Αισθητήρας προστασίας ραφιών

Το καινοτόμο σύστημα προστασίας ραφιών
Αισθητήρας προστασίας ραφιών από τη Linde Material Handling

Οι περισσότερες ζημιές στα ράφια μιας αποθήκης προκαλούνται από βιομηχανικά μηχανήματα. Οι οδηγοί πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι στην παλέτα, ιδίως κατά την αποθήκευση και τη συλλογή εμπορευμάτων σε ψηλά ράφια. Είναι όμως δύσκολο να υπολογίζουν ταυτόχρονα την απόσταση από το ράφι. Έτσι, προκύπτουν συχνά συγκρούσεις και ζημιές που υποβαθμίζουν την ποιότητα ολόκληρου του συστήματος ραφιών και συνεπάγονται υψηλό κόστος επισκευής. Για την ελαχιστοποίηση αυτών των κινδύνων τοποθετούνται συχνά στις κολόνες των ραφιών ακριβά περιζώματα και στηρίγματα προστασίας. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου οι λύσεις αυτές υπόκεινται επίσης σε ζημιές λόγω συγκρούσεων, ενώ δεν παρέχουν καμία προστασία στα εμπορεύματα που βρίσκονται αποθηκευμένα στο πρώτο επίπεδο ραφιών.

Η εγκατάσταση του αισθητήρα προστασίας ραφιών της Linde στα περονοφόρα μηχανήματα αποτελεί μια πολύ πιο αποτελεσματική λύση. Το καινοτόμο σύστημα προστασίας ραφιών αποτελεί τα μάτια του οδηγού στο επίπεδο του δαπέδου και αυτόματα επιβραδύνει το reach truck προτού αυτό συγκρουστεί με το ράφι. Συνεπώς, το συγκεκριμένο σύστημα υποβοήθησης μπορεί και προλαμβάνει ατυχήματα που προκαλούν ζημιές σε κολόνες ραφιών και εμπορεύματα στο πρώτο επίπεδο ραφιών, βελτιώνοντας έτσι την ασφάλεια στην αποθήκη και μειώνοντας τις επισκευαστικές δαπάνες. Ταυτόχρονα, ο αισθητήρας προστασίας ραφιών διευκολύνει τον οδηγό κατά την εργασία του, καθώς του επιτρέπει να συγκεντρώνεται απόλυτα στην ακριβή εκτέλεση των διαδικασιών απόθεσης και συλλογής εμπορευμάτων, και συμβάλλει στη βελτίωση της ικανότητας διακίνησης φορτίων κατά τη λειτουργία.

Manfred Martens, Διαχειριστής Αποθηκών Έτοιμων Προϊόντων στην Sopro Bauchemie GmbH
Ρωτήθηκα από τη Linde αν θέλαμε να δοκιμάσουμε ένα σύστημα προστασίας ραφιών εγκατεστημένο στο περονοφόρο μηχάνημα, το οποίο εμποδίζει τις συγκρούσεις στα ράφια και προλαμβάνει ζημιές που προκαλούνται από τους βραχίονες στήριξης των τροχών. Ήταν εξαιρετικό.

Manfred Martens, Διαχειριστής Αποθηκών Έτοιμων Προϊόντων στην Sopro Bauchemie GmbH, Wiesbaden

Πρόληψη ζημιών σε ράφια με τον αισθητήρα προστασίας ραφιών της Linde

Τα χαρακτηριστικά των αισθητήρων προστασίας ραφιών με μια ματιά

Το έξυπνο σύστημα υποβοήθησης πέδησης του αισθητήρα προστασίας ραφιών από τη Linde Material Handling

Έξυπνο σύστημα υποβοήθησης πέδησης

Ο αισθητήρας προστασίας ραφιών ενεργοποιείται σε ταχύτητα πορείας μικρότερη από 5 km/h. Ανιχνεύει εμπόδια σε ακτίνα 5 m -είτε πρόκειται για μια κολόνα ραφιών ή μια παλέτα αποθηκευμένη στο πρώτο επίπεδο ραφιών- και μετρά την απόσταση μέχρι το περονοφόρο μηχάνημα. Αν η ταχύτητα πορείας του reach truck είναι υπερβολικά υψηλή αναλογικά με την απόσταση που μετρήθηκε, ο αισθητήρας προστασίας ραφιών επιβραδύνει αυτομάτως το περονοφόρο μηχάνημα.

