Linde Μονάδα Ελέγχου Φορτίων για παλετοφόρα με δυνατότητα ανύψωσης

Υποβοήθηση για την ασφαλή διακίνηση εμπορευμάτων
Παλετοφόρο με δυνατότητα ανύψωσης, εξοπλισμένο με μονάδα υποβοήθησης για τον έλεγχο φορτίων (Linde Load Management)

Προστασία ανθρώπων και εμπορευμάτων

Λάθη του χειριστή περονοφόρου είναι η πιο κοινή αιτία ατυχημάτων στην ενδοεφοδιαστική αλυσίδα. Ο κίνδυνος ατυχημάτων μεγαλώνει καθώς αυξάνεται ο φόρτος εργασίας. Η συνεχής πίεση για αποτελεσματική και γρήγορη εργασία δημιουργεί άγχος και κόπωση. Αποτέλεσμα: μείωση της συγκέντρωσης και στη χειρότερη περίπτωση, σοβαρά ατυχήματα.

Ακόμη και με πλήρη συγκέντρωση, είναι συχνά δύσκολο για τους χειριστές των παλετοφόρων μηχανημάτων να αξιολογήσουν σωστά μια επικίνδυνη κατάσταση: Πόσο βαρύ είναι το υπάρχον συνολικό φορτίο; Πόσο ψηλότερα μπορεί να φτάσει το φορτίο; Ποια ταχύτητα είναι κατάλληλη για το συγκεκριμένο βάρος φορτίου και το ύψος ανύψωσης;

Το σύστημα υποβοήθησης Linde Load Management Advanced έχει την απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Προειδοποιεί τον χειριστή και μπορεί ακόμη και να παρέμβει, εάν κριθεί απαραίτητο.

Λειτουργίες με μια ματιά

Ορατή προειδοποίηση, ενεργός έλεγχος

Το σύστημα προηγμένης βοήθειας διαχείρισης φορτίου (Linde Load Management Advanced) κάνει τον χειρισμό των παλετοφόρων μηχανημάτων ευκολότερο και ασφαλέστερο. Δίνει στον χειριστή σαφή οπτικά και ακουστικά προειδοποιητικά σήματα που εμφανίζονται σε μια μεγάλη έγχρωμη οθόνη. Εάν το πραγματικό βάρος φορτίου υπερβαίνει τη μέγιστη χωρητικότητα, η λειτουργία ανύψωσης απενεργοποιείται αυτόματα για την αποφυγή κρίσιμων καταστάσεων. Επιπλέον, το Linde Load Management Advanced ελέγχει την ταχύτητα οδήγησης και την επιτάχυνση με βάση το ύψος ανύψωσης, το βάρος φορτίου και τη γωνία διεύθυνσης. Το σύστημα παρακολουθεί μια ακολουθία παραμέτρων οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο:

1. Προειδοποίηση κατά την προσέγγιση του ορίου

Ένα κίτρινο προειδοποιητικό σύμβολο υποδεικνύει ότι το όριο φόρτωσης προσεγγίζεται και ακούγεται ταυτόχρονα ένας προειδοποιητικός ήχος. Στην οθόνη, ο χειριστής του παλετοφόρου εξοπλισμένου με ιστό βλέπει το τρέχον ύψος, καθώς και το μέγιστο δυνατό ύψος που επιτρέπεται από το φερόμενο βάρος φορτίου.

2. Προειδοποίηση όταν προσεγγίζεται το όριο της ανυψωτικής ικανότητας

Όταν προσεγγίζεται το όριο φορτίου, εμφανίζεται προειδοποίηση την οποία ο χειριστής πρέπει να την αποδεχτεί ώστε να συνεχίσει να χειρίζεται τα εμπορεύματα. Έχει δηλαδή ενημερωθεί ότι ο χειρισμός δεν είναι πλέον απόλυτα ασφαλής.

3. Προειδοποίηση και κλείδωμα της λειτουργίας ανύψωσης

Εάν ο χειριστής υπερβεί το ωφέλιμο φορτίο, εμφανίζεται ένα κόκκινο προειδοποιητικό σύμβολο και ακούγεται ένας ήχος προειδοποίησης. Επιπλέον, η λειτουργία ανύψωσης απενεργοποιείται.

Ηλεκτρικό παλετοφόρο με ιστό εξοπλισμένο με οθόνη στην οποία εμφανίζονται ενδείξεις του συστήματος υποβοήθησης ελέγχου φορτίων (Linde Load Management Advanced)

Μονάδα Ελέγχου Φορτίου στην πράξη

Βοήθεια στην καθημερινή διαχείριση

Οι εργαζόμενοι έχουν συχνά μικρή εμπειρία όταν πρόκειται για τον χειρισμό μεγάλων, βαρέων και με μεγάλο μήκος αντικειμένων με διαφορετικές διαστάσεις. Εάν ο χειριστής κάνει λάθος στον υπολογισμό της υπολειπόμενης ανυψωτικής ικανότητας φορτίου, αυτό μπορεί γρήγορα να δημιουργήσει μεγάλο κίνδυνο ασφάλειας για τον ίδιο ή άλλους υπαλλήλους στην αποθήκη. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να χρησιμοποιηθεί ένα διάγραμμα ωφέλιμου φορτίου για να υπολογιστεί το ύψος μέχρι το οποίο μπορούν να ανυψωθούν τα εμπορεύματα. Ωστόσο, εάν οι εργαζόμενοι βασίζονται μόνο στη διαίσθησή τους, το περονοφόρο θα μπορούσε να ανατραπεί, στη χειρότερη περίπτωση. Μπορούν επίσης να προκύψουν γρήγορα λάθη χειρισμού κατά τη μεταφορά ή τους ελιγμούς του φορτίου, για παράδειγμα, επειδή ο χειριστής οδηγεί με το φορτίο ανυψωμένο ή στρίβει το τιμόνι πάρα πολύ απότομα.

Όλα υπό έλεγχο

Το σύστημα προηγμένης υποβοήθησης διαχείρισης φορτίου Linde εμφανίζει τις σχετικές πληροφορίες φορτίου σε μια μεγάλη έγχρωμη οθόνη: τόσο το πραγματικό βάρος στις περόνες όσο και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ανύψωσης. Επιπλέον, προειδοποιεί τον χειριστή όταν οι περόνες πλησιάζουν κοντά στο μέγιστο φορτίο εργασίας. Εάν ο χειριστής, ανυψώσει το φορτίο περισσότερο, η λειτουργία ανύψωσης απενεργοποιείται, εμποδίζοντας κατά συνέπεια μια κρίσιμη για την ασφάλεια κατάσταση. Ο χειριστής δεν μπορεί πλέον να σηκώσει τους βραχίονες των περονών, αλλά μόνο να τους χαμηλώσει.

Για να αποτρέψετε τις περόνες να κολλήσουν στα ράφια, σε μεγάλο ύψος με φορτίο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση ασφάλισης και να σηκώσετε λίγο παραπάνω το φορτίο. Για να γίνει αυτό, ο χειριστής πρέπει πρώτα να επιβεβαιώσει ότι έλαβε γνώση της προειδοποίησης σχετικά με το όριο ανύψωσης, πατώντας τον αντίστοιχο διακόπτη.

Έλεγχος ταχύτητας σε πραγματικό χρόνο

Οι ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το βάρος φορτίου και το ύψος ανύψωσης χρησιμοποιούνται επίσης για να ρυθμίσουν την επιτάχυνση και την ταχύτητα ταξιδιού του ηλεκτρικού παλετοφόρου Linde με βάση τη γωνία τιμονιού, το βάρος φορτίου, και το ύψος ανύψωσης. Αυτό εμποδίζει τον χειριστή να μετακινεί το τιμόνι πολύ απότομα σε υψηλότερες ταχύτητες ή να επιταχύνει πολύ γρήγορα με το φορτίο ανυψωμένο . Και οι δύο ελιγμοί θα έκαναν το μηχάνημα ασταθές.

Οφέλη με μια ματιά

Προσδιορισμός της υπολειπόμενης ανυψωτικής ικανότητας φορτίου

Βοήθεια για τον χειριστή και άμεση προειδοποίηση όταν πλησιάζετε το όριο φορτίου.

Βελτιστοποιεί την ταχύτητα οδήγησης

Επιτρέπει την ασφαλή εργασία σε οποιαδήποτε περίπτωση, ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ατυχημάτων και παρέχει υποστήριξη στο οριακό εύρος φορτίου.

Εμφάνιση πληροφοριών σε οθόνη

Τα πάντα με μια ματιά: Ξεκάθαρες ενδείξεις όσον αφορά το πραγματικό βάρος και το μέγιστο ύψος φόρτωσης.

Ασφαλές και αποτελεσματικό

Το σύστημα αυξάνει την ασφάλεια και ταυτόχρονα εξασφαλίζει αποτελεσματικό χειρισμό.