Πλοήγηση Αποθήκης (Warehouse Navigation) Linde

Περιηγηθείτε με ακρίβεια μέσα στην αποθήκη με ψηλά ράφια
Το πολυχρηστικό περονοφόρο μηχάνημα τύπου Κ της Linde Material Handling χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σύστημα πλοήγησης αποθήκης (warehouse navigation) σε αποθήκη με ψηλά ράφια

Οι πολύ στενοί διάδρομοι και η αποθήκευση σε πολύ ψηλά ράφια αυξάνουν σημαντικά την πυκνότητα αποθήκευσης. Πρόκειται για μια οικονομικά αποδοτική μέθοδο αποθήκευσης που όμως έχει κόστος, καθώς αυξάνει σημαντικά τις απαιτήσεις για τον οδηγό και το περονοφόρο μηχάνημα. Λόγω του μεγάλου αριθμού διαθέσιμων θέσεων αποθήκευσης, ο οδηγός έχει πληθώρα πιθανών συντεταγμένων προορισμού. Οι συνθήκες αυτές αποτελούν τεράστια πρόκληση για τον οδηγό του περονοφόρου, καθώς πρέπει να έχει όλες αυτές τις θέσεις αποθήκευσης στο μυαλό του και να μπορεί να φτάσει σ' αυτές το συντομότερο δυνατό. Για τον λόγο αυτό συχνά οι παλέτες αποθηκεύονται σε λάθος μέρος.

Προκειμένου να αποφευχθούν σφάλματα όπως αυτό και να μεγιστοποιηθεί η παραγωγικότητα στην αποθήκη, οι εταιρείες αναζητούν τρόπους για να προσδιορίζουν τους λόγους των λαθών έγκαιρα και να δείχνουν στους οδηγούς την πιο αποτελεσματική διαδρομή ανά πάσα στιγμή. Το σύστημα Πλοήγησης Αποθήκης Linde βοηθά σ' αυτό και βελτιώνει σημαντικά την παραγωγικότητα σε αποθήκες με πολύ στενούς διαδρόμους.

Πολυχρηστικό περονοφόρο μηχάνημα τύπου Κ της Linde Material Handling συλλογής παραγγελιών με warehouse navigation σε αποθήκη με ψηλά ράφια


ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΑΣ

Το σύστημα Πλοήγησης Αποθήκης Linde (Warehouse Navigation) επικοινωνεί με το σύστημα διαχείρισης αποθηκών του πελάτη μέσω Wi-Fi και βοηθά στην αποδοχή και γρήγορη επεξεργασία των παραγγελιών μεταφοράς. Μόλις ο οδηγός βρεθεί στον σωστό διάδρομο, το σύστημα πλοήγησης αποθήκης τον καθοδηγεί στον προορισμό του, ο οποίος έχει οριστεί από το λογισμικό διαχείρισης αποθήκης.

Η οθόνη στο περονοφόρο όχημα δείχνει στον οδηγό τόσο τη θέση του στον διάδρομο όσο και τη θέση των εμπορευμάτων που πρέπει να μεταφερθούν στη συνέχεια. Ο οδηγός επιβεβαιώνει ότι η παραγγελία έχει ολοκληρωθεί και διαβιβάζει τις πληροφορίες μέσω Wi-Fi στο σύστημα διαχείρισης αποθήκης, το οποίο στη συνέχεια αποστέλλει αμέσως την επόμενη παραγγελία. Εάν ο οδηγός έχει χρησιμοποιήσει τον προαιρετικό κύκλο διακλάδωσης για να μετακινήσει μια ολόκληρη παλέτα, το περονοφόρο όχημα επιβεβαιώνει αυτόματα ότι η παραγγελία έχει ολοκληρωθεί.

Το περονοφόρο όχημα καταγράφει τη θέση του στον αντίστοιχο διάδρομο χρησιμοποιώντας ετικέτες RFID ή barcodes, που είναι τοποθετημένα στο πάτωμα κατά μήκος των διαδρόμων ή στο ράφι. Το σύστημα πλοήγησης αποθήκης τα χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό της ταχύτερης και πιο αποτελεσματικής διαδρομής προς την επόμενη παρτίδα εμπορευμάτων και συντονίζει τις κινήσεις οδήγησης και ανύψωσης του περονοφόρου.

Οι ετικέτες RFID χρησιμοποιούνται στο πάτωμα για το Σύστημα Πλοήγησης Αποθήκης της Linde Material Handling.
Το Σύστημα Πλοήγησης αποθήκης της Linde Material Handling χρησιμοποιεί barcodes στα ράφια.
Οι ετικέτες RFID χρησιμοποιούνται στο πάτωμα για το Σύστημα Πλοήγησης Αποθήκης της Linde Material Handling.
Ετικέτες RFID για το πάτωμα
Το Σύστημα Πλοήγησης αποθήκης της Linde Material Handling χρησιμοποιεί barcodes στα ράφια.
Barcodes σε ράφια

Στον διάδρομο με ράφια, ο οδηγός απλά ενεργοποιεί τον μοχλό ελέγχου. Στη συνέχεια, το όχημα πηγαίνει στον προορισμό του. Για τον χειρισμό ολόκληρων παλετών, το σύστημα πλοήγησης αποθήκης τοποθετεί αυτόματα τις προεξοχές στην καλύτερη δυνατή θέση, έτσι ώστε ο οδηγός να μπορεί στη συνέχεια να ενεργοποιήσει τον προαιρετικό κύκλο διακλάδωσης για αποθήκευση και ανάκτηση, προκειμένου να μετακινηθεί η επόμενη παλέτα. Ο εργονομικός σχεδιασμός της καμπίνας επιτρέπει στον οδηγό να φτάνει εύκολα στα εμπορεύματα κατά τη συλλογή παραγγελιών. Αυτή η ημι-αυτοματοποιημένη διαδικασία αφαιρεί πίεση από τον οδηγό και μειώνει τις πιθανότητες λάθους του οδηγού αυξάνοντας έτσι τις επιδόσεις χειρισμού.

Ο οδηγός μπορεί να κάνει χειροκίνητες διορθώσεις τόσο σε κάθετη όσο και σε οριζόντια κατεύθυνση, χωρίς να ακυρώσει τη προγραμματισμένη εντολή μεταφοράς. Αυτό επιτρέπει, για παράδειγμα, την επανατοποθέτηση των παλετών, εάν δεν αποθηκεύτηκαν σωστά. Στη συνέχεια, η αρχική εντολή μεταφοράς συνεχίζεται.

Το Σύστημα Πλοήγησης αποθήκης Linde Material Handling επιτυγχάνει εξοικονόμηση χρόνου έως και 25% υπολογίζοντας τη βέλτιστη διαδρομή (μπλε).

Φτάστε στον προορισμό σας πιο γρήγορα

Το σύστημα Πλοήγησης Αποθήκης (Warehouse Navigation) Linde επιτρέπει εξοικονόμηση χρόνου έως και 25% και δείχνει στον οδηγό την ταχύτερη δυνατή διαδρομή προς τον προορισμό του (μπλε).

Οφέλη συστήματος με μια ματιά

  • Αποκλείονται τα λάθη αποθήκευσης και συλλογής
  • Ισοδύναμος φόρτος εργασίας για όλους τους εργαζομένους
  • Οι θέσεις αποθήκευσης προσεγγίζονται με ακρίβεια
  • Δυνατότητα αύξησης της παραγωγικότητας έως και 25%
  • Προαιρετικοί αυτόματοι κύκλοι διακλάδωσης διευκολύνουν την εργασία
  • Γρήγορη εκπαίδευση νέων εργαζομένων

Ετοιμότητα λειτουργίας ανά πάσα στιγμή

Το σύστημα Πλοήγησης Αποθήκης (Warehouse Navigation) Linde μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε αποθήκη. Αυτό είναι δυνατό χάρη σε μια διεπαφή στο περονοφόρο μηχάνημα, μέσω της οποίας μπορεί να συνδεθεί ένα τερματικό δεδομένων (data terminal) ή το σύστημα διαχείρισης αποθήκης της εταιρείας. Όλο το σύστημα μπορεί να προγραμματιστεί για διαφορετικά ύψη χώρων, διαδρόμους διαφορετικού μήκους και διάφορα ύψη ραφιών. Σε περίπτωση αλλαγών στη δομή της αποθήκης, αυτές οι παράμετροι μπορούν επίσης να προσαρμοστούν εκ των υστέρων.

Το σύστημα Πλοήγησης Αποθήκης (Warehouse Navigation) Linde μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνο του ή σε συνδυασμό με τον βοηθό ασφαλείας διαδρόμου της Linde (aisle safety assistant). Ο βοηθός ασφαλείας διαδρόμου συμβάλλει στην πρόληψη ζημιών στις εγκαταστάσεις της αποθήκης, καθώς το περονοφόρο και το λογισμικό προσαρμόζονται με ακρίβεια στην αποθήκη.

Σύστημα Πλοήγησης Αποθήκης (Linde Warehouse Navigation) σε λειτουργία, στην αποθήκη με ψηλά ράφια