Αναλογική πέδηση μέσω του αισθητήρα προστασίας ραφιών της Linde Material Handling

Αναλογική πέδηση

Ο αισθητήρας προστασίας ραφιών επιβραδύνει το reach truck αναλογικά με την απόσταση που απέχει το εμπόδιο και με την τρέχουσα ταχύτητα πορείας. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η απότομη ακινητοποίηση του περονοφόρου μηχανήματος που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τον οδηγό ή το φορτίο. Το μηχάνημα συνεχίζει να μπορεί να μετακινεί παλέτες με τη βοήθεια των βραχιόνων στήριξης των τροχών. Ωστόσο, αν ο αισθητήρας προστασίας ραφιών ανιχνεύσει επαρκή απόσταση από την παλέτα, δεν ακινητοποιεί το μηχάνημα.

Χρήση των αισθητήρων πολωμένου φωτός για τη μέτρηση αποστάσεων μέσω του αισθητήρα προστασίας ραφιών της Linde Material Handling

Άψογη ορατότητα χάρη στο πολωμένο φως

Ο αισθητήρας προστασίας ραφιών της Linde χρησιμοποιεί για τη μέτρηση αποστάσεων αισθητήρες πολωμένου φωτός. Αυτοί οι αισθητήρες εντυπωσιάζουν με τις επιδόσεις τους ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες ορατότητας, χάρη στο υψηλό επίπεδο ακριβείας. Ανεξάρτητα από το χρώμα του τεχνητού ή φυσικού φωτισμού, η κόκκινη κουκκίδα LED του αισθητήρα είναι μονίμως ορατή, προσφέροντας στον οδηγό ένα επιπρόσθετο σημείο προσανατολισμού για απαιτητικούς ελιγμούς στο εσωτερικό της αποθήκης.

Khalil Miri, Διαχειριστής Αποθήκης και Υπεύθυνος Ασφάλειας της RUG SEMIN GmbH, Langen
Ο οδηγός του reach truck καλείται να τοποθετεί πολλές παλέτες στο τέταρτο επίπεδο ραφιών, με αποτέλεσμα το βλέμμα του να είναι συνεχώς στραμμένο ψηλά. Αυτό αποτελεί βασική αιτία ατυχημάτων. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα σύστημα που θα φρενάρει αυτόματα το μηχάνημα.

Khalil Miri, Διαχειριστής Αποθήκης και Υπεύθυνος Ασφάλειας - RUG SEMIN GmbH, Langen

Βίντεο για τον αισθητήρα προστασίας ραφιών της Linde Material Handling

Τα πλεονεκτήματα του αισθητήρα προστασίας ραφιών με μια ματιά

Ασφάλεια

Ο αισθητήρας προστασίας ραφιών ενισχύει την ασφάλεια οδήγησης κατά την εκτέλεση διαδικασιών σε μεγάλο ύψος ανύψωσης.

Οικονομία

Χάρη στον αισθητήρα προστασίας ραφιών μειώνονται οι ζημιές λόγω σύγκρουσης και εξοικονομούνται έξοδα, καθώς δεν απαιτείται πλέον η εγκατάσταση συστημάτων πάνω στα ράφια και η αντικατάσταση κατεστραμμένων συστημάτων αποθηκών. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα μετασκευής σε παλαιότερα μοντέλα.

Ακρίβεια

Οι ειδικοί αισθητήρες απόστασης με χρήση πολωμένου φωτός λειτουργούν με ακρίβεια και είναι ευδιάκριτοι ακόμα και σε συνθήκες ανεπαρκούς φωτισμού.

Επιδόσεις

Ο αισθητήρας προστασίας ραφιών επιβραδύνει το περονοφόρο μηχάνημα μόνο όταν η ταχύτητα πορείας είναι υπερβολικά μεγάλη για την απόσταση που ανιχνεύθηκε. Έτσι διευκολύνεται η απόθεση και η συλλογή εμπορευμάτων, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις το περονοφόρο μηχάνημα μπορεί και κινείται κανονικά.