάδες, όπως το Static Unit ή το Zone Marker.

Linde Static Unit

Static Unit

Η σταθερή μονάδα Static Unit επισημαίνει επικίνδυνες ζώνες σε κρίσιμους χώρους, όπως θύρες πρόσβασης ή διασταυρώσεις χαμηλής ορατότητας. Αυτή η μονάδα προειδοποιεί όσους παρευρίσκονται εντός της ζώνης μέσω ακουστικών σημάτων και φωτισμού LED.

Linde Zone Marker

Zone Marker

Η μονάδα Zone Marker καθορίζει τους χώρους περιορισμένης ταχύτητας.

Φορτιστής Linde

Φορτιστής

Ο φορτιστής φορτίζει τη μονάδα Portable Unit μέσω επαγωγής. Η πλήρως αυτόματη ενεργοποίηση εγγυάται απόλυτη άνεση για τον χειριστή.

Το Linde Safety Guard στη Smurfit Kappa LethoPac

Και...φύγαμε: Το Linde Safety Guard σε χρήση

Η Smurfit Kappa LithoPac στο Nybro της Σουηδίας ειδικεύεται στις συσκευασίες από κυματοειδές χαρτόνι με εκτύπωση offset. Πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους κατασκευαστές ειδών συσκευασίας με βάση το χαρτί παγκοσμίως. Στο εργοστάσιο στο Nybro, περονοφόρα και προσωπικό εργάζονται δίπλα-δίπλα σε υψηλές ταχύτητες. Η ασφάλεια αποτελεί βασική προτεραιότητα. Το 2021 εγκαταστάθηκε το Linde Safety Guard. Το σύστημα προσαρμόστηκε πλήρως στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης και πρόκειται να επεκταθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον.